Ett testamente underlättar arvsfrågan - Yhteishyvä

Ett testamente underlättar arvsfrågan

Testamentti helpottaa perinnönjakoa

Man behöver inte äga skog, åkrar eller värdebostäder för att upprätta ett testamente. Ägodelar av lösöreskaraktär, till exempel en kär tavla eller en samling designplagg, kan också utgöra grund för ett testamente.

some.share_label
contributors.writer
Tuomo Tarvas ja Katri Riihivaara
contributors.photo
SOK

Orsakerna till att man vill sätta sin sista vilja på pränt är många, berättar boupptecknare Jasmi Salo från HOK-Elantos bouppteckningsbyrå. Många vill upprätta ett testamente tillsammans med makan/maken, andra inser livets förgänglighet och väljer att upprätta testamenten. Antalet samboförhållanden ökar också stadigt. Urpo Kangas, som är professor i civilrätt vid Helsingfors universitet, uppmanar personer som lever i stadiga samboförhållanden att upprätta ett testamente.

"Testamentet är det enda instrumentet som tillförsäkrar parterna i ett samboförhållande rätten att bo kvar i den gemensamma bostaden och att fritt disponera över parets tillgångar om den ena parten avlider", säger Urpo Kangas.

Det är mycket vanligt att testatorn, det vill säga den som upprättar ett testamente, vill eliminera sina barns makars giftorätt till arvet. 

"På det sättet kan man trygga att egendomen kvarstår i släkten", säger Jasmi Salo.

För att försäkra sig om att testamentet är juridiskt hållbart lönar det sig att anlita en expert, till exempel en jurist, vid upprättandet av arvsdokumentet. Upprättandet av ett testamente kostar från några hundra euro och uppåt. Vid det första mötet kartläggs bland annat testatorns familjeförhållanden och förmögenhet. I regel får kunden ett utkast till testamente vid det första mötet. Kunden kan godkänna utkastet genast eller välja att "sova på saken". 

När kunden har undertecknat testamentet låses originalet in i ett kassaskåp. Jasmi Salo uppmanar kunderna att förvara en kopia av testamentet i ett bankfack eller på något annat säkert ställe. Om man vill ändra sitt testamente lönar det sig att anlita samma expert som vid upprättandet av den ursprungliga versionen.

Den sista viljan

Man kan testamentera sin förmögenhet och sina ägodelar till vem som helst eller till vilken organisation som helst, men man kan inte testamentera egendom till djur.

"Via ett testamente kan man bestämma över sina tillgångar på samma sätt som under livet", säger Urpo Kangas.

Arvlåtarens sista vilja har stor betydelse, men enligt ärvdabalken har bröstarvingarna alltid rätt till en så kallad laglott. Laglotten är hälften av kvarlåtenskapen. Om antalet bröst­arvingar är två och kvarlåtenskapen är 100 000 euro är vardera bröstarvingens laglott 25 000 euro.

Värdefulla konstföremål och tavlor bör antecknas i testamentet så noggrant som möjligt: marimekko­tygerna går till Maria, Viveka får tavlorna i vardagsrummet... 

Om den avlidne varken har arvingar eller testamente tillfaller kvarlåtenskapen staten. Många ensamstående väljer att testamentera sin egendom till någon förening eller stiftelse. 

"Om arvtagaren är en organisation med flera verksamhetsområden lönar det sig att ange till vilket segment eller till vilken verksamhet man vill att medlen styrs", säger Jasmi Salo.

Testamentet är det enda instrumentet som tillförsäkrar parterna i ett samboförhållande rätten att bo kvar i den gemensamma bostaden.

3 x testamente

Ett äganderättstestamente kan stipulera full  eller begränsad äganderätt. Full äganderätt innebär att arvtagaren blir ägare till arvet och kan  göra vad som helst med egendomen, även testamentera den vidare. Vid begränsad äganderätt kan arvtagaren i allmänhet inte testamentera egen­domen vidare. 

Ett nyttjanderättstestamente (besittningsrätts­testamente) ger arvtagaren nyttjanderätt till kvarlåtenskapen, men inte rätt att avyttra egendomen.

Med rätt till avkastning avses att arvtagaren har rätt till avkastningen från den ärvda egendomen, till exempel en aktieportfölj.

MER INFORMATION:

S-Banken

publication_info.published_label: 23.10.2014
publication_info.modified_label: 11.12.2018
some.share_label