Internet Explorer -selainta ei enää aktiivisesti tueta. Suosittelemme käyttämään sivustoamme esimerkiksi Google Chrome tai Mozilla Firefox -selaimilla.

Aloittelevan yrittäjän aakkoset

Teksti:
Marita Kokko
Asiantuntija:
lainopillinen asiamies Atte Rytkönen, Suomen Yrittäjät
Kuvat:
SOK
Julkaistu: 23.2.2015
|
Muokattu: 31.8.2020
Hyvä liikeidea on yrityksen kivijalka – on kyseessä sitten toiminimen tai osakeyhtiön perustaminen. Liikeidea voi olla uusi ja omaperäinen tai jo olemassa olevan idean paranneltu versio.

Yrittäjyys on varteenotettava vaihtoehto silloin, kun oma mieli halajaa itsenäistä työntekoa. Oman yrityksen idean tulisi kuitenkin olla mielellään mahdollisimman tuore ja omaperäinen.

"Tee jotain sellaista, mitä kukaan muu ei vielä ole keksinyt tehdä, tai toteuta jo keksitty idea paremmin kuin koskaan aiemmin", neuvoo Suomen Yrittäjien lainopillinen asiamies Atte Rytkönen aloittelevaa yrittäjää.

Tilastokeskuksen mukaan lähes puolet – 40 prosenttia – yrittäjistä on päätynyt yrittäjäksi haaveiltuaan ensin itsenäisestä työstä. Näillä yrittäjillä on usein ollut myös teräksinen liikeidea valmiina. Noin viidennes itsensä työllistävistä on ryhtynyt yrittäjäksi esimerkiksi palkkatyön puutteessa ja loput 40 prosenttia sattuman tai yllättävän tilanteen johdattamana.

Rytkönen kehottaa yrittäjyyttä harkitsevaa miettimään tarkkaan, minkälaiselle asiakaskunnalle palvelujaan tai tuotteitaan tarjoaa, kantaako liikeidea ja onko asiakkaita riittävästi.

Liiketoimintasuunnitelma – mitä, kenelle ja miten

Kun ajatus yrittäjyydestä on kirkastunut, kannattaa ensimmäiseksi laatia oman yrityksen liiketoimintasuunnitelma. Se voi olla hyvinkin yksinkertainen, mutta myös melko yksityiskohtainen.

"Tärkeintä on, että liiketoimintasuunnitelmassa vastataan kysymyksiin, mitä myyt, kenelle myyt ja miten myyt", Rytkönen summaa.

Liiketoimintasuunnitelman pohjaksi on hyvä tehdä SWOT- eli nelikenttäanalyysi, johon kirjataan huolellisesti tulevan yrityksen vahvuudet, heikkoudet, mahdollisuudet ja uhkat. Näin varmistetaan, että kaikki oleellinen on otettu huomioon.

Liiketoimintasuunnitelmaa tarvitaan myös rahoituksen hakemisessa.

"Mitä enemmän tutustuu yrittämisen taustoihin, sitä helpompi on aloittaa. Itse työ lähtee liikkeelle oman yrityksen ideasta, mutta jo olemassa olevaa tietoakin kannattaa käyttää hyväksi. Hyvin suunniteltu on ainakin osaksi tehty."

Keksi uusi ja omaperäinen liikeidea tai paranna jo olemassa olevaa ideaa.

Yritysmuodot – toiminimi vai osakeyhtiö

Yritysmuodon valintaan vaikuttaa yrityksen perustajien määrä. Kun yrittäjäksi lähtee yksin, valitaan joko toiminimi tai osakeyhtiö. Jos taas mukana on useita henkilöitä, perustetaan useimmiten osakeyhtiö. Usean henkilön yritys voi toki olla myös avoin yhtiö tai kommandiittiyhtiö, mutta osuuskunta on edelleen harvinainen yritysmuoto.

"On hyvin tapauskohtaista, mikä muoto kannattaa valita. Esimerkiksi toiminimeä ja osakeyhtiötä erottaa toisistaan lähinnä juridisten vastuiden jakautuminen", Rytkönen toteaa.

Toiminimessä yrittäjä vastaa yleensä koko omaisuudellaan yritystoiminnasta aiheutuvista kuluista ja vastuista, jos toiminta ei sujukaan. Osakeyhtiössä taas osakkaat ovat mukana sillä rahallisella panoksella, jonka ovat yhtiöön sijoittaneet.

