Lättillgängliga butiker - Yhteishyvä

Lättillgängliga butiker

Näin valitset ruokakauppasi

Besök i dagligvaruaffären är en vardagsrutin för de flesta av oss. Valet av matbutik dikteras av åtta faktorer.

some.share_label
contributors.writer
Hasse Härkönen ja Miia Vähähyyppä
contributors.expert
marketkaupan ketju­ohjauksen valikoimajohtaja Ilkka Alarotu, S-ryhmä ja erikoistutkija Ari Peltoniemi, Kuluttajatutkimuskeskus
contributors.photo
SOK

Orsaken till att man besöker en dagligvaruaffär varierar. Under 2000-talet har man kunnat skönja en uppdelning av konsumenterna i olika grupper, men de grundläggande inköpskriterierna är desamma för alla.

"Det bör vara lätt att handla och därför är läget den viktigaste faktorn vid valet av butik. De flesta eftersträvar snabba och smidiga butiksbesök och väljer därför en butik som finns i närheten av hemmet eller som är lätt att besöka på vägen till eller från jobbet. Syftet med S-gruppens omfattande butiksnät är att erbjuda alla ägarkunder snabb och smidig betjäning", säger sortimentsdirektör Ilkka Alarotu från market­handelns kedjestyrning vid S-gruppen.

Prisnivån och sortimentet är också viktiga faktorer vid valet av butik. Sortimentets bredd står i direkt relation till affärens storlek: ju större butiken är desto mer utrymme har den för olika varor. Prisma-affärerna, som är S-gruppens största affärer, saluför upp till 25 000 olika dagligvaror. Antalet varor i S-marketarna uppgår till cirka 15 000 och i de mind­re affärerna Alepa och Sale hittar man 5 000–8 000 olika produkter.  

Enligt specialforskare Ari Peltoniemi från Konsumentforskningscentret vid Helsingfors universitet är smaken, hälsoaspekten, priset och den inhemska andelen de viktigaste kriterierna vid valet av dagligvaror. 

"Undersökningar som gjordes åren 2005 och 2012 visade att priset och andelen inhemskt tillmäts allt större betydelse vid valet av affär och varor. En stor del av konsumenterna är därtill intresserade av livsmedlens ursprung, ansvarsfullheten i handeln och produktionskedjan och av hur varans pris bildas", säger Ari Peltoniemi.

Veckoinköp eller påfyllning av kylskåpet?

Förr förändrades finländarnas konsumtionsvanor relativt långsamt men i dag, när konsumenterna följer med nya trender via bland nätet, förändras önskemålen och behoven i snabb takt. Till exempel den så kallade lågkolhydratdieten var ett fenomen som spred sig snabbt och som under en kortare tid inverkade på affärernas försäljning. Efterfrågan på bland annat bröd sjönk, medan intresset för kött och grönsaker ökade.

S-gruppens affärer bildar en helhet vars syfte är att tillgodose kundernas alla behov och önskemål. Ilkka Alarotu berättar att konsumenternas köpbeteenden varierar mellan de olika affärerna. 

Städernas kvartersbutiker har många kunder, men inköpen är i allmänhet små. I förstädernas dagligvaruaffärer handlar kunderna främst basvaror och kompletterande varor. De största inköpen görs i de välsorterade supermarketarna och hypermarketarna som i allmänhet finns längs livligt trafikerade leder. Affärerna kompletterar varandra eftersom många kunder handlar i olika affärer vid olika tillfällen.

Enligt Ari Peltoniemi har kundernas köpbeteende utvecklats så att å ena sidan de riktigt stora affärerna och å andra sidan de små affärerna klarar sig väl, medan många medelstora affärer har tuffa tider. Ilkka Alarotu tror att super- och hypermarketarna med sina breda urval av livsmedel och andra varor kommer att klara sig även framöver. 

Näthandeln, som är ett relativt nytt fenomen inom dagligvaruhandeln, äventyrar inte de fysiska affärernas verksamhetsmöjligheter.

Vi vill ha lokala smaker

Planeringen av affärernas sortiment bygger på fortlöpande iakttagelse av konsumenternas behov och önskemål. 

"Vår strävan är att kunna tillgodo­­se allas behov och önskemål. Uppgiften är inte alldeles lätt eftersom önskemålen är väldigt många och mycket olika. Vissa upplever ett brett sortiment som förvillande, medan andra anser att samma sortiment är för snävt. Det bästa sättet att påverka sortimentet och dess bredd är att ge respons", säger Ilkka Alarotu.

Varje affär inom S-gruppen är unik eftersom sortimentet planeras utgående från den lokala efterfrågan. Invånarprofilen i affärens verksamhetsområde, till exempel antalet barnfamiljer, beaktas vid planeringen av sortimentet.

Basen i de olika varugrupperna utgörs av ett riksomfattande sortiment som bygger på omfattande konsumentundersökningar. De enskilda handelslagen och affärerna kompletterar bassortimentet med varor som motsvarar de lokala konsumenternas behov och önskemål. Betoningen av de olika varugrupperna, som alla omfattar produkter med olika egenskaper och pris, avgörs på basis av den lokala kundprofilen.

