Nytta för just dig - Yhteishyvä

Nytta för just dig

Kuvateksti

Tidigare fanns all information om kundernas behov mellan öronen på butiksinnehavaren. Numera finns kunduppgifter sparade och redo att utnyttjas. I handelslagen används kundernas köpuppgifter för att betala ut Bonus, utveckla sortimentet, planera nya tjänster och anpassa kommunikationen.

some.share_label
contributors.writer
Leena Raivio ja toimitus
contributors.photo
SOK

När du ansluter dig som ägarkund till ett handelslag får du ett S-Förmånskort, som du bland annat kan börja samla Bonus med. Uppgifter om hur du använder ditt kort sparas i S-gruppens ägarkunds- och kundregister. Handelslagen är enligt lag skyldiga att ha en medlemsförteckning över sina medlemmar. Men det är helt onödigt att oroa sig över att uppgifter samlas in, det är nämligen till fördel även för kunderna att butiken känner sina kunder.

Ny EU-förordning förbättrar dataskyddet

Inom EU träder en ny dataskyddsförordning i kraft i vår, och enligt den är företag skyldiga att ge sina kunder mer utförlig information om hur deras personuppgifter behandlas.

Kunderna har rätt att få veta för vilka ändamål och varför uppgifter om dem samlas in. Enligt den nya förordningen kan uppgifter samlas in endast för i förväg definierade ändamål. Kunderna har alltid rätt att förbjuda direktmarknadsföring, telefonmarknadsföring och marknads-undersökningar. De har också rätt att kontrollera sina uppgifter.

Så här samlas uppgifter in

När det gäller kunder som använder S-Förmånskort sparas deras kontaktuppgifter, köpuppgifter och till exempel prenumerationer på nyhetsbrev. På S-gruppens webbplatser, exempelvis prisma.fi, yhteishyvä.fi eller S-kanava.fi, sparas information om användning av webbplatsen, liksom på webbplatser i allmänhet. Detta kan kunderna hantera i inställningarna i sin webbläsare.

Kunduppgifter behandlas automatiskt i olika datasystem. Anställda i S-gruppen behandlar en enskild persons uppgifter endast i individuella kundservicesituationer, till exempel när kunden ringer ägarkundstjänsten. Alla anställda i S-gruppen som behandlar personuppgifter i sitt arbete har fått utbildning och har personligt användarnamn och lösenord, vilket innebär att verksamheten kan övervakas.

Matbutikernas sortiment planeras utifrån kundernas köpuppgifter.

Kunduppgifter i S-gruppens kundregister lämnas inte ut till samarbetspartner. Till exempel reklam från de samarbetspartner som beviljar Bonus skickas via ett avtalstryckeri som S-gruppen anlitar, och samarbetspartnerna vet därför inte till vem reklamen skickas.

Butikerna anpassar sortimentet

För att ägarkunderna ska ha full nytta av sitt medlemskap i handelslagen måste S-gruppen känna sina kunder på samma sätt som butiksinnehavarna gjorde förr i tiden. Det finns totalt 3,7 miljoner användare av S-Förmånskort. Vi samlar in detaljerade köpuppgifter om köp som görs med S-Förmånskort för att vi ska kunna utveckla exempelvis matbutikernas sortiment så att de tillgodoser behoven hos kunderna i respektive butik så bra som möjligt. Exempelvis har Prisma Lielahti i Tammerfors ett annat sortiment än S-market på Bulevarden i Helsingfors. Ingen inom S-gruppen är intresserad av om en ägarkund köper innerfilé eller länkkorv. Det som är intressant är hur stora volymer och vilken typ av köttprodukter som kunderna överlag köper i denna kunds närbutik. De köpuppgifter som sparas när kunden använder S-Förmånskortet gynnar med andra ord framför allt kunden själv. Med hjälp av uppgifterna kan vi erbjuda ägarkunderna sådana tjänster och sortiment i matbutikerna som motsvarar behoven så bra som möjligt.

I slutändan är det till fördel för kunderna att butikerna har information om dem.

Med hjälp av samma köpuppgifter utvecklar S-gruppen hela tiden nya tjänster, som i framtiden kommer att vara allt mer skräddarsydda och innovativa. I framtiden kanske en intelligent inköps-lista, som grundar sig på kundens tidigare köpbeteende, poppar upp i kundens smarttelefon när kunden kliver in i matbutiken eller loggar in i en matbutik online. Och vem vet, kanske ett tomt kylskåp kan fylla sig självt en vacker dag.

