Trycktvättsaggregat kräver försiktighet - Yhteishyvä

Trycktvättsaggregat kräver försiktighet

Painepesurin käyttö vaatii varovaisuutta

Trycktvättning lämpar sig för olika ändamål, men aggregaten kräver försiktighet.

some.share_label
contributors.writer
Petja Partanen
contributors.photo
SOK

Beakta följande fem punkter när du använder trycktvättsaggregat:

1. Vattenstrålen från aggregatet är mycket kraftig (industrin använder kraftiga vattenstrålar för att skära metall). Trycket på 100 bar i ett hem­aggregat kan skada både målade ytor och träytor. Börja med att spruta på tillräckligt stort avstånd från föremålet och använd rätt munstycke.

2. Skydda aggregatets lager, ventiler och elkomponenter när du rengör apparaten.

3. Om du inte har tillgång till vattenledningsvatten kan du använda sjövatten (använd en sugslang). Använd ett vattenfilter som skyddar aggregatet mot sand och andra orenheter.

4. Anslut aggregatet till ett jordat uttag avsett för utomhusbruk. Eventuella extra kablar (t.ex. förlängningssladdar) bör vara hela och avsedda för utomhusbruk.

5. Använd skyddsglasögon.

publication_info.published_label: 21.3.2014
publication_info.modified_label: 11.12.2018
some.share_label