Internet Explorer -selainta ei enää aktiivisesti tueta. Suosittelemme käyttämään sivustoamme esimerkiksi Google Chrome tai Mozilla Firefox -selaimilla.

Kirjautuminen ja omat tiedot -palvelun käyttöehdot

Koostaja:
Anni Vanamo
Julkaistu: 4.12.2018
|
Muokattu: 31.8.2020
tämä on kopio vanhasta yh.fistä

Blogit ja kommentit

Yhteishyvä.fi:n blogit ja kommentointimahdollisuudet on tarkoitettu rakentavaa ja asiallista ajatusten vaihtoa varten. SOK ei tarkasta etukäteen blogikirjoituksia. SOK ei ota vastuuta käyttäjien ja bloggaajien kirjoituksista tai käyttäjien palveluun laatimista tai liittämistä tiedoista. Kirjoittaja vastaa blogeissa ja kommenteissa omasta toiminnastaan, ja lakia rikkovien viestien kirjoittaja voi joutua kirjoituksistaan oikeudelliseen vastuuseen.

Blogeissa ja kommenteissa ei saa:

 • käyttää tekijänoikeuksin suojattua materiaalia tai kopioida tekstiä suoraan muista julkaisuista
 • esittää yksityishenkilöiden henkilötietoja tai kuvia ilman henkilön suostumusta
 • esittää asiattomia ja loukkaavia kommentteja muista keskustelijoista tai kirjoittaa rasistisia tekstejä tai kehottaa rikokseen tai väkivaltaan
 • esittää laitonta, loukkaavaa tai pornografista materiaalia tai luoda linkkejä sivustoille, jotka sisältävät tällaista materiaalia.

SOK poistaa tarvittaessa kirjoituksia, jotka rikkovat näitä käyttöehtoja, lakia tai hyvää tapaa

Kirjautuminen ja Omat tiedot -palvelun käyttöehdot

Yleistä

Omat tiedot -palvelu on S-ryhmän henkilöasiakkaille tarkoitettu palvelu, jossa asiakas pääsee katsomaan ja ylläpitämään S-ryhmän asiakasomistaja- ja asiakasrekisterissä olevia tietojaan missä tahansa palvelun piirissä olevassa S-ryhmän verkkopalvelussa. Palvelu mahdollistaa myös asiakkaan siirtymisen tunnistautuneena toiseen S-ryhmän verkkopalveluun. Palvelussa asiakkaan henkilötietoja käsitellään näiden käyttöehtojen sekä henkilötietolain ja sen 10 §:n nojalla tehdyn S-ryhmän asiakasomistaja- ja asiakasrekisterin rekisteriselosteen mukaisesti.

Omat tiedot -palvelun käyttäminen edellyttää, että asiakas hyväksyy nämä käyttöehdot. Palvelun käytössä noudatetaan näitä käyttöehtoja ja sen lisäksi niiden palveluntarjoajien käyttöehtoja, jotka käyttävät Omat tiedot -palvelua verkkopalveluissaan. Nämä käyttöehdot ovat tulkintatilanteessa ensisijaiset.

Käyttöehtojen kohde ja osapuolet

Määritelmät:

