Eldsvåda i hemmet - Yhteishyvä

Eldsvåda i hemmet

Jos kotona syttyy tulipalo

En brand i hemmet kan i allmänhet begränsas genom effektiv inledande släckning, men tiden är knapp: Släckningsåtgärderna bör vidtas inom ett par minuter efter att branden har uppstått. Kom ihåg åtminstone följande fem punkter:

some.share_label
contributors.writer
Enna Koivunen
contributors.photo
SOK

Ha en brandfilt eller släckare i hemmet.

Varna dem som är i fara och led ut alla ur bostaden.

Kryp längs golvet där brandröken är minst tät.

Sök skydd om du inte kan släcka elden med en brandfilt och/eller en skumsläckare. Stäng dörren till bostaden. Använd inte hiss när det är eldsvåda i huset.

Ring det allmänna nödnumret 112 när du är i skydd. Ge brandkåren noggranna lägesuppgifter.

Expert projektchef Antti Määttänen, LokalTapiola.

Brandsläckningsutbildning

Deltagarna i LokalTapiolas brandsläckningsutbildning, som inleds i mars, får lära sig hur man skyddar hemmet och räddar liv. Den avgiftsfria utbildningen är öppen för LokalTapiolas befintliga och blivande kunder.  Mer info: lokaltapiola.fi.

publication_info.published_label: 25.1.2016
publication_info.modified_label: 11.12.2018
some.share_label