När var du senast på hälsokontroll? - Yhteishyvä

När var du senast på hälsokontroll?

Milloin kävit viimeksi terveystarkastuksessa?

En regelbunden hälsokontroll hjälper till att hitta sjukdomar och deras riskfaktorer i tid. En sjukdom som upptäcks tidigt är ofta även lättare att behandla. I kontrollen borde åtminstone blodtrycket, blodsockret, kolesterolvärdet och midjemåttet mätas.

some.share_label
contributors.writer
Jenni Uusilehto
contributors.expert
johtava työterveyslääkäri Sari Anthoni, Diacor
contributors.photo
SOK

Om det har hunnit gå flera år sedan föregående läkarbesök och åldern börjar närma sig minst fyrtio år, lönar det sig att boka tid för en hälsokontroll.

"Det är skäl att gå regelbundet på hälsokontroll vart femte år, och vart tredje år efter medelåldern. Ju högre ålder, desto större är sannolikheten för krämpor som behöver vård", säger Sari Anthoni, ledande arbetshälsoläkare på Diacor.

Med hjälp av en hälsokontroll går det att upptäcka och förebygga många folksjukdomar som beror på livsföringen. Många sjukdomar börjar symtomlösa, men följderna kan vara allvarliga.

"Till exempel vid diabetes är det viktigt att börja medicineringen i tid. Då kan komplikationer som orsakas av sjukdomen, och som i sista hand är allvarliga, undvikas."

En sjukdom som upptäckts i tid kan ofta behandlas genom ändrade levnadsvanor.

"Vi människor ser oss i spegeln varje dag, men många gånger vill vi inte märka till exempel en viktökning. En hälsokontroll gör oss ofta medvetna om behovet att ändra våra levnadsvanor."

Tid hos en läkare kan begäras på arbetshälsovården eller närmaste hälsocentral. Enligt hälsovårdslagen måste även kommunens offentliga hälsovård tillhandahålla nödvändiga hälsokontroller och hälsorådgivning för invånarna.

I hälsokontrollen mäts åtminstone följande saker:

Blodtryck

Blodtryckssjukdomen är en av de främsta folksjukdomarna i Finland. Det är viktigt att mäta blodtrycket regelbundet i synnerhet efter fyrtio års ålder. Ett högt blodtryck är symtomlöst, och kan konstateras endast med en blodtrycksmätare. Ett högt blodtryck anstränger hjärtat och blodkärlen samt ökar med åren risken för kärlsjukdom, som kan leda till stroke eller hjärtinfarkt. Ett förhöjt blodtryck går att behandla genom att övergå till sundare levnadsvanor.

Blodets fettvärden

En regelbunden mätning av blodets fettvärden är viktig, för den gör det möjligt att kontrollera blodets kolesterolvärden. Ett högt kolesterolvärde känner man inte, det måste mätas. En förhöjd kolesterolhalt ökar riskerna för kranskärlssjukdom samt för hjärtinfarkt och stroke.

Vikt och midjemått

Midjemåttet bör mätas, om vikten har ökat och magen putar. Ett för stort midjemått kan vara tecken på fett som samlats i bukhålan. Fett i bukhålan kan öka risken för att drabbas av hjärt- och kärlsjukdomar samt vuxendiabetes.

Alkoholkonsumtion och rökning

I samband med hälsokontrollen är det bra att tala med läkaren om sin egen användning av rusmedel. Problem med alkoholbruket inser man inte alltid själv. Ett harmlöst skåpsupande kan småningom leda till beroende. Vid behov kan läkaren också ge hjälp för att sluta röka.

Vaccinationer

Det lönar sig även att vid hälsokontrollen ta reda på att vaccinerna är giltiga. Vaccin mot difteri och stelkramp ska förnyas vart tionde år.

MER INFORMATION:

En del kommuner har tagit i bruk en elektronisk hälsokontroll. På din kommuns webbplats kan du se om tjänsten tillhandahålls i den kommun där du bor.

publication_info.published_label: 17.12.2014
publication_info.modified_label: 11.12.2018
some.share_label