 • Käyttöehdot: Tässä dokumentissa esitetyt Omat tiedot -palvelun käyttöehdot, jotka asiakas hyväksyy.
 • Asiakas: S-ryhmän osuuskaupan asiakasomistaja, asiakasomistajatalouteen kuuluva henkilö tai muu asiakas, jonka tietoja ylläpidetään S-ryhmän asiakasomistaja- ja asiakasrekisterissä. Rekisterin tietoja käytetään mm. asiakassuhteiden hoitamiseen sekä yhteydenpitoon ja markkinointiin.
 • SOK: SOK (Suomen Osuuskauppojen Keskuskunta) vastaa Omat tiedot -palvelusta ja tunnistautumisen toiminnasta ja kehittämisestä.
 • S-ryhmä: S-ryhmän muodostavat osuuskaupat ja Suomen Osuuskauppojen Keskuskunta (SOK) tytäryhtiöineen.
 • S-ryhmän yhteistyökumppanit: S-ryhmän kanssa yhteistyösopimuksen solmineet yritykset, esimerkiksi ns. bonusyhteistyökumppanit.
 • S-tunnus: S-ryhmän henkilöasiakkaalle tarkoitettu tunnistautumisväline, jolla asiakas voi tunnistautua Omat tiedot -palveluun ja S-tunnusta hyödyntäviin verkkopalveluihin.
 • Verkkopalvelu: S-ryhmän ylläpitämä verkko- tai asiointipalvelu, jossa on otettu käyttöön Omat tiedot -palvelu.

Palveluntarjoajan yhteystiedot: SOK Asiakasomistajuuden ohjaus Postiosoite: PL 1, 00088 S-RYHMÄ Käyntiosoite: Fleminginkatu 34, 00510 Helsinki

Omat tiedot -palvelua ja S-tunnusta koskevat tiedustelut: S-ryhmän asiakasomistajapalvelu 010 76 5858 ma–pe 8–20 (0,088 €/minuutti).

Henkilötietojen käsittely Omat tiedot -palvelussa

Omat tiedot -palvelun avulla S-ryhmän asiakasomistaja- ja asiakasrekisterin tietoja kulkee tunnistautuneen asiakkaan mukana S-ryhmän verkkopalvelusta toiseen ja niitä näytetään asiakkaalle verkkopalvelussa istunnon ajan.

Asiakkaasta S-ryhmän asiakasomistaja- ja asiakasrekisterissä olevia tietoja välitetään verkkopalvelun asiakasrekisteriin vain asiakkaan nimenomaisella suostumuksella. Asiakastietojen välittäminen edellyttää myös aina sitä, että asiakas hyväksyy toisen verkkopalvelun käyttöehdot.

Tunnistautuminen ja liikkuminen verkkopalvelusta toiseen tunnistautuneena

Omat tiedot -palveluun voidaan tunnistautua eri tavoilla. Asiakas voi luoda itselleen tunnistautumisvälineeksi S-tunnuksen, tai palveluun voidaan tunnistautua palvelun toimittajan valitsemilla tunnistautumistavoilla, kuten esimerkiksi S-Pankin verkkopankkitunnuksilla tai mobiilivarmenteella.

Asiakas voi siirtyä tunnistautuneena ilman uudelleenkirjautumista S-ryhmän eri verkkopalvelujen välillä (ns. kertakirjautuminen eli single-sign-on). Mikäli asiakas on luonut itselleen S-tunnuksen, hän pystyy kirjautumaan samoilla tunnuksilla kaikkiin Omat tiedot -palvelun piirissä oleviin verkkopalveluihin.

Luodessaan itselleen S-tunnuksen asiakas voi itse määritellä tunnistautumiseen tarvittavan käyttäjätunnuksen ja salasanan. S-tunnus on henkilökohtainen eikä sitä tule antaa toisen henkilön käyttöön. Mikäli S-tunnus on hukassa, asiakas voi uusia S-tunnukseen liittyvän unohtuneen salasanan tai käyttäjätunnuksen S-tunnusta hyödyntävissä verkkopalveluissa tai asiakaspalvelussa.

Mikäli asiakas epäilee S-tunnuksen joutuneen sivullisen haltuun, hänen tulee lukita S-tunnus, muuttaa salasanaa ja käyttäjätunnusta tai ottaa yhteyttä asiakaspalveluun S-tunnuksen sulkemiseksi.

