Hemmet som blev värdelöst - Yhteishyvä

Hemmet som blev värdelöst

Asuntomarkkinoiden kurimus: Kun kodista tulee vankila

Marko Lysinen har försökt sälja familjens hus i fem års tid. Dottern Nella-Elmiina skulle gärna bo närmare sina hobbyer.

Den finländska bostadsmarknaden är tudelad. I städerna stiger priset på bostäder, men på landsbygden får man knappt tillbaka inköpspriset.

some.share_label
contributors.writer
Matti Remes
contributors.photo
SOK

Det känns som att sitta i fängelse, tycker Marko Lysinen, 45, vars egnahemshus i Juankoski har varit till salu i fem år. Så här berättar han om sina försäljningsförsök:

"Jag har inte sett till en enda hugad spekulant. Det är klart att det känns frustrerande. Huset torde inte ha något fel.

Vi flyttade in tegelhuset år 2008 och renoverade det omsorgsfullt med tanke på behoven hos en sjupersoners familj. Huset är 181 kvadratmeter stort och den vackra tomten har äppelträd och blomrabatter.

Problemet är att huset står i Juankoski, 60 kilometer från Kuopio.

Bostäderna på den lilla orten vars arbetsplatser och serviceutbud minskar är mycket svårsålda.

Först lades kartongfabriken ner och sedan försvann yrkesskolan, järnaffären och den ena av ortens två livsmedelsaffärer.

Vi beslöt att inleda försäljningen av huset i god tid. Barnen flyttar småningom hemifrån, varför det känns förnuftigt att flytta till en mindre bostad.

Vi räknade med att försäljningen av huset skulle ge en slant till pensioneringen.

Vi vill bo närmare Kuopio där min sambo har större möjligheter att hitta ett arbete. Närheten till Kuopio skulle också förkorta barnens väg till skolor och hobbyer.

När vi renoverade huset trodde vi att renoveringen skulle höja dess värde, men nu verkar det som om vi inte ens får tillbaka inköpspriset. Om vi vill bli av med huset måste vi nog sälja det med förlust.

Det känns som att sitta i fängelse – man blir inte fri hur man än försöker.

Huset fanns till försäljning hos en mäklare några månader. Därefter har vi försökt sälja det själva via tjänsten Etuovi.com. Vi har justerat priset nedåt och i dag ligger det på 150 000 euro.

Det är svårt att hitta en köpare på orten, men någon återflyttare kunde vara intresserad. Huset lämpar sig för en storfamilj eller en företagare som vill ha bostad och verksamhetsutrymmen under samma tak.

Vi har inte förlorat hoppet och lyckligtvis brådskar inte försäljningen eftersom jag har kvar mitt arbete i Juankoski. Våra barn, som skulle vilja bo närmare sina hobbyer, lider mest av situationen."

Bra hus, dålit läge

Pertti Launonen, 73, från Nilsiä började fundera över sin bostads värde när banken inte beviljade lån för stambyte.

Bankernas njugga inställning till finansieringen av det förestående stambytet kom som en chock för husbolagets aktionärer. Efter långa förhandlingar lyckades vi utverka ett lån som täckte hälften av kostnaderna.

Enligt bankerna räckte fastighetens värde inte som säkerhet för ett större lån. Vi tvingades betala mellanskillnaden med sparmedel.

Stambytet blev färdigt i förtid och aktionärerna var nöjda, men händelsen fick oss att reflektera över värdeutveckligen på fastighetsmarknaden.

Bostadspriserna sjunker eftersom det finns ett stort antal lägenheter och egnahemshus till försäljning i Nilsiä.

De höghus som står inför stora renoveringar ligger sämst till. Husens invånare, som ofta är äldre personer, har inte råd att renovera fastigheterna. Flera nedslitna hus måste sannolikt rivas, vilket medför stora förluster för ägarna.

När jag gick i pension år 2000 flyttade min fru och jag från Ingå till Norra Savolax. Vår tvårummare i Nilsiä räcker utmärkt eftersom vi tillbringar mycket tid i vår stuga.

Vi kan inte påverka ortens sjunkande bostadspriser, men vi kan värna om vår förmögenhet genom att hålla fastigheten i skick. Det har varit den ledande tanken under min långa tid som husbolagets styrelseordförande.

Samtliga aktionärer har varit rörande eniga om att viktiga renoveringar bör göras i god tid. Under de senaste åren har vi förnyat rören, fasaden, taket, dörrarna och fönstren. Huset är i utmärkt skick, men tyvärr står det på fel ställe."

S-Bankens utvecklingschef Päivi Huttunen: Planering underlättar försäljningen

Bostads- och fastighetsaffärer tarvar alltid skicklighet, men försäljning av egnahemshus, lägenheter och stugor i avfolkningsområden kräver särskilt god planering. Den ringa efterfrågan kan medföra lång försäljningstid.

S-Bankens utvecklingschef Päivi Huttunen rekommenderar att man inleder processen i mycket god tid, till och med flera år före den tilltänkta försäljningen.

"Den lokala prisnivån framgår av försäljningsannonserna på Internet och i lokal-pressen."

Disponenten i ett husbolag kan ge information om de sålda lägenheternas pris och skick, men den bästa experten är i allmänhet en fastighetsförmedlare med god lokal-kännedom.

"Eftersom bostadsvärderingen är avgiftsfri lönar det sig att låta flera förmedlare värdera objektet. Det ger värdefullt jämförelsematerial."

Päivi Huttunen påpekar att den förmedlare som gör den högsta värderingen inte automatiskt är den bästa. Försäljningsskickligheten och lokalkännedomen är avgörande.

"Det begärda priset bör vara realistiskt. Ett för högt pris ger felaktiga signaler om objektet, vilket kan vara svårt att korrigera i efterhand."

Många som överväger en bostadsaffär undrar om en renovering kunde höja priset. Eftersom alla objekt är olika finns det inget allmängiltigt svar på den frågan.

"Köparna är olika. Vissa vill ha ett renoveringsobjekt, medan andra söker ett inflyttningsfärdigt hem", avrundar Päivi Huttunen.

publication_info.published_label: 2.8.2017
publication_info.modified_label: 11.12.2018
some.share_label