"Esimerkiksi pankkilainalle voi tehdä henkilökohtaisia takauksia, mutta lähtökohtaisesti osakeyhtiömuoto suojaa osakkaita henkilökohtaiselta vastuulta, vaikka liiketoiminta osoittautuisikin kannattamattomaksi."

Toiminimen voi perustaa kuka tahansa oikeustoimikelpoinen henkilö. Toiminimi on edullisempi vaihtoehto, sillä perustamisesta ei koidu muita aloituskuluja kuin 110 euron rekisteröintimaksu Patentti- ja rekisterihallitukselle. Osakeyhtiötä perustettaessa minimipääoma on 2 500 euroa.

"Yksiselitteistä vastausta yritysmuotojen paremmuuteen ei ole, sillä ratkaisu riippuu toimialasta ja toiminnan muodosta. Toiminnan kehittyessä yritysmuotoa voi muuttaa myöhemmin."

Osuuskuntia perustetaan nykyisin jonkin verran, sillä tämäkään muoto ei vaadi alkupääomaa. Luovien alojen edustajia osuuskunnat houkuttelevat yhteisöllisyydellään. Silti jokainen kuitenkin työllistää itse itseään.

Starttirahahakemus ennen rekisteröintiä

Tärkeimpiin perustamistoimiin kuuluu yrityksen rekisteröinti, joka tehdään Patentti- ja rekisterihallituksen lomakkeella tai esimerkiksi perustayritys.fi-sivuston kautta. Jos yritykselle aikoo hakea starttirahaa, se tulee tehdä ennen yrityksen rekisteröintiä.

"Perustamissuunnitelma tarvitaan starttirahan hakemista varten, mutta rekisteröinnin kanssa pitää odottaa. Starttirahaa ei voida myöntää, jos yritys on jo perustettu", Rytkönen painottaa.

Yritys rekisteröidään Patentti- ja rekisterihallituksen lomakkeella tai esimerkiksi perustayritys.fi-sivuston kautta. Verovelvolliseksi ilmoittaudutaan samalla, kun yritys rekisteröidään Patentti- ja rekisterihallitukseen.

Verotiedot samalla ilmoituksella

Verotus on merkittävä osa yritystoimintaa. Verovelvolliseksi ilmoittaudutaan samalla, kun yritys rekisteröidään Patentti- ja rekisterihallitukseen. Rekisteröinnin kautta tieto välittyy myös verohallinnon rekistereihin.

Arvonlisävero, mahdolliset työnantajasuoritukset ja muut oma-aloitteiset verot maksetaan verotilille. Näiden maksamista varten Verohallinto lähettää yrittäjälle verotiliviitteen ja tilinumerot.

"Kirjanpidon järjestämisestä voi olla monta mieltä. Nykyisin esimerkiksi verkossa on tarjolla erilaisia ohjelmia, joilla kirjanpitoa voi helpottaa. Jos yritystoimintaa on kuitenkin tarkoitus harjoittaa täysipäiväisesti, on suositeltavaa hankkia hyvä kirjanpitäjä. Silloin yrittäjä pystyy keskittymään omaan bisnekseensä ja kirjanpitokin pysyy kunnossa."

Yrityksen tilikausi on normaalisti 12 kuukautta. Yleisesti tilikautena on kalenterivuosi, mutta tämä ei ole välttämätöntä.

Vakuutukset sosiaaliturvaksi

YEL-vakuutus on yrittäjän eläke- ja sosiaaliturvan perusta, ja sen suuruus määräytyy työtulon mukaan. Se tarjoaa taloudellista turvaa, jos yrittäjä joutuu sairauslomalle, tarvitsee perhevapaata tai jää työttömäksi. Yrittäjä on itse vastuussa siitä, että vakuutuksessa määritetty työtulo on kohdillaan myös eläkkeen kartuttamiseksi. YEL-vakuutuksesta saa tietoa eläkevakuutusyhtiöistä.

Lakisääteisen YELin lisäksi yrittäjä tarvitsee muitakin vakuutuksia toimialan ja yritystoiminnan tyypin mukaan. Henkilövahinkoihin kannattaa varautua erityisen henkilöturvan ja aineellisiin vahinkoihin kattavien vahinko- ja vastuuvakuutuksien avulla.

Yrittäjän on mahdollista tehdä itselleen työterveyssopimus terveydenhuollon palveluyksikköjen kanssa, mutta tämä on vapaaehtoista. Jos yritykseen palkataan yksikin työntekijä, hänelle tulee järjestää lakisääteinen työterveyshuolto.

