Internet Explorer -selainta ei enää aktiivisesti tueta. Suosittelemme käyttämään sivustoamme esimerkiksi Google Chrome tai Mozilla Firefox -selaimilla.

Tävlingsregler för Samarbete

Koostaja:
Yhteishyvä
Kuvat:
SOK
Julkaistu: 8.7.2022
|
Muokattu: 8.7.2022
De bifogade reglerna gäller alla tävlingar för Samarbete om inte annat anges separat.

Uppdaterade: 12.4.2022

Arrangör

Arrangör: Centrallaget för Handelslagen i Finland (SOK), Kanaler/ Samarbete Adress: PB 1, 00088 S-gruppen FO-nummer 0116323-1 Webbadress: www.yhteishyva.fi

Tävlingsperiod

Tävlingens start- och slutdatum anges alltid tydligt i samband med annonsen om tävlingen i fråga. Uppdateringar som mottas före eller efter deltagningstiden beaktas inte. Arrangörens arbetstagare, personalen för företag som fungerar som tävlingens samarbetspartner, personalen för företag som tagit del av arrangemangen kring tävlingen samt familjemedlemmar till alla de ovanstående parterna kan inte delta i tävlingen.

Val av vinnare

Om det är fråga om en utlottning lottas vinnaren ut bland alla deltagare. Om det är fråga om en tävling, väljs vinnaren för tävlingen enligt de kriterier som fastställts för tävlingen. Utlottningen eller valet av vinnaren av en tävling sker alltid efter det att tävlingstiden löpt ut. Datumet för utlottningen eller valet av vinnare av tävlingen anges i samband med annonsen om tävlingen i fråga. Vinnarna meddelas personligen via den kanal som för övrigt använts för tävlingen. Om vinnaren för utlottningen eller tävlingen inte anträffas inom sju (7) dagar har Arrangören rättighet att välja en ny vinnare istället. Reglerna för denna tävling gäller alla deltagare. Om en deltagare misstänks för missbruk eller förbrytelser mot tävlingens regler kan deltagaren diskvalificeras, det vill säga bli avstängd från tävlingen, utan separat anmälan. Arrangören förbehåller sig rätten att göra ändringar till dessa regler.

Vinster

Utlottningens eller tävlingens vinster har fastställts i samband med tävlingsannonseringen. Vinsten kan aldrig lösas in mot pengar eller annan vara eller ett annat evenemang.

Hantering av personuppgifter

Arrangören hanterar tävlingsdeltagarnas information tillfälligt och endast i syfte att organisera tävlingen eller utlottningen och leverera eventuella pris till vinnarna. Tävlingsdeltagarnas personuppgifter används inte i direktmarknadsföringssyfte utan deltagarens personligt givna samtycke och uppgifterna överlåts inte till användning för tredje parter om inte annat angivits i samband med tävlingsannonseringen.

Se mer detaljerad information i SOK Medias och Samarbetes utlottnings- och tävlingsregister

Publicering av vinnarnas namn

Deltagarna beviljar Arrangören av tävlingen rättighet att offentliggöra vinnarens namn utan separat givet samtycke, anmälan eller ersättning i de medier Arrangören av tävlingen väljer.

Arrangörens och tävlingsdeltagarnas ansvar

Arrangören ansvarar för eventuell lotteriskatt i anknytning till prisen. Kommersiella samarbeten utgör ett undantag då det i sådana fall är tävlingens beställare som ansvarar för lotteriskatten. Tävlingens deltagare friförklarar Arrangören samt tävlingens eventuella samarbetspartner från allt ansvar gällande någon skada som orsakas eller påstås ha orsakats som en följd av ett deltagande i denna tävling.

Arrangören ansvarar inte för problem som orsakats som följd av något datatekniskt problem eller hinder i anknytning till deltagandet i tävlingen eller mottagandet av pris. Det är vinnarens skyldighet att stå för alla eventuella kostnader relaterade till mottagandet och arrangemangen kring mottagandet av priset.

Om den uppdaterade skattelagstiftningen så förutsätter, förbinder sig vinnaren att meddela skattemyndigheten om värdet på priset. I regel behöver man inte meddela skattemyndigheten om ett tävlingspris eller betala skatt på det om prisets värde inte överstiger 100 euro per kalenderår. Arrangören står för lotteriskatten för utlottningar.

Genom att delta i tävlingen förbinder sig deltagarna att följa dessa officiella tävlingsregler. Arrangören förbehåller sig rätten att göra ändringar till reglerna. Om sådana ändringar blir nödvändiga meddelar Arrangören om dem på de sidor som berör tävlingen.

Genom att delta i tävlingen försäkrar tävlingsdeltagaren att han/hon har själv producerat det material som han/hon skickar in med tanke på tävlingen. Deltagaren försäkrar och ansvarar för att tävlingsmaterialet eller användningen av det inte inskränker på lagen, god sed eller en tredje parts rättigheter, upphovsrättigheter, inklusive andra immateriella rättigheter, någons ära, integritet, rättigheter till bildmaterial eller affärshemligheter och att materialet inte på något annat sätt strider emot dessa regler.

Genom att delta i tävlingen ger deltagaren Arrangören en global ensamrätt på obegränsad tid att utan separat ersättning använda tävlingsmaterialet. Således har Arrangören i enlighet med användarrätten rättighet att använda och utnyttja tävlingsmaterialet på vilket, för närvarande eller i framtiden befintliga, sätt och underlag.

Övriga villkor

Genom att delta i tävlingen förbinder sig deltagaren att följa dessa regler och de beslut Arrangören gör i enlighet med dem. Arrangören förbehåller sig rätten att, utan separat anmälan, göra ändringar som berör tävlingen, tävlingsreglerna, prisen, tävlingsperioden eller andra omständigheter som har en anknytning till tävlingens genomförande.

Arrangören meddelar om dessa ändringar på sin webbplats. Deltagarna förbinder sig att utöver tävlingsreglerna även följa användarvillkor för tjänster som är oberoende av Arrangören men som eventuellt har en anknytning till tävlingen, till exempel Facebooks eller Instagrams användarvillkor. Tävlingar som Arrangören organiserar på Facebook eller Instagram är inte organiserade, administrerad eller sponsrade av Facebook eller Instagram och de har ingen anknytning till Facebook eller Instagram. Facebook och Instagram ansvarar inte för tävlingarna.