Arbetsnarkomanen kopplar aldrig av – risken är burn out - Yhteishyvä

Arbetsnarkomanen kopplar aldrig av – risken är burn out

Kuvateksti

Dagens intensiva liv och de orts- och tidsoberoende elektroniska arbetsmöjligheterna främjar så kallad arbetsnarkomani.

some.share_label
contributors.writer
Marika Harjumaa
contributors.photo
SOK

Forskarprofessor Jari Hakanen från Arbetshälsoinstitutet påpekar att sund arbetsiver inte är detsamma som arbetsberoende. Sund arbets­iver är ett tecken på att man trivs med sitt jobb, medan arbetsberoende innebär att man ständigt upplever sina insatser som otillräckliga.

"Arbetsnarkomanen kopplar aldrig av. Han eller hon får skuldkänslor av att inte jobba", säger Jari Hakanen.

Många arbetsnarkomaner tar på sig mer arbete än vad som krävs. I Finland belönas de överstora insatserna, vilket främjar arbets­beroendet.

Identifiera symtomen

  • Jobbar du mer än dina kolleger och arbetskamrater? Går du alltid hem som den sista?
  • Jobbar du extra mycket för att det är belönande eller för att du behöver social uppskattning?
  • Skulle du vilja eller orka arbeta lika mycket om fem år? Hur förhåller du dig till arbetsgemenskapen? Upplever du dig själv som arbetets hjälte?
  • Är du lycklig och nöjd med ditt liv?

Testa följande

  • Stanna upp innan din hälsa påverkas. Analysera dina värderingar och ditt sätt att jobba. Tala med någon.
  • Slå av telefonen och de övriga terminalapparaterna när du kommer hem. Det kan kännas besvärligt, men det hjälper.
  • Skilj på jobb och fritid.
  • Är din överstora arbetsinsats motiverad? En viktig deadline kan kräva extra insatser, men situationen är knappast permanent.
publication_info.published_label: 2.12.2016
publication_info.modified_label: 11.12.2018
some.share_label