Visa ekonomiskt mod, kvinna! - Yhteishyvä

Visa ekonomiskt mod, kvinna!

Emilia Kullas: Sijoittaminen on samanlainen taito kuin autolla ajaminen

Kvinnor placerar mindre och är mindre riskbenägna än män. Men man kan lära sig: placering handlar egentligen om samma konst som bilkörning.

some.share_label
contributors.writer
Matti Remes
contributors.photo
SOK

S-Bankens undersökning visar att förhållandet mellan mäns och kvinnors placeringar är en euro: 92 cent. Siffrorna förvånar inte Talouselämäs chefredaktör, ekonomiredaktör Emilia Kullas, som har författat två placeringsguider för kvinnor tillsammans med sin kollega Ninni Myllyoja.

"Bland kvinnor, särskilt mödrar, går familjens intressen före de egna. Många kvinnor har en avog inställning till placeringsverksamhet eftersom den upplevs som girigt penningspel. Det behövs i allmänhet ett starkt motiv för att börja placera – bland kvinnor är motivet oftast familjens ekonomi och framtid", säger Emilia Kullas.

Hon beklagar den höga placeringströskeln bland kvinnor och påpekar att det finns gott om lättsmält informationsmaterial för den som vill börja placera.

"Placering handlar egentligen om samma konst som bilkörning. Människor är i allmänhet medvetna om sina inkomster, men många har en vag uppfattning om utgifterna. Ett par timmars besök i webbanken ger en god bild av vilka utgifter som kan minskas och hur mycket pengar man kan spara eller placera", säger Emilia Kullas.

Liten risk kan medföra besvikelse

S-Bankens undersökning gav vid handen att kvinnor väljer lågriskfonder oftare än män. Cirka 27 procent av kvinnornas placeringar fanns i lågriskfonder. Mot-svarande andel av männens placeringar var cirka 19 procent. Män är mer intresserade av aktier än kvinnor. Aktier uppvisar större värdefluktuation än fonder, men de ger ofta bättre avkastning än fonderna.

Emilia Kullas anser att både män och kvinnor borde ta lite större placeringsrisker än i dag.

"Bankerna rekommenderar ofta trygga kombinationsfonder med stor ränteandel. Dagens rekordlåga räntenivå kan medföra besvikelse för placeraren. Den som vill ha högre avkastning bör överväga att placera i en aktiefond", säger hon.

publication_info.published_label: 13.6.2017
publication_info.modified_label: 11.12.2018
some.share_label