Så här kontrollerar du dina uppgifter och väljer önskade alternativ

  1. Gå till s-kanava.fi (logga in uppe till höger) – Egna uppgifter – kontrollera dina registeruppgifter (och välj önskade alternativ).
  2. Klicka under Egna uppgifter på Kunduppgifter– ge S-gruppen och samarbetspartnerna tillstånd att skicka nyhets- och kampanjmeddelanden till din telefon och/eller din e-post. På detta sätt får du information om aktuella förmåner och de bästa tipsen till både vardag och fest. Här kan du också begränsa kommunikationen genom de alternativ du väljer.
  3. Klicka dig fram till Kommunikation och prenumerera på intressanta nyhetsbrev per e-post.

Det gröna kortet är framtaget för dig

Samla Bonus

När familjen Björk köper blöjor till babyn Vilma i samband med sina matinköp på Prisma och använder S-Förmånskortet, registreras uppgiften i ett kundregister. Köpen registreras som bonusköp, vilka räknas med när Bonus betalas ut. Till och med lilla Vilma deltar alltså och samlar Bonus!

Elektroniska garantikvitton finns i säkert förvar

Johan, pappan i familjen, aktiverar garantikvittotjänsten och den elektroniska kassakvittotjänsten innan han köper en ny mobiltelefon till sonen Jesper. Även om telefonen går sönder innan garantitiden har gått ut behöver han inte leta efter kvittot i byrålådan, utan det finns i säkert förvar både i appen S-mobil och på Oma S-kanava. Garanti-kvittona finns i tjänsten permanent, om de inte raderas. Elektroniska kassakvitton sparas i tjänsten i två år.

Kontrollera dina inköp

Sofia, mamman i familjen, oroar sig över om familjen äter tillräck-ligt med grönsaker. Sofia loggar in på S-kanava i det nya avsnittet Mina köp. Med hjälp av vyerna under Mina köp kan Sofia kontrollera noggrannare hur inköpen fördelar sig på olika produktgrupper, dvs. till exempel hur mycket grönsaker, godis eller kläder familjen köper. Målet är att det nya avsnittet Mina köp ska lanseras för ägarkunderna i maj 2018. Framöver utvecklas tjänsten så att kunden kan se tilläggsinformation exempelvis om produktens ursprung eller sätta egna mål för sina inköp och sedan följa upp om de uppfylls.

Världens enklaste mobiltankning

Farfar Henrik Björk har alltid varit en föregångare och hörde till de första som började använda ABC-mobiltankning där han angett sitt S-Förmånskort Visa som betalkort. Han betalar alltså tankningen med en app, på plats när han tankar. Uppgifterna finns redan i ett kundregister. Mobiltankning är både enkel och snabb: farfar behöver inte köa vid betalautomaten, inte gräva fram betalkortet ur bröstfickan och inte komma ihåg pinkoden. Han väljer tankautomat när han sitter i den varma bilen och stiger ur bilen endast under själva tankningen. Via appen är det också enkelt att hålla koll på bensinkostnaderna och -förbrukningen.

Reklam om lämpliga produkter

Direktmarknadsföring riktas till familjen Björk utifrån kunduppgifterna. Eftersom köpuppgifterna visar att det finns en baby i familjen kan familjen få reklam om nya babyprodukter eller ny barnmat som lanserats i Prismas sortiment.

När föräldrarna i familjen har en ledig kväll äter de middag på en restaurang som hör till S-gruppen. Eftersom restaurangens namn och slutsumman på restaurangnotan sparas i kunduppgifterna får de framöver tips på intressanta restaurangförmåner per e-post.

Och om pappa Johan nästa vår letar efter en ny cykel och kollar in alternativen i Prismas webbutik kommer nyhetsbrevet som skickas till honom med stor sannolikhet att innehålla nyttig information om cykelköp. Dessutom får han en länk till Yhteishyväs nya video som visar hur man använder vårens hitgrej, nämligen en elcykel.

  • 82% litar fullständigt eller ganska mycket på att S-gruppen behandlar kunduppgifter omsorgsfullt och enligt lag.

  • 73% vet att alla har rätt att kontrollera sina uppgifter som finns sparade i kundregister.

  • 62% anser att det helt och hållet eller till största delen är till deras fördel att kunduppgifter används för att förbättra tjänsterna.

Siffrorna grundar sig på en enkät om användningen av S-gruppens digitala tjänster och dataskyddet för dessa som genomfördes i oktober 2017. Totalt 3 567 personer svarade på webbenkäten.

publication_info.published_label: 23.3.2018
publication_info.modified_label: 11.12.2018
some.share_label