Internet Explorer -selainta ei enää aktiivisesti tueta. Suosittelemme käyttämään sivustoamme esimerkiksi Google Chrome tai Mozilla Firefox -selaimilla.

S-kanava.fi –verkkopalvelun käyttöehdot

Teksti:
Sini Sohlberg
Julkaistu: 10.12.2018
|
Muokattu: 27.3.2019

Käyttämällä SOK:n ylläpitämää verkkosivustoa (jäljempänä palvelu) sitoudut noudattamaan näitä käyttöehtoja. Lisäksi palvelussa voi olla muita palvelukohtaisia ehtoja, jotka hyväksyt erikseen. Mikäli nämä käyttöehdot ehdot ovat ristiriidassa palvelukohtaisten ehtojen kanssa, palvelukohtaiset ehdot ovat etusijalla näihin ehtoihin nähden. SOK (Suomen Osuuskauppojen Keskuskunta) omistaa palvelun ja vastaa sen toiminnasta ja kehittämisestä sekä toimii palveluntarjoajana.

Tekijänoikeudet ja tavaramerkki

Palvelussa olevat immateriaalioikeudet (mukaan lukien tavaramerkit ja tekijänoikeudet) kuuluvat SOK:lle. Käyttäjä ei saa hyödyntää palveluissa olevia SOK:n immateriaalioikeuksia ilman kirjallista lupaa SOK:lta. Palvelussa julkaistuja tiedotteita on sallittua käyttää journalistisiin tarkoituksiin sillä edellytyksellä, että tiedon lähde mainitaan sitä käytettäessä.

Vastuu palvelusta ja sen sisällöstä

SOK ei takaa aineiston oikeellisuutta tai luotettavuutta. Tuotteiden hinnat, kuvat, tuotetiedot, saatavuus ja kaikki muu palvelussa oleva aineisto julkaistaan ilman takuuta. SOK ei vastaa palvelussa olevien tietojen mahdollisesti aiheuttamista välittömistä tai välillisistä vahingoista.

SOK varaa oikeuden milloin tahansa ilman ennakkoilmoitusta ja mistä tahansa syystä muuttaa käyttöehtoja, ulkoasua, sisältöä, saatavuutta sekä niillä tarjottavia palveluita tai muita palvelun ominaisuuksia. SOK:lla on oikeus keskeyttää palvelun käyttäminen kokonaan, osittain tai tietyn Asiakkaan osalta.

SOK ei takaa keskeytyksetöntä tai virheetöntä toimintaa. Mikäli pakottavasta lainsäädännöstä ei muuta johdu, SOK ei vastaa mistään tämän palvelun käytöstä, käytön estymisestä tai muusta Palveluun liittyvästä syystä aiheutuvasta vahingosta.

Kirjautuneeseen käyttäjään sovelletaan näiden käyttöehtojen lisäksi Omat tiedot -palvelun käyttöehtoja.

Palvelun käyttöajat

Palvelu on lähtökohtaisesti aina käytössä. SOK voi perustellusta syystä rajoittaa palvelun käyttöaikaa ilmoittamalla siitä käyttäjälle palvelussa. SOK pyrkii tekemään ilmoituksen hyvissä ajoin etukäteen. Palvelukatkot ovat mahdollisia huollosta, päivityksistä, ylläpidosta, häiriöistä ja muista vastaavista syistä johtuen.

Kolmansien osapuolien palvelut

Palvelussa voi olla linkkejä kolmansien osapuolien omistamille tai ylläpitämille sivuille. Näille sivuille siirtyessään käyttäjän on tutustuttava ja hyväksyttävä niiden mahdolliset käyttöehdot ennen käytön aloittamista. SOK ei vastaa näiden kolmansien osapuolien tuottamien sivujen toiminnasta, sisällöstä tai muista ominaisuuksista.

SOK ei vastaa käyttäjän asentamien kolmansien osapuolien sovellusten ja lisäominaisuuksien toimivuudesta, niiden aiheuttamista häiriöistä ja virheistä, tai muista näihin liittyvistä tai niistä aiheutuvista vahingoista.

Palvelun käytön tekniset edellytykset

Asiakkaan on omalla kustannuksellaan hankittava palvelun käytön edellyttämät laitteet, ohjelmat ja tietoliikenneyhteydet sekä muut tarvittavat palvelut ja vastattava niiden käyttö- ja ylläpitokustannuksista, turvallisuudesta ja toimivuudesta. SOK ei takaa, että palvelua voidaan käyttää asiakkaan laitteilla. Käyttäjä vastaa laitteidensa tietoturvallisuudesta ja ajantasaisesta suojauksesta.

Mikäli palvelua käytetään yhteiskäyttöiseltä tietokoneelta (esim. oppilaitos, kirjasto tms.) ja käyttäjä on kirjautunut palveluun, tulee käyttäjän poistaa selaimen historiatietoa ja muistaa kirjautua palvelusta ulos "Kirjaudu ulos" -painikkeella.

Evästeet

Palvelu hyödyntää evästeitä. Evästeitä käytetään istunnon hallitsemisessa ja kävijäseurannassa. Evästeiden avulla analysoidaan, miten käyttäjä käyttää palvelua.

Palvelu hyödyntää verkkosivuston käytön analysoimisessa analytiikkaa. Tutustu tarkempaan evästeinformaatioon

Käyttäjä voi halutessaan estää evästeiden käytön muuttamalla internet-selaimen asetuksia. Evästeiden käytön estäminen voi kuitenkin vaikuttaa sivuston toimivuuteen ja kaikki toiminnallisuudet eivät välttämättä ole käytettävissäsi.

Keskustelut, blogit ja kommentit

Keskustelupalstat, blogit ja kommentointimahdollisuudet on tarkoitettu rakentavaa ja asiallista ajatustenvaihtoa varten. Kaikkien kirjoittajien on noudatettava palvelua koskevia sääntöjä.

SOK ei tarkasta etukäteen tietoja, jotka tulevat esille keskusteluissa, blogeissa ja kommenteissa. SOK poistaa tarvittaessa tietoja, jotka rikkovat käyttöehtoja, palvelun sääntöjä ja ohjeita, lakia tai hyvää tapaa, kun rikkomus on tullut SOK:n tietoon. SOK ei vastaa käyttäjien kirjoituksista tai niiden aiheuttamista seurauksista, tai käyttäjien palveluun laatimista tai liittämistä tiedoista. Keskustelujen, kommenttien ja blogien sisältö on käyttäjän omalla vastuulla. Käyttäjä vastaa omasta toiminnastaan, ja lakia rikkovien viestien kirjoittaja voi joutua kirjoituksistaan oikeudelliseen vastuuseen.