Rörrenovering bättre än sitt rykte - Yhteishyvä

Rörrenovering bättre än sitt rykte

Lassi, Johanna, Lumi ja Urho Elovaara sekä coton de tuléar Sulo ovat päässeet evakkoasunnosta omaan kotiin.

Lassi, Johanna, Lumi och Urho Elovaara sekä coton de tuléar Sulo.

Många skyr rörrenoveringar som pesten. Undersökningar visar dock att de faktiskt går smidigare än väntat. Finansieringen ordnas vanligen genom att bostadsbolaget tar ett lån.

some.share_label
contributors.writer
Leena Raivio
contributors.photo
SOK

Jag vill under inga omständigheter ha ett nytt kök, eftersom det gamla fungerar", tänkte Lassi Elovaara i planeringsskedet av rörrenoveringen i bostadsbolaget.

Han ändrade sig när familjen flyttade undan renoveringen till en tillfällig bostad som hade ett riktigt drömkök. Lassi och frun Johanna Elovaara upptäckte hur stor skillnad en noggrann planering gör för kökets funktionalitet.

"Det var en måndag man hade sista chansen att ändra sina planer och på söndag kväll bestämde vi oss för att trots allt renovera köket", säger Johanna.

Utvecklingschef Pekka Harjunkoski vid Finlands Disponentförbund påpekar att en rörrenovering alltid är förknippad med många beslut och val.

"Många verkar tro att renoveringen bara dimper ner från skyn och sen är det kört. Men så är det inte. Aktieägarna beslutar hur höga kostnaderna får bli. Kostnaderna beror nämligen på hur renoveringen görs och vilka alla renoveringsarbeten man beslutar att göra", säger Harjunkoski.

Med varför är då rörrenoveringar så dyra?

Enligt honom är det ingen idé att stirra sig blind på de genomsnittliga kostnaderna. Med varför är då rörrenoveringar så dyra?

"Det är klokt att göra en tillräckligt omfattande renovering", säger Harjunkoski.

"Om badrummet renoveras samtidigt stiger kostnaderna för rörrenoveringen avsevärt, men det förbättrar trivseln. Detsamma gäller köket. Dem är folk villiga att betala för."

Enligt Harjunkoski stiger bostaden vanligen inte i värde i proportion till hur mycket pengar som har satsats på renoveringen. Men detta är svårt att bedöma.

1\. Stycka fastigheten eller bygg en våning till

Familjen Elovaara bor på Drumsö i Helsingfors i en fastighet byggd på 1970-talet i ett stort bostadsbolag. Närde flyttade in för tio år sedan konstaterades vid en stamkartläggning redan samma höst att en rörrenovering måste göras senast 2016.

För ett par år sedan övervägde Lassi och Johanna att sälja bostaden. Barnen Lumi och Urho hade blivit större och det behövdes mer plats. Slutligen bestämde sig paret Elovaara för att byta bostad med ett par som bor i samma hus.

"De fick pengar till renoveringen och vi fick mer plats. När vi tog ett nytt bostadslån inkluderades även renoveringen. Vi hade också sparat en del", säger Lassi.

Rörrenoveringen inklusive de extra renoveringarna kostade paret Elovaara cirka 90 000 euro. Av det går 70 000 från bostadsbolagets lån som familjen amorterar på varje månad i bostadsvederlaget.

Vanligen finansieras rörrenoveringar med antingen ett bolagslån eller aktie-ägarnas egna lån. Harjunkoski påpekar att det finns andra alternativ.

Det går att bygga ett par våningar till på huset, om detaljplanen tillåter det.

"Bostadsbolaget kan sälja en del av tomten. I större städer rekommenderas tillbyggnad nu. Det går att bygga ett par våningar till på huset, om detaljplanen tillåter det."

2\. Bokför allt

Enligt Harjunkoski uppstår det mest menings-skiljaktigheter i skedet när man planerar vilka alla renoveringsarbeten som ska göras. Det är förståeligt: en aktieägare har kanske redan renoverat till exempel badrummet och vid rörrenoveringen rivs golven upp på nytt.

En bra rörrenovering är enligt Harjunkoski en där man lägger tillräckligt med tid på att fatta beslut och där man tar hjälp av proffs. Annars är det lätt hänt att det grötar ihop sig.

Regeln var att inget får avtalas muntligen, allt skulle bokföras. 

I familjen Elovaaras bostadsbolag fungerade projektplaneringen och informationen bra. Styrelsen köpte en planeringstjänst genom vilken bolaget fick en projektledare och konsultation. Sedan valdes entreprenör för själva arbetet.

"Entreprenören hade en genialisk webbportal på sin webbplats. Regeln var att inget får avtalas muntligen, allt skulle bokföras. Man kunde ställa frågor på webbplatsen. Man kunde alltid verifiera vad som hade avtalats i vilket skede", säger paret Elovaara.

3\. Framför önskemål i förväg

Lassi ritade själv skisser över badrummet, eftersom de ville renovera rummet på ett annat sätt än i den allmänna planen. Men när bostaden slutligen stod i tur för renovering hade elbestämmelserna ändrats. Han ritade ytterliga fem nya planer, som alla föll på någonting.

Jag började nästan tappa tålamodet med elövervakaren.

"Jag började nästan tappa tålamodet med elövervakaren, men till slut hittade vi en lösning som båda var nöjda med."

Enligt paret Elovaara var det oftast lätt att kommunicera med renoverarna. De uppskattade också att aktieägarna framförde sina önskemål i förväg och inte först sedan när det redan är försent.

4\. Fundera på vad som är viktigt för dig

Eftersom både Lassi och Johanna har oregelbundna arbetstider var det lättare för dem att följa med renoveringen. Lassi är flygkapten och Johanna koreograf. Det var enkelt för dem att besöka bygget dagtid. Under renoveringen var Lassi dessutom vårdledig på deltid. De hittade också en lägenhet att bo i under tiden nära till.

Den ett år långa rörrenoveringen gick inte helt problemfritt.

Den ett år långa rörrenoveringen gick inte helt problemfritt. Alldeles i slutskedet uppstod en vattenskada i en bostad. Kostnaderna fördelades över hela bolaget. Renoveringen blev ändå klar enligt tidsplanen och kostnadskalkylerna höll.

"Vi är glada över att vi valde de extra arbetena. Om vi hade satsat på en renovering till minimikostnader skulle vi inte trivas lika bra i bostaden", säger Lassi.

"Bostadens återförsäljningsvärde har också ökat. Men nu vill vi ju inte sälja! Vi trivs så bra och betalar av på köket i jämn takt."

publication_info.published_label: 26.1.2018
publication_info.modified_label: 4.12.2018
some.share_label