Hemmets trotjänare - Yhteishyvä

Hemmets trotjänare

Joka kodin apuri

Tät plastfolie skyddar livsmedel, bastukvastar och mycket annat. Eskimo Elmukelmu, som tillverkas i Satakunta, har hela 40 år på nacken.

some.share_label
contributors.writer
Ella Koota
contributors.photo
SOK

Den genomskinliga plastfolien rullas upp på papphylsor i hisnande fart. När rullen innehåller 50 meter plastfolie kapas folien av ett bett, varefter den färdiga rullen flyttas till ett transportband. Operatör Taru Salminen står och fyller på papp i rullmaskinen. 

Rullmaskinen Rollo, som tillverkar Elmukelmu-rullar i Lappi i Raumo, går i två skift. När Taru Salminen kom till jobbet klockan åtta på morgonen började hon med att kontrollera maskinen, varefter hon fortsatte där hennes kollega slutade klockan tio kvällen innan. 

Elmukelmun tas från en stor rulle som innehåller hela 7 300 meter folie. Processen sköts av en person åt gången.

Den första plastfolien lämpad för förvaring av mat började tillverkas av A. Ahlström Ab:s fabrik i Eura på 1970-talet. I slutet av 1990-talet övergick Ahlströms pappers- och engångsprodukter till familjen Fredman, vilket ledde till att tillverkningen av bland annat plastfolie flyttades till Lappi. I dag tillverkas plastfolien Elmukelmu av företaget Eskimo Finland, som ägs av bröderna Peter och Clas Fredman. Fabrikens produktionschef Juha-Pekka Valo visar en folieförpackning från 1980-talet som han har hittat hos sin mormor. 

"Plastfoliens förpackning och egenskaper har förbättrats under årens lopp, men råvaran och tillverkningssättet är nästan oförändrade", säger verkställande direktör Peter Fredman.

De flesta känner till plastfolien Elmukelmu, men få vet varifrån produktens namn kommer. Kelmu är en LD-polyetenbaserad folie, som tillverkas genom upphettning och blåsning av polyetengranulat. Förleden Elmu kommer från ordet elintarvike (livsmedel). Namnet Elmukelmu betyder således livsmedelsfolie.  

Råvaran, som tillverkas i Österbotten, levereras till fabriken i balar som väger 550 kg. 

"Det är viktigt att plasten tillverkas i Finland. Både kvaliteten och leveranssäkerheten gagnas av att leverantören är inhemsk", säger företagets logistikchef Clas Fredman.

"Om plasten är för mjuk eller för vidhäftande går den varken att rulla upp på hylsa eller att använda i köket", förklarar Juha-Pekka Valo.

När plasten är klar, seg och lagom vid­häftande kan folien dras ut ur förpackningen  och rivas av mot förpackningens tandade kant utan att skrynklas.

Biodegraderbar plast

Användningen av bioråvaror är på allas läppar inom förpackningsindustrin, också inom folie­tillverkningen.  

"Vi följer aktivt med utvecklingen av biodegraderbara råvaror. Den största utmaningen i fråga om bioplaster är fukthalten och materialets vidhäftande förmåga", säger Peter Fredman.

I dag är plasten i Elmukelmu inte bionedbrytbar, men fabriken strävar efter att återvinna en så stor del av produktionsspillet som möjligt.

"Mängden blandavfall är försumbar – endast 0,05 procent av fabrikens avfall hamnar på sop­tippen. De folier som inte uppfyller våra höga kvalitetskrav säljs som andra sortering eller återvinns", säger Juha-Pekka Valo.

Fabrikens alla produkter är märkta med glas och gaffel-symbolen, som anger att materialet är godkänt för livsmedelsanvändning. Returplast är i allmänhet inte tillräckligt ren för direkt tillverkning av livsmedelsplast och därför återgranuleras fabrikens spill innan det används för produktion av ny plast. Använd plastfolie hanteras som energiavfall.  

Lejonparten av fabrikens produktion levereras till storkök och dagligvaruaffärer runt om i landet, men en del av rullarna exporteras utomlands. Fabriken producerar årligen omkring 50 miljoner meter plastfolie, som huvudsakligen används till förvaring av livsmedel.

"Elmukelmu kan användas på många olika  sätt, till exempel som kastrullock. Spänn folien över kastrullen och perforera den med en  gaffel, tipsar Elina Kiiski från företagets marknadsavdelning.

Om plasten är för mjuk eller för vid­häftande går den varken att rulla upp på hylsa eller att använda i köket.

publication_info.published_label: 23.10.2014
publication_info.modified_label: 4.12.2018
some.share_label