Gör gården i ordning till nästa år - Yhteishyvä

Gör gården i ordning till nästa år

Valmistele pihasi ensi vuoteen

Trädgården förbereds för det kommande året redan på hösten och grunden till nästa vår och sommar läggs genom omsorgsfullt gjorda höstarbeten. Sköt om gräsmattan och beskär de träd och buskar som behöver det. Följande sex tips hjälper dig klara höstens gårdsarbeten.

some.share_label
contributors.writer
Heidi Hänninen
contributors.photo
SOK

1. En välskött gräsmatta övervintrar bättre än en gräsmatta som inte skötts. Klipp gräset kort, kratta och gödsla med höstgödsel. Ge gräsmattan luft, genom att göra hål i dess yta till exempel med piggarna på krattan eller grepen.

2. Kompostera avfallet från höstarbetena. Kom även ihåg att tömma komposten på hösten ungefär till hälften och vänd om den före vintern, så att den blir luftig. Rengör ventilerna. Snåla inte med användningen av torrströ, i synnerhet inte på vintern.

3. En stor del av träden och buskarna beskärs på våren, men till exempel träd som avger mycket sav ska beskäras först mot slutet av sommaren i augusti eller september. Sådana är till exempel körsbärsträd, plommonträd och björkar. Även vinbärsbuskar kan beskäras på hösten, och döda eller sjuka grenar ska tas bort året runt. Beskär inte för mycket på hösten, för de beskärda punkterna är mottagliga för sjukdomar. Beskärningspunkterna kan du alltid korrigera nästa vår.

4. Blomlökar kan planteras ännu i september–oktober. Då säkrar du nästa sommars blomsterprakt. Uppdatera även perennbänken på hösten.

5. Gödsling garanterar växternas fortbestånd även nästa vår och skyddar dem på vintern. Träd och buskar som ger skörd ska gödslas genast efter skördetiden. Färdig höstgödsel är lätt att använda.

6. Skydda köldkänsliga växter till exempel med kvistar från barrträd. Hararna älskar fruktträd, så deras stammar bör skyddas mot ovälkomna tänder.

publication_info.published_label: 14.8.2015
publication_info.modified_label: 11.12.2018
some.share_label