"I vår verksamhetsfilosofi ingår att stödja lokala producenter och som finländsk aktör vill vi främja inhemsk produktion", säger Ilkka Alarotu.

"Våra egna förmånliga varumärken Rainbow, Kotimaista och X-tra ger konsumenten ökad valfrihet. De inhemska varumärkena har målmedvetet förts in i olika varugrupper eftersom efterfrågan på förmånliga alternativ ökar under ekonomiskt osäkra tider", säger Ilkka Alarotu.  

Förmånligheten hos S-gruppens egna varumärken beror dels på att försäljningsvolymerna är stora, dels på att marknadsföringskostnaderna är låga. Hela 80 procent av de varor som saluförs i S-gruppens affärer tillverkas i Finland. S-gruppens alla affärer ägs av finländska ägarkunder. 

Ari Peltoniemi berättar att lanseringen av egna varumärken har varit en stor framgång. I Konsumentforskningscentrets tillsvidare opublicerade konsumentenkät tillfrågas konsumenterna hur de förhåller sig till påståendet att handelns egna varumärken har ett gott pris-/kvalitetsförhållande. Resultaten visar att fyra av fem finländare är av samma eller nästan samma åsikt.

I Finland har butikerna allt man behöver

"Jag handlar varannan eller var tredje dag. I syfte att vinna tid brukar jag göra upp en inköpslista som följer butikens planritning. Eftersom min dotter lider av celiaki måste jag läsa en och annan varudeklaration när jag handlar. Jag strävar efter att laga sådan mat som hela familjen kan äta. 

Det är viktigt att butiken har fräscha grönsaker, bland annat sallad och kål, och ett stort urval av frukter inklusive avokado och mango. Jag handlar nästan alltid mjölk och mejerivaror. Eftersom både min man och min son jagar äter vi ofta vilt. Jag tycker om att testa nya brödsorter och ibland köper jag även andra bakverk så som bullar, kex och piroger.

Kelviå S-market och Karleby Prisma är mina stambutiker. Som ägarkund i S-gruppen får jag Bonus som jag kan använda till extra utgifter. Jag är mycket nöjd med affärernas betjäning och sortiment. I S-market har jag ibland efterlyst nya glutenfria produkter och mina önskemål har alltid hörsammats. 

Affärernas urval av speciallivsmedel har breddats avsevärt under de senaste åren. När min dotter var liten var hon allergisk mot spannmål, ägg och mjölkprodukter och då var det nästan omöjligt att hitta lämpliga bakverk och lämplig färdigmat.  

Under våra resor till Mellan- och Sydeuropa har jag insett hur väl förspänt vi har det i Finland. Våra butiker har allt man behöver. I många länder är butikernas sortiment betydligt smalare än hos oss. Å andra sidan kan man ju fråga sig om det verkligen behöver finnas tiotals olika sorter kaffe och te i butikshyllorna."

"Jag brukar göra upp en inköpslista som följer butikens planritning."

Jag uppskattar ett mångsidigt fruktsortiment

"Jag handlar när färskvarorna, frukten och grönsakerna är på upphällningen, alltså med några dagars mellanrum. Jag brukar köpa fil, kvarg, bröd, sallat, ost, mysli, nötter, ägg och frukt. Mina favoritfrukter är mandarin, banan och vindruvor, men valet av frukt dikteras naturligtvis av årstiden och säsongen.

Om jag inte hinner laga mat brukar jag äta en frukt eller en lakritsstång som mellanmål. 

Jag tycker om att handla spontant och därför följer jag i allmänhet ingen inköpslista. Under veckosluten, när jag har tid att stå i köket, brukar jag laga någon ny och spännande rätt. Då gör jag upp en inköpslista innan jag går till butiken. Detsamma gäller om jag skall baka eller tillreda någon särskild dessert. 

Jag väljer i regel butik enligt hur jag rör mig. Jag föredrar små närbutiker, men jag undviker de dyraste. 

Sortimentet är ett mycket viktigt urvalskriterium. Butiken bör ha ett brett urval av frukt och grönsaker. Min Alepa-affär kunde vara lite mångsidigare – den har förvisso alla basvaror, men ibland saknas de frukter och grönsaker jag vill ha. Jag har inte givit respons till butiken eftersom jag vid behov kan handla i en större affär.

Sortimentet i de finländska affärerna, som i allmänhet är mycket bra, har breddats avsevärt under de senaste åren. Segmenten asiatiska, ekologiska och vegetariska livsmedel har vuxit. Urvalet av bland annat soja- och tofuprodukter är betydligt större än förr."

"Jag tycker om att handla spontant."

Vart och varför på matuppköp?

S-market – högklassig supermarket

Sale ja Alepa – alltid nära

Prisma – den förmånligaste hypermarketen

ABC-market – för den rörliga kunden

8 kriterier vid valet av matbutik

  1. läge
  2. pris
  3. sortiment
  4. delikatesser
  5. hälsosamhet
  6. inhemskt ursprung
  7. livsmedlens ursprung
  8. ansvarsfullhet
publication_info.published_label: 24.3.2015
publication_info.modified_label: 11.12.2018
some.share_label