Heta bastutrender - Yhteishyvä

Heta bastutrender

Kiuas kuumaksi

Designen, styrningen och badegenskaperna har blivit allt viktigare kriterier vid valet av bastuugn. Ugnen bör helst rimma med den övriga inredningen i bastun.

some.share_label
contributors.writer
Heidi Hänninen
contributors.expert
Valikoima-hankintapäällikkö Seppo Tarkkanen, SOK Rautakauppa
contributors.photo
SOK

Fastän finländarna håller fast vid sina bastutraditioner har trenderna förändrats under de senaste åren.

"Finländarna satsar allt mer på planeringen i sin strävan efter en stilig, spa-liknande bastuhelhet.  Detta har bland annat lett till att designen har blivit ett viktigare kriterium än priset vid valet av bastuugn", säger sortiments- och inköpschef Seppo Tarkkanen från SOK:s järnhandel.

Han berättar att många av dagens kunder väljer elugnar med vackra och synliga stenar. Målsättningen är ofta att göra nät- och pelarugnarna samt bastuns träinredning och belysning till en harmonisk helhet.

"Kunderna väljer allt oftare smart styrelektronik som möjliggör exakt inställning och kontroll av temperaturen", säger Seppo Tarkkanen.

Han berättar att cirka 60 procent av de bastuugnar som säljs i dag är elugnar. Resten är vedeldade ugnar.

"I nya små-, rad- och flervåningshus dominerar elugnarna, medan förhållandet är det motsatta i fritidsbostäder. Ett nytt fenomen är fristående vedeldade åretruntbastur på småhusgårdar runt om i landet", säger Seppo Tarkkanen.

Han berättar att de så kallade tunnelmodellerna, som eldas från ett annat rum, vinner allt mer terräng inom segmentet vedeldade bastuugnar. Dagens kunder lägger också stor vikt vid skyddsavståndet och ugnens verkningsgrad.

"De ekologiska aspekterna har landstigit också i bastuvärlden", säger Seppo Tarkkanen.

De nya trenderna syns även i valet av bastustenar. Förr valde kunderna i allmänhet stenar av storleken 5–10 centimeter, men i dag rekommenderar de flesta stenar av storleken 10–15 centimeter.

"De större stenarna främjar luftcirkulationen, påskyndar uppvärmningen och förbättrar ugnens hållbarhet", avrundar Seppo Tarkkanen.  

De keramiska stenarna har en trogen användargrupp och som ytmaterial kan man välja bland annat vita stenar.

Fyra tips:

  1. Bastuugnen bör vara av rätt storlek i förhållande till utrymmet. Oisolerade sten- och glasytor ökar effektbehovet.
  2. Bekanta dig med kraven på skyddsavstånd när du väljer ugn.
  3. Kontrollera att elsäkringarna ("propparna") klarar en elugn.  
  4. Beakta familjens bastuvanor: Badar ni dagligen, en gång i veckan eller endast sporadiskt? Tänk på att en bastuugn med låg effekt kräver lång uppvärmningstid och att värmen kanske inte räcker till.
publication_info.published_label: 26.10.2015
publication_info.modified_label: 11.12.2018
some.share_label