9 fakta om konsumtionskrediter - Yhteishyvä

9 fakta om konsumtionskrediter

9 asiaa, jotka on hyvä tietää kulutusluotosta

Nödvändig renovering av hemmet, skilsmässa, utdragen infertilitetsbehandling... När livets stormar anstränger ekonomin kan lösningen vara en konsumtionskredit. Vad bör man veta om sådana krediter?

some.share_label
contributors.writer
Pauli Jokinen
contributors.photo
SOK

Oväntade förändringar i livet tenderar att anstränga ekonomin.

"En så kallad konsumtionskredit kan vända skutan. Ett tillfälligt behov av extra pengar skvallrar i regel inte om vanskött ekonomi. Banken kartlägger och nagelfar alltid situationen innan den beviljar ett lån", säger S-Bankens utvecklingschef Anna Kurtelius.

Läs vad hon säger om konsumtionskrediter. 

1. Vad är en konsumtionskredit?

En konsumtionskredit är ett lån med eller utan säkerhet. Lånet beviljas i allmänhet som engångsbelopp eller som kortkredit.

2. I vilken livssituation ansöker man om konsumtionskredit?

De vanligaste orsakerna är en större utgift eller anskaffning. Det kan handla om renovering av hemmet, sammanslagning av existerande krediter eller inköp av exempelvis en bil, båt eller hushållsmaskin.

Finländarna överväger i allmänhet krediten relativt länge innan de ansöker om den. Konsumtionskrediterna möjlig­gör även större anskaffningar och kan anpassas till det individuella behovet.

3. Vem ansöker om konsumtionskredit?

Förvärvsarbetande människor i olika åldrar ansöker om konsumtionskredit.

I slutet av fjolåret hade nästan var femte finländare ett konsumtionslån.

4. Varför har konsumtionskrediterna dåligt rykte?

Konsumtionskrediter blandas ofta ihop med så kallade "vipp"lån med överstora räntor och kostnader. Det finns en uppsjö av olika snabblåneföretag som inte regleras lika strängt som bankerna.

Bankerna är noga med sin kreditgivning, vilket innebär att ett lån absolut inte skvallrar om illa skött ekonomi.

5. Hur vet jag om en konsumtionskredit är den rätta lösningen?

Konsumtionskrediten ger flexibilitet även när ekonomin är i skick. Det gäller att välja en lösning som lämnar utrymme för även andra kostnader än räntor och amorteringar. Återbetalningstiden är ofta lång, vilket möjliggör revidering av lånevillkoren om något oförutsett inträffar.

Det ligger i både kundens och bankens intresse att räntorna och amorteringarna betalas enligt överenskommelse.

6. Kan en konsumtionskredit vara gemensam?

S-Bankens S-Lån kan sökas och lyftas av två personer, till exempel makar. Möjligheterna att beviljas lån är i allmänhet större om man är två som delar på ansvaret. Vardera låntagaren bör vara kund hos S-Banken.

7. Vilka är de vanligaste lånebeloppen?

Enligt Finansbranschens Centralförbund var det genomsnittliga lånebeloppet i fjol 8 700 euro. S-Bankens S-lån är i allmänhet 10 000–12 000 euro.

8. Hur mycket kostar en konsumtionskredit?

Räntan på en konsumtionskredit består av två delar, nämligen referensränta och marginal.  Konsumtionskrediter binds i allmänhet till en 3, 6 eller 12 månaders euriborränta. Referensräntan kan förändras under lånetiden, men marginalen hålls oförändrad. Det lönar sig att eftersträva en så liten marginal som möjligt när man tecknar lånet.

Räntan på S-Bankens konsumtionskredit, S-Lånet, beror på lånebeloppet. Kunden debiteras i regel en uppläggningsavgift och en månatlig skötselavgift.

9. Hur bedömer jag min låneskötselförmåga?

Det lönar sig att räkna ut hur mycket pengar man har kvar efter att skatterna, de regelbundna utgifterna (hyra, elavgifter, telefonkostnader, matkostnader, klädkostnader etc.) och eventuella tidigare lånekostnader är betalda. Det återstående beloppet kan i princip användas för skötsel av konsumtionskrediten.

Använd gärna lånekalkylatorn på S-Bankens webbsidor. En ansvarsfull bank försäkrar sig om låntagarens återbetalningsförmåga innan lånet beviljas.

S-Lån i affären

  • S-Bankens S-Lån är en konsumtionskredit utan krav på säkerhet eller borgen. Lånebeloppet är 5 000–20 000 euro.
  • Återbetalningstiden är 1–12 år. Lånet amorteras en gång per månad. Det återstående lånebeloppet kan återbetalas när som helst.
  • Förutsättningarna för att beviljas lån är att man är kund hos S-Banken, har fyllt 25 år, är bosatt i Finland, har finländskt personnummer, har regelbundna förvärvs- eller pensionsinkomster på minst 24 000 euro per år och inte har någon betalningsanmärkning.  
  • Låneansökan kan göras i S-Bankens webbank, hos S-Bankens kundtjänst (tfn 010 765 800 må–fr kl. 8–20, 0,0835 €/samtal + 0,1209 €/min) eller på något av S-Bankens kundtjänstställen (Prisma, större Sokos-affärer och vissa S-marketar). 
  • Hitta rätt lånelösning med S-Bankens lånekalkylator: www.s-pankki.fi/sv/lan-och-krediter/lanekalkylatorn.
publication_info.published_label: 5.12.2016
publication_info.modified_label: 11.12.2018
some.share_label