Bränsle från närskogen - Yhteishyvä

Bränsle från närskogen

Menovettä lähimetsästä

Finländska bilister har nu bättre möjligheter än tidigare att tanka verkligt närproducerat bränsle, när ABC-kedjans Smart Diesel utökas med nya UPM BioVerno-dieseln. Det är en helt förnybar och miljövänlig topprodukt som tillverkas i Finland av avfall från cellulosaproduktionen.

some.share_label
contributors.writer
Lasse Tenhunen
contributors.photo
SOK

Också ABC-kedjan är en finländsk uppfinning, så diesel som utvecklas och till­verkas i Finland passar naturligt in i kedjans utbud.

"Det är fint att få med finländska produkter i bränsleutbudet, eftersom de kräver verkliga finländska innovationer, specialkunnande och viljestyrka. Utöver UPM BioVerno ingår i vårt utbud det flytande bränslet EkoFlex E85, som tillverkas huvudsakligen av inhemskt bioavfall", säger utvecklingschef Tiina Vehmala-Viksten på ABC-kedjan.

Som råvara i den av UPM utvecklade dieseln BioVerno används tallolja som blivit över vid cellulosaproduktion. En betydande del av den kommer från UPM:s egna massa­fabriker i Finland.

"UPM BioVerno är ett utmärkt steg mot Europeiska unionens mål att minska utsläppen i trafiken", säger Sari Mannonen, försäljnings- och marknadschef vid UPM Bio­raffinaderi.

Passar varje tank

UPM BioVerno säljs som en del av ABC:s Smart Diesel, men den skulle också passa som sådan i alla dieselmotorer.

"Den skiljer sig från vanlig diesel genom klart mindre utsläpp", framhåller Mannonen.

En del av bilisterna blir emellertid förbryllade av de varningar i bilarna som säger att man inte får sätta tillsatsämnen eller biokomponenter i tanken.

"Det finns ingen orsak till oro. Varningarna gäller tillsatsämnen som läggs till dieseln för hand. Sådana behövs inte i Finland men används bland annat i Mellaneuropa. Smart Diesel som gjorts effektivare
med högklassiga, förnyelsebara BioVerno kan man lugnt tanka", försäkrar Tiina Vehmala-Viksten.

Nyckelflaggan garanterar ursprunget

ABC-kedjan har redan i över ett decennium använt märket Nyckelflaggan. Även UPM BioVerno fick märket i slutet av förra året. Båda är viktiga samarbetsparter, när Finlands äldsta ursprungsmärke i år firar sitt 50-årsjubileum. Den som köper flytande bränsle väntar sig inte i första hand att bränslet är inhemskt.

"Eftersom tankstället ofta väljs på andra grunder, är det viktigt att de produkter som erbjuds är de bästa möjliga. Det bästa är, om de dessutom är inhemska", säger Tiina Vehmala-Viksten.

publication_info.published_label: 18.5.2015
publication_info.modified_label: 11.12.2018
some.share_label