Fartfyllda gårdsspel - Yhteishyvä

Fartfyllda gårdsspel

Viiden lajin mökkiolympialaiset

En lekfull stugolympiad är ett trevligt programnummer under långa semesterdagar. Till exempel mölkky och stövelkastning lämpar sig för olika stora sällskap.

some.share_label
contributors.writer
Tiina-Mari Haka
contributors.photo
SOK

Gren 1: Säcklöpning

Deltagarna kliver in i säckar som räcker upp till midjan och hoppar sedan en given sträcka. Den löpare som passerar mållinjen först utgår med segern.

Om säcklöpningen sker i lag hoppar lagdeltagarna den givna sträckan i tur och ordning, varefter löptiderna räknas ihop. Det lag som har den kortaste tävlingstiden vinner. 

Gren 2: Mölkky

Spelet går ut på att fälla träkäglor märkta med siffrorna 1–12 med en kastpjäs, "mölkky". Om kastaren fäller en kägla får hon eller han det antal poäng som käglan utvisar. Om antalet fällda käglor är två eller fler ger varje kägla 1 poäng. En kägla som blir vilande mot en annan kägla eller mot mölkkyn ger inga poäng.

Efter kastet reser man de fällda käglorna där de ligger, varefter turen går till följande spelare. Spelet vinns av den spelare/det lag som först når den exakta poängsumman 50. Om poängsumman överstiger 50 faller spelarens/lagets poäng till 25. Tre missade kast i följd leder till att man faller ut ur spelet. 

Gren 3: Stövelkastning

Tävlingen går ut på att kasta en stövel så långt som möjligt. Varje deltagare kastar stöveln tre gånger. De som har kastat stöveln längst går vidare till följande omgång, i vilken man också kastar stöveln tre gånger. Före tävlingen kommer deltagarna överens om hur många som går vidare till den andra omgången (t.ex. en tredjedel av deltagarna).

Den som kastar stöveln längst vinner tävlingen. Kaststilen är fri, men enligt de officiella reglerna skall stövelskaftet vara rakt under kastet. 

Gren 4: Stafett

Vid traditionell stafett transporterar lagens deltagare en stafettpinne som överlämnas till följande deltagare efter en viss sträcka. När stafettpinnen har överlämnats löper deltagaren tävlingssträckan och överlämnar därefter pinnen till följande deltagare o.s.v. 

Det lag vars sista löpare (ankare) kommer först i mål vinner tävlingen. 

Gren 5: Blindorientering

Blindorienteringen sker på ett öppet område längs en bana utmärkt med exempelvis tomma burkar eller vedklabbar. Orienterarens ögon täcks för med en bindel, varefter lagets övriga deltagare leder henne eller honom genom banan med hjälp av instruktioner om riktning och avstånd. Det lag vars blindorienterare kommer i mål på den kortaste tiden vinner tävlingen.

Beakta säkerheten: Banan får inte ha stora stenar eller andra föremål på vilka orienteraren kan skada sig!

publication_info.published_label: 18.6.2014
publication_info.modified_label: 11.12.2018
some.share_label