Tunnistautuneen asiakkaan vastuut

Asiakas vastaa kaikista tunnistautuneena eri verkkopalveluissa tekemistään toimenpiteistä ja huolehtii, että hänen toimintansa on Suomen lain, näiden käyttöehtojen ja muiden verkkopalvelukohtaisten käyttöehtojen mukaista. Asiakkaan tulee aina kirjautua ulos verkkopalvelusta, jossa asioi tunnistautuneena.

Kirjaudu ulos -toiminto lopettaa kerralla kaikkien niiden verkkopalveluiden istunnot, joissa asiakas on tunnistautuneena asioinut. Jos käytössä on yhteyskäyttöinen kone, tulee myös selaimen välimuisti tyhjentää.

Laitteet

Asiakas vastaa siitä, että hänen käyttämänsä tietokone- ja muut laitteistot, ohjelmistot ja tietoliikenneyhteydet ovat Omat tiedot -palvelun piirissä olevien verkkopalveluiden vaatimusten mukaisia.

Asiakas vastaa käytön edellyttämien laitteiden, ohjelmistojen ja viestintä- sekä tietoliikenneyhteyksien hankkimisesta, toiminnasta ja niistä aiheutuvista kustannuksista.

S-tunnusten luonnin yhteydessä annetut tiedot

Asiakkaan on annettava S-tunnusta varten tarvittavat tiedot, ja hänen on ilmoitettava tietojen muutoksista S-ryhmän asiakasomistaja- ja asiakasrekisteriin.

Asiakas vastaa S-tunnusta varten antamiensa tietojen oikeellisuudesta. SOK ei ole velvollinen tarkistamaan tietoja, jotka asiakas antaa, eikä SOK vastaa asiakkaan antamien virheellisten tietojen asiakkaalle tai kolmannelle osapuolelle aiheuttamista vahingoista tai häiriöistä.

Aineisto

Asiakas vastaa siitä, ettei hän tunnistautuneena tuota, lähetä, säilytä tai muutoin käsittele aineistoa, joka loukkaa tekijän- tai muita oikeuksia, lakia tai viranomaisten määräyksiä. Asiakas vastaa kaikista loukkaamisesta aiheutuvista vahingoista ja lisäksi loukkaaminen voi johtaa rikosoikeudellisiin seuraamuksiin.

Seuraukset

Mikäli ilmenee, että aineisto, jonka asiakas on julkaissut asioidessaan tunnistautuneena, on sisällöltään loukkaavaa, loukkaa toisen tekijän- tai muita oikeuksia, on lain tai käyttöehtojen tai Omat tiedot -palvelun piirissä olevien verkkopalveluiden palvelukohtaisten ehtojen vastainen taikka voi aiheuttaa vahinkoa, SOK:lla on oikeus poistaa kyseinen aineisto. Vakavissa väärinkäytöstapauksissa SOK:lla on oikeus poistaa asiakkaan S-tunnus.

SOK:n vastuut ja oikeudet

Omat tiedot -palvelun ja S-tunnuksen käyttö ja asiakkaan tiedot

Omat tiedot -palvelu on lähtökohtaisesti käytössä 24 tuntia vuorokaudessa seitsemänä päivänä viikossa. Palvelukatkot ovat mahdollisia huollosta, päivityksistä, ylläpidosta, häiriöistä ja muista vastaavista syistä johtuen. SOK ei luovuta asiakkaan S-tunnusta muille kuin asiakkaalle itselleen. Tästä poikkeuksena ovat lainsäädännön tai viranomaismääräysten aiheuttamat tiedonantovelvoitteet.

Vahingonkorvausvelvollisuus

SOK ei vastaa tunnistuspalvelussa mahdollisesti esiintyvien häiriöiden tai virheiden takia aiheutuvasta välillisestä tai epäsuorasta vahingosta. SOK ei vastaa vahingosta, joka aiheutuu ylivoimaisesta esteestä tai vastaavasta syystä johtuvasta S-ryhmän toiminnan kohtuuttomasta vaikeutumisesta. Tällainen vastuusta vapauttava este voi olla esimerkiksi:

 • viranomaisen toimenpide,
 • sota tai sen uhka, kapina tai mellakka,
 • S-ryhmästä riippumaton häiriö postin kulussa, automaattisessa tietojenkäsittelyssä, tiedonsiirrossa, muussa sähköisessä viestinnässä tai sähkön saannissa,
 • tulipalon tai muun turman aiheuttama keskeytys,
 • työtaistelutoimi kuten lakko, sulku, boikotti tai saarto.