Työntekijä vai alihankintaa?

Jos töitä alkaa kertyä yli omien voimavarojen, on tarjolla monia vaihtoehtoja lisäkäsien saamiseksi. Yksi vaihtoehdoista on tehdä yhteistyötä toisten yritysten kanssa ja teettää osa töistä alihankintana. Nykyisin käytetään paljon myös vuokratyövoimaa. Milloin sitten kannattaa palkata oma työntekijä?

"Työntekijää palkattaessa on syytä arvioida, millaisia kustannuksia työllistämisen eri vaihtoehdoista muodostuu. Palkanmaksun lisäksi työnantajalle aiheutuu kustannuksia erilaisista palkkaamiseen liittyvistä sivukuluista kuten työnantajamaksuista, vakuutuksista ja työterveyshuollosta. Tärkeää olisi määrittää, mikä on työntekijästä saatavan hyödyn ja aiheutuvien kustannusten suhde", Rytkönen muistuttaa.

Menestyvällä yrittäjällä on

 • halu yrittää
 • hyvä yritysidea
 • ammattitaito
 • kokemusta työelämästä
 • riittävästi alkupääomaa
 • halu itsenäiseen työskentelyyn
 • halu ottaa vastuuta ja riskejä
 • kyky tehdä tuloksellista työtä
 • kyky hakeutua hyödyllisiin verkostoihin
 • perheen tuki.

Pienyritysten maa

Suomen yrityksistä 98,9 prosenttia on alle 50 työntekijän pienyrityksiä. Määrällisesti pienyrityksiä on 280 110. Yrityksistä peräti 93,4 prosenttia on alle 10 työntekijän mikroyrityksiä. Näitä miniyrityksiä on yhteensä 264 435.

Tuoreimpien tilastojen mukaan yrityksiä syntyy tällä hetkellä eniten kaupan alalle. Myös muiden palvelualojen ja rakennusalan yritysten määrä on kasvussa. Yritysmuodoista osakeyhtiö on yleisin.

(Tilastot vuodelta 2013.)

Tietoa yrittäjyydestä

Jos yrityksen perustaminen kiinnostaa, kannattaa ensimmäiseksi tutustua aiheesta kertoviin sivustoihin. Niiltä löytyy paljon tietoa ja malleja esimerkiksi liiketoimintasuunnitelman tekemisestä.

 • Perustayritys.fi-sivuston kautta voi perustaa oman yrityksen. Sivuston taustalla on useita eri yrityksiä.
 • Yrityssuomi.fi-sivusto sisältää tietoa, palveluja ja työkaluja yrityksille ja yrityksen perustajille. Sivuston ylläpitäjänä on työ- ja elinkeinoministeriö.
 • Yrittajat.fi-sivustolla on erilaista yrittämiseen liittyvää tietoa. Sivuston ylläpitäjänä on Suomen Yrittäjät.

Mikä on S-Business-kortti?

S-Business on avaa yritysasiakkaalle ovet S-ryhmän palvelutarjontaan. Se käy yli 1 600 S-ryhmän toimipaikassa kautta maan. S-Business-asiakasyritys saa kortilla tehdyistä ostoista alennuksia. Yritys säästää rahan lisäksi myös aikaa, kun kuukauden kaikki kuittitiedot toimitetaan korttilaskulla, eikä ostokuitteja tarvitse enää säästää.

Kenelle kortti sopii?

S-Business-kortti tarjoaa hyötyä niille, joita kuitit kuormittavat poistamalla joka kuukausi toistuvan kuittirumban. S-Business on myös autoilevan yritysasiakkaan kortti ABC-ketjuun. ABC-ketjun verkostoon kuuluu yli 400 asemaa ja liikennemyymälät, minkä lisäksi Deli-toimipaikat tarjoavat pysähtyjälle monenlaisia palveluja.

Mitkä kortin edut ovat pienyrittäjälle?

Kortilla saa alennuksia ostoista: ABC-ketjussa alennus on 2,5–4 senttiä polttonestelitrasta sekä 10–25 prosenttia autonpesuista. Päivittäistavaroista ja käyttötavaroista sekä ravintolaostoista alennus on 2 prosenttia.

Lisäksi S-Business-asiakas saa 5 euron alennuksen päivän huonehinnasta Sokos Hotels ja Radisson Blu -ketjuissa. Koska kuittitiedot esitetään korttilaskulla, kirjanpitokin pysyy paremmassa kunnossa.

Lisää aiheesta