Ägare, rösta! - Yhteishyvä

Ägare, rösta!

Omistaja, laita nyt äänesi kuuluviin!

I år väljer tio handelslag ny fullmäktige. Genom att rösta kan du påverka verksamheten i ditt eget handelslag.

some.share_label
contributors.writer
Merja Laksola
contributors.photo
SOK

Fullmäktige är ägarkundernas språkrör i handelslaget. Organet fattar beslut, förmedlar ägarkundernas önskemål och förbättringsförslag till handelslagets ledning och fungerar som ett dis­kussionsforum för ledningen och ägarkunderna. Organet samman­träder minst två gånger per år.   

Till fullmäktiges viktigaste uppgifter hör att fastställa bokslutet och att bevilja verkställande direktören, styrelsen och förvaltningsrådet ansvarsfrihet.

Fullmäktige väljer handelslagets förvaltningsråd som övervakar affärsverksamheten, beslutar om nedskärningar och utvidgningar, fastställer strategin och väljer styrelse och verkställande direktör.

Sändebud och påverkare

För Handelslaget Hämeenmaas långvarige fullmäktigeledamot och förvaltningsrådsmedlem Juha Tuomi är det viktigt att förmedla budskap mellan ledningen och fältet. 

"Jag har ett rörligt jobb och när jag får tillfälle berättar jag gärna om andelslagsrörelsen och hur ett kooperativt företag fungerar. Alla är inte förtrogna med verksamheten", säger han.

Juha Tuomi upplever sitt arbete i förvaltningsrådet, som verkar mellan fullmäktige och styrelsen, som mycket givande. Strategiplaneringen ligger honom varmt om hjärtat.  

"Jag har möjlighet att göra min röst hörd i många grundläggande frågor", säger han.

Ägarkunder och fullmäktigeledamöter

Handelslagens fullmäktige väljs vid val som arrangeras vart fjärde år. Kandidaterna är medlemmar och ägarkunder i respektive handelslag. Samtliga ägarkunder har en röst.

Alla som har blivit medlemmar i handelslaget före ingången av valåret och som har fyllt 15 år har rösträtt.

De röstberättigade får information om röstningen per post i god tid före valet. Handelslagen informerar om valet på sina verksamhetsställen, i lokalpressen och på webbadressen www.s-osuuskauppavaalit.fi/sv.

Fakta

År 2016 väljer följande tio handelslag ny fullmäktige: Helsingfors Handelslag Elanto, Handelslaget Suur-Savo, Handelslaget PeeÄssä, Handelslaget Maakunta, Norra Karelens handelslag, Handels­laget Pirkanmaa, Handelslaget Suur-Seudun Osuuskauppa, Åbo Handelslag, Handelslaget KPO och Handelslaget Varuboden-Osla.

publication_info.published_label: 25.1.2016
publication_info.modified_label: 11.12.2018
some.share_label