Fadderponnyn gläder daghemmets vardag - Yhteishyvä

Fadderponnyn gläder daghemmets vardag

Kummiponi tuo iloa päiväkodin arkeen

Aayan, 5, Toivo, 5, och Minja, 4, fick borsta och klappa daghemmet Sakaras fadderponny Vili.

Fadderhästverksamheten, ett gemensamt projekt inom den finländska hästbranschen, har under hösten skapat glädje och förnöjelse med hjälp av sammanlagt 150 hästar och ponnyer Fadderhästarna och fadderponnyerna har besökt daghem och ålderdomshem runtom i Finland och gett barn och åldringar en möjlighet att röra vid ett riktigt, mjukt djur. Avsikten är att verksamheten ska fortsätta.

some.share_label
contributors.writer
Heidi Hänninen
contributors.photo
SOK

Det är en spännande morgon i daghemmet Sakara i Helsingfors, eftersom daghemmets barn i dag väntar på en sällsynt gäst. Klocka nio samlas barnen så småningom till en närbelägen lekpark, där en hästbil med trailer redan väntar på dem. Ut ur vagnen stiger den bruna shetlandsponnyn Vili, som officiellt heter Fryebo Filip. Vili leds av Ann-Kristin Nyberg, hästföretagare från Sibbo och mor till ponnyns ägare, 14-årige Mats och 11-årige Calle. Vili är daghemmets Sakaras alldeles egen fadderponny.

Barnen närmar sig ivrigt den 20-åriga ponnyn, och för vissa är det nästan omöjligt att vänta på sin tur att få klappa Vili. Till de modigaste ger Nyberg en borste, och några vågar till och med krama den mjuka ponnyn. Barnen pepprar med frågor och Nyberg berättar noggrant om Vilis liv.

Vilis besök i Gårdsbacka är ett led i den riksomfattande fadderhästkampanjen, vars syfte är att skapa förnöjelse för både barn och åldringar och samtidigt förmedla information om hästar. Finlands Ryttarförbund, Finlands Hippos rf samt Hevosalan kehittämiskeskus Hippolis har ansvarat för genomförandet av kampanjen. I kampanjen, som lanserades på Finnhästens dag den 6 september, deltog i höstas sammanlagt 150 fadderhästar och fadderponnyer. Enligt Nina Kaipio, klubbchef på Finlands Ryttarförbund, är avsikten att fortsätta kampanjen tack vare den stora populariteten och den positiva feedbacken.

Ann-Kristin Nyberg gick med i fadderhästverksamheten, eftersom hon sedan tidigare vet vilka positiva effekter hästar har på barn och människor över lag. Dessutom hoppas hon att kunna öka barnens kunskaper om djur med hjälp av fadderponnyverksamheten.

"Människor i dag har fjärmat sig från djuren. Tidigare förmedlade generationerna djurkunskap till varandra, numera är det delvis en uppgift för oss hästföretagare."

Fastän det är Vilis första fadderbesök, har barnen och ponnyn haft kontakt under hösten. Barnen har skickat teckningar till ponnyn och frågor till ponnyns ägare. Frågorna har bland annat handlat om huruvida ponnyn kan bo på daghemmets gård och om den äter gräshoppor, säger barnskötare Marja Vaalivirta på daghemmet Sakara.

Nyberg tror att fadderhästverksamheten är nyttig för alla delaktiga.

"Jag önskar att barnen ska uppleva hästen som ett trevligt djur, kanske bli intresserade av hästen som hobby och uppfatta att också pojkar kan ha hästar som fritidsintresse. Jag hoppas att barnen uppskattar den här dagen."

"Allting ska inte alltid mätas i pengar. För mig räcker det med att barnen blir glada och att jag kan glädja dem. Alla barn borde ha rätt att lära känna ett djur", betonar Nyberg. Hon uppmuntrar daghem och skolor att vara aktiva och fråga efter en egen fadderhäst.

På daghemmet Sakara är man mer än nöjda med samarbetet. När Vili åker hem får den med sig ett stort kuvert med teckningar av barnen samt morötter och äpplen.

"Ni kommer väl igen?" frågar en liten pojke när han går iväg och får ett jakande svar av Nyberg.

"Det var den bästa feedbacken", konstaterar Nyberg en smula rörd.

Mer information om fadderponnyverksamheten fås av Finlands Ryttarförbunds klubbchef Nina Kaipio samt via adressen www.hippolis.fi/kummihevonen.

Nybörjarkurser för barn i mindre bemedlade familjer

Utöver fadderhästverksamheten stödjer Finlands Ryttarförbund fritidsverksamhet med hästar för mindre bemedlade barn tillsammans med HOPE ry, Parasta Lapsille ry och Rädda Barnen rf. Syftet med välgörenhetsprojektet är att erbjuda barn i lågstadieåldern från mindre bemedlade familjer en nybörjarkurs i ridning och annan hästverksamhet, som hästklubbar. Kostnaderna för nybörjarkursen fördelas mellan Ryttarförbundet och stallföretagaren. Projektet startade år 2014 och enligt klubbchef Nina Kaipio har redan över 200 barn fått delta i en grundkurs i ridning tack vare projektet.

"Det är glädjande att över hälften av deltagarna har varit pojkar."

Stall och barn från hela Finland har medverkat i projektet, som också har skapat andra former av samarbete.

"På många orter har man donerat utrustning och ordnat gemensamma skjutsar. I Karleby arrangerade lokala aktörer en välgörenhetsgala i maj. Intäkterna från galan styrs till verksamheten", säger Kaipio.

Det pågående projektet fortsätter åtminstone under 2016, men målet är att verksamheten ska leva kvar även efter detta.

"Resultaten har varit fantastiska", konstaterar Kaipio och ger ett exempel på en mobbad pojke som tack vare verksamheten hittade sin egen plats och vänner på stallet.

Enligt Kaipio kan de som är intresserade av verksamheten kontakta till exempel Rädda Barnen rf inom det egna området.

publication_info.published_label: 21.12.2015
publication_info.modified_label: 11.12.2018
some.share_label