Handelns egen bank - Yhteishyvä

Handelns egen bank

Pankkiasioiden keskittäminen kannattaa

Visste du att du som ägarkund i S-gruppen kan spara en vacker slant genom att koncentrera dina bankangelägenheter till S-Banken?

some.share_label
contributors.writer
Merja Laksola
contributors.photo
SOK

S-Bankens tjänsteurval och nätverk breddades när S-Banken och LokalTapiola Bank fusionerades i maj 2014. Nu har samgången nått den sista fasen, som innebär att produkterna och tjänsterna slås ihop och att betjäningen ges via samma kanaler. Framöver finns det således endast en gemensam webbank. Fusionen tillförde tjänsteurvalet bland annat bolån.

"Vi får varje månad ett par tusen låneansökningar, vilket ibland leder till rusning. Våra nya system kommer att underlätta situationen avsevärt", säger S-Bankens verkställande direktör Pekka Ylihurula.

"Den som vill kan automatiskt föra över sina månatliga Bonusar till önskad fond. Många bäckar små blir som bekant en stor å.

Behändig ärendeskötsel

S-Bankens tjänster är tillgängliga på över tusen av S-gruppens verksamhetsställen runtom i landet. Kunderna kan sköta sina bankärenden på Prisma- och Sokosaffärernas kundtjänstställen och därtill kan man lyfta och deponera pengar i affärernas kassor.

"S-Bankens bastjänster är avgiftsfria", påpekar Pekka Ylihurula.

Utöver de cirka 130 kundtjänstställena har kunderna tillgång till nästan 100 S-Bankirer, som ger råd och anvisningar i bland annat placerings- och lånefrågor. S-Bankens och handelns gemensamma applikation S-mobil, som har väckt stort intresse också utanför Finland, underlättar skötseln av vardagens bankärenden avsevärt.

"I den lättanvända mobilapplikationen förenas ägarkundsförmånerna och mobilbanken till en välfungerande helhet", säger Pekka Ylihurula.

Via tjänsten S-mobil kan man bland annat kontrollera sina Bonusar och betalningssättsförmåner, läsa garantikvitton och personliga förmåner samt ta del av olika kupongerbjudanden. I bankavdelningen kan man betala räkningar, följa med sin kontoställning och sina kontotransaktioner samt föra över pengar till exempelvis en placeringsfond. S-Bankens bedömning är att den digitala eran på allvar landstiger också i bankvärlden.

"Vi tror att så sker och eftersom vi är en del av handelsbranschen kan vi erbjuda kunderna unika digitala tjänster. Den mobila verksamheten kommer att bli en mycket viktig del av vår digitala framtid."

"Vår centrala målsättning är att förenkla skötseln av bankärenden så att kunderna kan ägna sig åt trevligare saker", säger Pekka Ylihurula.

publication_info.published_label: 15.9.2015
publication_info.modified_label: 11.12.2018
some.share_label