Bestående livsstilsförändring - Yhteishyvä

Bestående livsstilsförändring

Vinkit pysyvään elämäntapamuutokseen

Många finländare avlägger nyårslöften om att förändra livsstilen. Till de vanligaste löftena hör att äta hälsosammare, att gå ner i vikt och att sluta röka. Tyvärr tenderar löftena och de goda föresatserna att blekna efter den första tidens iver. Hur åstadkommer man en bestående livsstilsförändring?

some.share_label
contributors.writer
minna Takkunen
contributors.photo
SOK

Annandag jul år 2011 insåg Mira Uimonen att hon äter för mycket sötsaker. Hon tittade på högarna av karamellpapper och bestämde sig för att sätta punkt för sitt godisätande.  

"Jag hade inga egentliga viktrelaterade besvär, men jag oroade mig för framtiden. Jag mådde inte riktigt bra och nattetid fick jag ofta sura uppstötningar", säger Mira.

Sagt och gjort – när Mira hade fattat sitt beslut åkte sötsakerna ner i papperskorgen. I dag, tre år senare, är hon 40 kg lättare än när det begav sig och hon förmår hålla sin nya vikt utan större ansträngningar.

Hur lyckades Mira med bedriften?

"Min strategi byggde på att inte ställa upp för höga mål och att inte göra upp något tidsschema", säger Mira.

Under det första året betraktade hon varje dag utan sötsaker som ett steg i rätt riktning. Hennes mål var att minska vikten med några hundra gram åt gången. Strategin och inställningen bar frukt.  

"Jag har inte varit för sträng mot mig själv. Det långsamma men målmedvetna arbetet har visat sig vara en utmärkt lösning", säger Mira.

Fastän Mira inte motionerade sjönk hennes vikt med omkring tio kg under de första månaderna efter beslutet. När hon började jogga, simma och besöka gymmet regelbundet mådde hon allt bättre. Välbefinnandet och viktminskningen sporrade henne att fortsätta på den inslagna vägen.  

Motivation och värden

Många vill förändra sin livsstil och uppnå detsamma som Mira Uimonen, men det gäller att vara motiverad. Hur finner man tillräcklig motivation?   

"Chansen att lyckas i sina föresatser är större om målen har en djupare innebörd och är förankrade i värderingar", säger psykologen och forskaren Anu Kangasniemi.

Hur ser din värdebild ut? Vad främjar ditt välbefinnande? Vad gör livet värt att leva?   

Om man vet att man orkar mer, sover bättre eller är en bättre mor eller far efter ett motionspass är det i allmänhet relativt lätt att gå till gymmet eller att springa en runda.  

Det lönar sig att reflektera över livet i dag. Vilka livsbejakande element innehåller mitt liv, vad vill jag göra, vilka erfarenheter har jag och vad är jag bra på?  

"I stället för att stirra sig blind på sina dåliga vanor och fundera på hur man kan göra sig av med dem bör man koncentrera sina krafter på att göra nyttiga och hälsosamma saker som man tycker om och trivs med", säger Pilvikki Absetz som forskar i bland annat motivation och levnadsvanor.

Överraskningar kan inträffa

"Livsstilsförändringar kräver i allmänhet beslutsamhet och tålamod. Tyvärr är det inte alltid så lätt eller behagligt att leva upp till sina värden och föresatser", säger Anu Kangasniemi.

Livet är dessutom fyllt av överraskningar. Planerna kan förändras av bland sjukdom, resor, fester och övertidsarbete. Om det uppställda målet känns alltför krävande bör man dela upp det i etappmål.  

Mira Uimonen tillåter sig ibland att smörja kråset och när hon går på fest tänker hon inte på vad hon äter.  

"Det sker väldigt sällan. Ju striktare man är, desto större blir längtan efter den förbjudna frukten", säger Mira.    

De goda föresatserna kan hämmas av för höga målsättningar och för avlägsna mål. Vägen till slutmålet känns lättare om man lever i nuet och gläder sig åt små framsteg.   

"Om motivationen tryter lönar det sig att tänka på varför man eftersträvar en förändring", säger Anu Kangasniemi.

Pilvikki Absetz påpekar att man kan förbereda sig för överraskningar genom att i förväg fundera på hur man upprätthåller motivationen om och när något oväntat inträffar.

Var inte för sträng

När man vill förändra sin livsstil är det viktigt att finna lämpliga och ändamålsenliga metoder. Om man är en så kallad projektmänniska lönar det sig att dela upp förändringsprojektet i stimulerande och varierande delprojekt.

"Det lönar sig att betrakta förändringsprojektet som ett experiment och att prova sig fram", säger Pilvikki Absetz.

Om den ursprungliga planen inte fungerar kan man i allmänhet välja en annan väg.

Projektet vilar på stadig grund om förändringarna upplevs som motiverande. Mekaniska åtgärder som vidtas enbart i syfte att uppnå ett avlägset mål kan kännas både främmande och frustrerande.

Var inte för sträng mot dig själv! Betrakta dina framsteg och misslyckanden rättvist. Det är i allmänhet lättare att acceptera andras misslyckanden än sina egna.   

"Detta innebär naturligtvis inte att man skall ge upp om man stöter på patrull", säger Anu Kangasniemi.

Acceptans av och förståelse för sina misslyckanden hjälper en att gå vidare. Enligt Pilvikki Absetz är förebråelse, tvång och alltför sträng självkritik olämpliga för den som vill förändra sin livsstil.  

"Man kan utveckla sin förmåga till självreglering, men om processen är alltför snabb faller man lätt på eget grepp", säger Pilvikki Absetz.

Livsstilsförändringar är ofta förbundna med starka känslor, vilket kan leda till att man förlorar kontrollen över situationen. Det lönar sig inte att eftersträva alltför stora eller alltför snabba förändringar.

Hur går man vidare?

Hur går man vidare när man har inlett förändringsprocessen och hur gör man förändringarna bestående?

Det lönar sig att fundera på vilken utdelning insatserna har givit. Förbättrade människorelationer, mer energi, bättre sömn, minskat intag av läkemedel, förhöjd livskvalitet och ökad samstämmighet med den egna värdebilden visar att man har lyckats i sina föresatser.  

Upprätthållandet av den nya livsstilen främjas av flexibilitet. Livet går i vågor och eventuella motgångar kan sätta käppar i hjulet för planerna. Fundera på vad som gagnar dina syften, prioritera och rensa bort sådant som inte är viktigt eller väsentligt.  

Flexibilitet är en viktig aspekt också när det gäller hälsofrågor. Kom ihåg att hälsorekommendationerna är rekommendationer och inte föreskrifter som dikterar ditt liv och dina val. Man behöver inte skämmas eller förebrå sig om man inte lyckas följa rekommendationerna till punkt och pricka – varje förändring i rätt riktning främjar välbefinnandet!

Mira Uimonen håller med om flexibilitetens betydelse. Hon lyssnar till sin kropp, hon motionerar och hon äter med sunt förnuft. Hennes flexibla livsstilsförändring har ökat arbetsorken, höjt självförtroendet och förbättrat sömnkvaliteten.

"Jag finns, jag gör och jag njuter", avrundar Mira Uimonen.

publication_info.published_label: 17.12.2014
publication_info.modified_label: 11.12.2018
some.share_label