Ylivoimainen este tai muu edellä mainittu olosuhde oikeuttaa SOK:n keskeyttämään tunnistuspalvelun tarjoamisen toistaiseksi. SOK ei vastaa Omat tiedot -palvelun piirissä olevien verkkopalvelujen toiminnasta, palveluista tai tuotteista eikä niistä asiakkaalle tai kolmannelle aiheutuvasta vahingosta.

Omistusoikeus, tekijänoikeudet ja tavaramerkki

Omat tiedot -palvelun, S-tunnuksen ja sillä tunnistautumiseen liittyvien S-ryhmän tuottamien tekstien, kuvien, ulkoasun, tunnusmerkkien tai muun sisällön omistusoikeus, tekijänoikeus, tavaramerkki- ja kaikki muut immateriaalioikeudet kuuluvat SOK:lle tai sen yhteistyökumppaneille ellei niiden erikseen palvelussa ole nimenomaan ilmoitettu kuuluvan kolmannelle osapuolelle. Kaikki oikeudet tekijänoikeuksiin ja tavaramerkkeihin on pidätetty.

Palvelun ja www-sivujen käyttö yksityiseen, ei kaupalliseen tarkoitukseen, on sallittua. Omat tiedot -palvelua ja siellä esitettyä aineistoa saa katsella, selata ja tallentaa asiakkaan päätelaitteelle sekä tulostaa osia siitä omaan henkilökohtaiseen käyttöön. Sisällön muuttaminen ja jäljentäminen eivät ole sallittua. Sisältöä ei ole luvallista kopioida tai käyttää muullakaan tavoin ilman SOK:n etukäteen antamaa kirjallista lupaa.

Käyttöehtoja, Omat tiedot -palvelua tai S-tunnusta koskevat ilmoitukset ja tiedotteet

Omat tiedot-palvelua, S-tunnusta, näitä käyttöehtoja tai muita ehtoja koskevaan tiedottamiseen ja muuhun asiakasinformaatioon käytetään ensisijaisesti verkkopalveluita, joissa S-tunnusta käytetään. Lisäksi voidaan tarvittaessa käyttää asiakkaan S-tunnuksen luomisen yhteydessä antamia tai myöhemmin päivittämiä yhteystietoja.

Käyttöehtojen muuttaminen, S-tunnuksen päivittäminen ja käytön keskeyttäminen

Käyttöehtojen muuttaminen

SOK kehittää Omat tiedot -palvelua jatkuvasti, mistä johtuen palvelun muoto, käyttö ja sisältö voivat muuttua. SOK pidättää oikeuden muuttaa tai päivittää palvelun käyttöehtoja kehittämisen tai muun syyn perusteella.

SOK:n oikeus päivittää ja keskeyttää palvelu

SOK pidättää oikeuden päivittää Omat tiedot -palvelua tai sulkea sen milloin tahansa. SOK:lla on oikeus keskeyttää Omat tiedot -palvelun käyttäminen joko kokonaan tai tietyn asiakkaan osalta, mikäli asiakas ei noudata Omat tiedot -palvelun käyttöehtoja tai milloin SOK:lla on perusteltu syy epäillä, että palvelua tai palvelun tietoja käytetään lainvastaiseen toimintaan tai tavalla, joka saattaa aiheuttaa vahinkoa tai vahingonvaaran S-ryhmälle, muulle palveluntarjoajalle tai sivulliselle.