Drivning av plantor - Yhteishyvä

Drivning av plantor

Taimet kasvamaan

Drivningsfaserna omplantering och härdning gör plantorna starka.

some.share_label
contributors.writer
Tiina-Mari Haka
contributors.photo
SOK

Fastän det ännu är långt kvar till sommaren kan man inleda plantskolningen redan nu. Syftet med drivningen är att göra plantorna tillräckligt starka innan de planteras ut i trädgården.

Drivningen kan inledas när dagarna är tillräckligt långa. Eftersom otillräckligt ljus och hög inomhusvärme gör att plantorna blir långa och tunna bör man undvika att så fröerna alltför tidigt. Fröer som sås före mars behöver extra ljus från en växtlampa.

Kraven gällande bland annat såningstid och växt-underlag varierar från växt till växt och därför lönar det sig att läsa instruktionerna på fröpåsarna. Drivningen av plantor följer alltid grundmönstret sådd, omplantering och härdning.

Små fröer kan sås i samma kärl, men större fröer kräver egna kärl.

Plantdrivningens faser

Plantskolarens ABC

Hjärtblad = Plantans första blad som ofta ser annorlunda ut än plantans egentliga blad.

Omplantering = Omplantering i rymligare växtkärl gör plantorna kraftigare eftersom deras rötter får mer utrymme.

Härdning = Syftet med härdningen är att vänja plantan vid temperaturväxlingar och att förbereda den för plantering utomhus.

Såmylla = Mullblandning för sådd av frön. Innehåller mindre näring än planteringsmylla.

Växtlampa = Effektiv speciallampa som ger växterna extra ljus under den mörka årstiden.

Källa: Nyttoväxtföreningen

publication_info.published_label: 21.1.2014
publication_info.modified_label: 11.12.2018
some.share_label