Kamratstöd efter autismdiagnosen - Yhteishyvä

Kamratstöd efter autismdiagnosen

Riitta Nykänen

Stödperson Riitta Nykänen inom projektet Bra start/Arjessa alkuun har själv erfarenhet av att vara förälder till ett autistisk barn.

Föräldrar till barn som har fått diagnosen autismspektrumstörning har i allmänhet många frågor. Livet förändras, sinnet fylls av oro och vardagen känns tung. Efter att ha fått diagnosen behöver många familjer stöd.

some.share_label
contributors.writer
Kati Särkelä
contributors.photo
SOK

Riitta Nykänen som arbetar som frivillig stödperson inom projektet Bra start (Arjessa alkuun) och hennes arbetskamrater träffar familjer vars barn nyligen har fått diagnosen autismspektrumstörning. Syftet med träffarna, som ordnas i till exempel familjernas hem, på ett kafé eller på ett bibliotek, är att ge föräldrarna kamratstöd (referensstöd) när behovet är som störst. Stödet hjälper föräldrarna att handskas med den nya situationen och gå vidare i livet.

"En autismdiagnos kan tillfälligt förlama föräldrarna. Den mentala chocken, ovetskapen och sorgen gör att man inte orkar kartlägga vilket stöd och sociala tjänster samhället kan erbjuda", säger Riitta Nykänen.   

Autismspektrumstörning tar sig olika uttryck hos olika barn och i olika situationer. Barn med autism och deras föräldrar har i allmänhet rätt till FPA-stöd, specialdagvård, specialundervisning och skolgångsbiträde.

Stöd med egna erfarenheter

Liksom de övriga stödpersonerna inom projektet Bra start har Riitta Nykänen egna erfarenheter av autism. Hennes son fick diagnosen som fyraåring varefter han fick plats på ett specialdaghem. Skolgången skedde i en specialskola. Eftersom hennes i dag vuxna son har flyttat hemifrån har hon tid och möjlighet att hjälpa andra familjer med autistiska barn.

"För ett antal år sedan berättade jag om vår familjs vardag och utmaningar på skolans föräldramöte. Mina ord hade stor inverkan på de andra föräldrarna och jag insåg att familjer med autistiska barn behöver kamratstöd. Eftersom många av föräldrarna fick nytt hopp när de hörde att vår familj hade klarat sig genom svårigheterna beslöt jag att fortsätta dela med mig av mina erfarenheter. Problemtyngda föräldrar mår alltid bra av att diskutera med likställda", säger Riitta Nykänen.   

Givande verksamhet

Projektet Bra start inleddes år 2014. Kontakten till stödpersonerna, som har tystnadsplikt, förmedlas av Autism- och Aspergerförbundet.

"Stödpersonen träffar föräldrarna en till tre gånger efter att det autistiska barnet har fått sin diagnos. Samtalen kan också föras per telefon eller e-post. Föräldrarna, som i allmänhet är mycket öppna, vill diskutera olika praktiska frågor i anslutning till bland annat vardagen. Det känns både fint och givande att kunna ge föräldrarna stöd och handräckning. Det värdefulla stödprojektet har fått en bra start och förbundet utbildar nya stödpersoner i olika delar av södra Finland", säger Riitta Nykänen.   

Samtliga stödpersoner har egna erfarenheter av autismspektrumstörning: Bland stödpersonerna finns människor som själva har en autismspektrumstörning, makar till personer med autismspektrumstörning samt föräldrar och mor- och farföräldrar till autistiska barn. Autism- och Aspergerförbundets utbildning ger stödpersonerna redskap att utföra den viktiga uppgiften.

"Vår främsta uppgift är att lyssna och att berätta om våra egna erfarenheter, men vi hjälper också familjerna att finna lämpliga stödlösningar hos bland annat de lokala stödgrupperna. Vid behov deltar vi i de första mötena", avrundar Riitta Nykänen.

Stöd till familjer som nyligen fått en autismdiagnos

Inom ramen för Autism- och Aspergerförbundets projekt Bra start utbildas frivilliga stödpersoner med egna erfarenheter av autismspektrumstörning. Stödpersonerna hjälper familjer som nyligen har fått en autismdiagnos vid personliga möten eller per telefon eller e-post. Träffarna kan ordnas i till exempel familjernas hem, på ett kafé, på ett bibliotek eller i barnens lekpark.   

I dag har förbundet stödpersoner på olika orter i södra Finland. På förbundets webbsidor finns ett elektroniskt kontaktformulär (på finska). Det går också bra att skicka e-post till adressen arjessa.alkuun@autismiliitto.fi.

  • Autismspektrumstörning (ASD) är en neurobiologisk utvecklingsstörning i centrala nervsystemet.
  • Symtomen varierar i både karaktär och styrka.   
  • Autismspektrumstörning förekommer hos cirka en procent av befolkningen.
  • Autism- och Aspergerförbundet nås per telefon och e-post: tfn 050 467 3130, palveluneuvonta@autismiliitto.fi

Världsautismdagen firas 2 april.

publication_info.published_label: 25.2.2016
publication_info.modified_label: 11.12.2018
some.share_label