Insamling av inköpsuppgifter: Betjäningen förbättras - Yhteishyvä

Insamling av inköpsuppgifter: Betjäningen förbättras

Ostotieto kerääntyy, palvelu paranee

Personliga shoppinglistor, information om nya produkter och garantikvitton till mobilen? Inköpsuppgifterna möjliggör ännu bättre betjäning.

some.share_label
contributors.writer
Niina Korhonen
contributors.photo
SOK

I början av september började S-gruppen samla in ännu noggrannare uppgifter om kundernas inköp med S-Förmånskortet. Insamlingen av inköpsuppgifter på produktnivå gäller affärerna Prisma, S-market, Sale, Alepa, ABC, Kodin Terra, S-Rauta och Marks & Spencer.

Förr registrerades inköpen på produktgruppsnivå (en vara från exempelvis produktgruppen mejeriprodukter), men från och med september sker registreringen på produktnivå (till exempel en 1,5 liters förpackning ekomjölk från Valio).

Vilken nytta har kunderna av uppgiftsinsamlingen? Hur hanteras inköpsuppgifterna? Marknadsföringsdirektör Veli-Pekka Ääri och kundrelationsdirektör Pekka Malmirae från SOK besvarar 14 frågor från ägarkunderna.

1. Vem har nytta av att känna till mina korvinköp hos S-gruppen?

Insamlingen av inköpsuppgifter gagnar i första hand kunden eftersom uppgifterna möjliggör ännu bättre och skräddarsydd utformning av sortimentet och betjäningen. 

"Ju bättre vi känner till de olika kundgruppernas köpbeteenden, desto mer anpassad service kan vi erbjuda. Målsättningen är att underlätta kundernas vardag", säger Pekka Malmirae.

2. Används uppgifterna till något annat än förbättring av betjäningen?

Ja, till riktad kommunikation och marknadsföring. Om inköpsuppgifterna till exempel visar att kunden inte konsumerar köttprodukter kan kommunikationen koncentreras till vegetariska alternativ.

3. Vilka fördelar har uppgiftsinsamlingen? Kan kunden själv utnyttja de insamlade uppgifterna?

På basis av inköpsuppgifterna utvecklar S-gruppen nya digitala tjänster som underlättar kundernas vardag.

"Den automatiska arkiveringen av elektroniska garantikvitton i tjänsterna Oma S-kanava och S-mobil är ett exempel på nyttig kommunikation mellan kund- och inköpsregistren. Vi lanserar nya tjänster baserade på insamlingen av exakta inköpsuppgifter under hösten. De nya tjänsterna sammanhänger med både gjorda inköp och inköpsplaneringen", säger Veli-Pekka Ääri.

4. Ökar antalet meddelanden från S-gruppen?

Avsikten är inte att öka antalet kundmeddelanden utan att utforma både den digitala och den pappersbaserade kommunikationen så att den rimmar med de enskilda kundernas behov och önskemål.

5. Jag vill ogärna ha fler kundmeddelanden. Vad kan jag göra?

Du kan förbjuda användning av de insamlade inköpsuppgifterna för kommunikations- och marknadsföringsändamål. Förbudet kan registreras i tjänsten Oma S-kanava, på S-gruppens kundtjänstställen (Prisma och Sokos) och hos S-gruppens ägarkundtjänst på numret 010 765 859 (måndag–fredag kl. 8–20, 0,088 €/min.).

6. Får jag Bonus om jag förbjuder användning av uppgifterna för riktad marknadsföring?

Ja. Förbudet inverkar inte på Bonusen eller ägarkundens förmåner.

7. Varför inleds insamlingen av detaljerade inköpsuppgifter nu?

Insamlingen av exakta inköpsuppgifter är egentligen inte ny: Möjligheten att samla in detaljerade uppgifter, som har funnits sedan år 2014, har hittills tillämpats av Sokos och Emotion och av Sokos, Prismas och Kodin Terras webbutiker.

Från och med september gäller uppgiftsinsamlingen även S-gruppens dagligvaruaffärer och kedjan Marks & Spencer. För inköp på S-gruppens hotell och restauranger och hos S-gruppens samarbetspartner registreras endast kvittots slutbelopp.

8. Kan jag kontrollera de insamlade uppgifterna?

De insamlade uppgifterna kan kontrolleras avgiftsfritt och när som helst i tjänsten Oma S-kanava på adressen S-kanava.fi. I det inledande skedet ser du de elektroniska kassa- och garantikvittona samt inköpsuppgifter enligt kvittonas slutsumma.

"S-gruppen utvecklar för närvarande en tjänst som ger kunderna möjlighet att inverka på användningen av inköpsuppgifterna på produktnivå", säger Pekka Malmirae.

9. Ser de övriga familjemedlemmarna vad jag har handlat?

Nej. Bara du själv ser inköpsuppgifterna på produktnivå. Om familjen har flera användare av S-Förmånskortet ser huvudinnehavaren de övriga familjemedlemmarnas Bonusinköp enligt kvittonas slutsumma, men inte uppgifterna om enskilda inköp.

10. Kan jag avlägsna uppgifter ur mitt kundregister?

Registeruppgifter kan avlägsnas genom att kontakta ägarkundtjänsten via tjänsten S-kanava.fi.

11. Kan affärernas expediter se mina inköpsuppgifter?

Nej. Inköpsuppgifterna kan endast läsas av de personer som har till uppgift att hantera materialet. Samtliga personer i gruppen har undertecknat ett sekretessavtal.

12. Kan någon läsa registeruppgifterna utan giltigt skäl?

Nej. S-gruppen övervakar hanteringen av kunduppgifter. Registersystemen är skyddade och kräver inloggning med personliga användarnamn och lösenord. Användning av registren lämnar alltid spår.

Kunduppgifterna hanteras alltid gruppvis i mån av möjlighet, vilket innebär att S-gruppen normalt inte studerar enskilda kunders inköp på produktnivå.

13. Kan uppgifterna ges vidare till exempelvis en bank eller ett försäkringsbolag?

Nej. S-gruppen överlåter inga registeruppgifter till tredje part.

14. Hur länge sparas inköpsuppgifterna?

Två år, varefter de raderas.

Läs mer om insamlingen av inköpsdata på adressen s-kanava.fi/web/s/sv/battrevardag.

publication_info.published_label: 28.9.2016
publication_info.modified_label: 11.12.2018
some.share_label