Arkivera dokumenten - Yhteishyvä

Arkivera dokumenten

Arkistoi asiakirjat

Förvara hushållets viktiga dokument i en ringpärm med mellanblad och skapa en dokumentmapp i datorn. Så här är dokumenten i säkert förvar tills du tryggt kan förstöra dem.

some.share_label
contributors.writer
Solja Virkkunen
contributors.expert
lakimies Timo Niemi, Kuluttajaliitto, potilasasiamies Arja Laukka, Tampereen kaupunki
contributors.photo
SOK

Dator eller pärm

Inköps- och betalningskvitton

Spara alla kvitton på kreditkortsbetalningar och större inköp. Av utredningsskäl bör kvittona sparas minst tre år, transaktionsuppgifterna finns också på kontoutdragen. Spara skattedeklarationerna med bilagor minst sex år räknat från skatteårets slut.

Garantibevis

Be att få garantiuppgifterna elektroniskt eller som utskrift på vanligt papper om inköpskvittot skrivs ut på termopapper, texten på termopapper kan blekna och bli oläslig. Försäljaren kan förvägra ersättning om kvittot saknas, men är enligt lagen skyldig att svara för eventuella fel även om det egentliga inköpskvittot har förkommit.

Lönekvitton

Spara dina lönekvitton minst sex år räknat från skatteårets slut, det vill säga så länge du kan yrka på korrigering av beskattningen.

Pärm

Avtal

Hyresavtal, anslutningsavtal, anställningsavtal... Genom att spara avtalen kan du vid behov kontrollera avtalsvillkoren. Släng aldrig ett avtalsdokument förrän avtalet löpt ut.

Försäkringar

Spara dina senaste försäkringsbrev - de gällande försäkringsvillkoren anges i breven. Spara också originaldokumenten gällande långvariga spar-, placerings- och pensionsförsäkringsavtal och eventuella avtalsändringar.

Patientdokument

Förvara en läkemedelsförteckning och eventuella sjukhusdokument, till exempel epikriser i en låda i till exempel tamburen där ambulanspersonalen vid behov kan hitta dem. Det lönar sig att ta med patientdokumenten om man anlitar den privata hälso- och sjukvården.

Skattebesked

Det lönar sig att spara skattebeskedet som delas ut på våren för eventuell senare utredning. Beställning av en kopia är avgiftsbelagd.

Papperskorg

Föråldrade dokument

Destruktionen av viktiga dokument är lika viktig som förvarandet. Gör personuppgifterna oläsliga innan du slänger dokumenten.

S-gruppen erbjuder en elektronisk garantikvittotjänst som innebär att ägarkunden automatiskt får ett elektroniskt garantikvitto till sin Oma S-kanava vid köp av en vara med garanti.

Källor: FINE, FPA, Skatteförvaltningen

publication_info.published_label: 9.12.2013
publication_info.modified_label: 12.12.2018
some.share_label