Naturens vederkvickande kraft - Yhteishyvä

Naturens vederkvickande kraft

Vihreyden virkistävä voima

Vistelse i naturens sköte har positiv inverkan på både kropp och själ. Jäktade stadsbor mår bra av grön omgivning.

some.share_label
contributors.writer
Hasse Härkönen
contributors.photo
SOK

Vardagen är stressig, stadens betongkvarter tråkar ut, livet känns meningslöst... Låter det bekant? Det kan faktiskt vara lättare än du anar att bryta den onda cirkeln. Gå ut i skogen!

En stund i naturen ger välbehövlig lisa. Vetenskapliga undersökningar har visat att en grön omgivning lugnar sinnet och dämpar ångest. Under de senaste åren har man även studerat hur omgivningen inverkar på den fysiska hälsan. 

I dag undersöker man vilka omgivningar som har positiv inverkan på hälsan och varför de har det.

"Sinnesintrycken är olika i naturen och i hektiskt stadsmiljö, vilket delvis förklarar omgivningens inverkan", säger Kati Vähäsarja som är projektchef på Forststyrelsen.

Enligt professor Liisa Tyrväinen från Skogsforskningsinstitutet inverkar naturen på hälsan på flera sätt. Luften är renare och bullernivån är lägre i naturen än i städerna. 

"Många finländare beger sig ut i naturen för att i lugn och ro kunna fundera på sina problem. Då vill man ofta vara ensam", säger Liisa Tyrväinen.

"Naturen sporrar till hälsofrämjande motion, men det är nog själva omgivningen som hjälper människor att koppla av och ladda batterierna".

Stressen lättar

Naturen ger skön avkoppling. Efter en jobbig dag eller en krävande prestation lindrar en lugn skogspromenad spänningen och stressen.

Blodtrycket och pulsen sjunker, muskelspänningen avtar och kon-centrationsförmågan stimuleras
när man rör sig naturen. Det parasympatiska nervsystemet, som reglerar funktionerna i bland annat blodomloppet och matspjälknings-kanalen, aktiveras.

Favoritställen, till exempel en kär strand eller ett bekant landskap, verkar ha särskilt stor inverkan på negativa känslor.

Grönskans vederkvickande kraft är känd runtom i världen. En holländsk undersökning visade att människor som bor i närheten av grönområden mår betydligt bättre än andra människor.

Resultaten från en japansk studie visar att närheten till parker eller parkliknande gator lämpade för promenader avsevärt ökar den så kallade femårsöverlevnaden bland personer som har fyllt 73 år.

Grönväxter lindrar stressen och renar luften också på jobbet.

Förebygger allergier

Vistelse i naturen stimulerar immunförsvaret och förebygger allergier. 

Forskarna Ilkka Hanski och Tari Haahtela har undersökt sambandet mellan allergier och vistelse i naturen. Deras undersökning utgick från bland annat levnadsförhållandena och hälsan i finska och ryska Karelen. Skillnaderna mellan de undersökta grupperna var stora. 

"Regelbunden fysisk kontakt med marken och växter stimulerar immunförsvaret och ökar antalet nyttiga bakterier på huden, vilket förebygger allergier", säger Kimmo Saarinen som är chef för Södra Karelens Allergi- och miljöinstitut.

"Grunden till vårt immunförsvar läggs när vi är små och därför bör alla föräldrar regelbundet vistas i naturen med sina barn", säger Kimmo Saarinen.

Olika enkäter har visat att vattendrag och naturliga skogsmiljöer är de populäraste naturtyperna. Vistelse i vidsträckta skogsområden har den största inverkan på hälsan och välbefinnandet, men det innebär inte att man måste åka till en nationalpark för att få avkoppling och vederkvickelse.

"Naturen finns ofta bakom hörnet. Man kan ladda batterierna i en park, i en skogsdunge, i trädgården...", säger Kati Vähäsarja. 

"Vistelse i naturen ger i allmänhet mersmak – korta skogspromenader kan utvecklas till strövtåg i vildmarken."

I ett trevligt bostadsområde är avståndet mellan huset och ett grönområde högst 300 meter.

Telefonfri fågelutflykt

När Jaakko Asplund från Helsingfors vill koppla av från vardagen beger han sig ut i naturen för att titta på fåglar. Fågelutflykterna skingrar hans tankar, lindrar stressen, nollställer tiden och lär honom mycket nytt om naturen. Motionen kommer mer eller mindre på köpet. 

"Jag gör över 50 utflykter per år och eftersom jag är morgonpigg gör jag ibland en kort fågelrunda innan jag går till jobbet. Jag tycker om att vara ensam med fåglarna", säger Jaakko Asplund som är VD för ett konsultföretag i centrala Helsingfors.

"Mobiltelefonen är ett viktigt arbetsredskap, men när jag är ute i naturen får den snällt ligga kvar i fickan."

Jaakko Asplunds intresse för fågelskådning föddes i början av 1970-talet när han som femåring fick följa med sin fågelintresserade far ut i naturen i Kervotrakten. Intresset avtog i tonåren, men i slutet av 1980-talet vaknade Jaakko Asplunds intresse för fåglar på nytt.

"Mina utflykter har blivit kortare med åren och i dag går 80 procent av turerna till olika ställen i Nordsjö. Helsingfors erbjuder utmärkta möjligheter till både stadsliv och naturupplevelser", säger Jaakko Asplund.

En av årets höjdpunkter är vårutflykten till Vederlax, där Jaakko Asplund följer med de arktiska arternas flyttning. Om han har tur ser han tiotusentals, ja till och med hundratusentals gäss, vattenfåglar och vadare som är på väg till tundran för att häcka.   

"De utflykter som bjuder på något oväntat etsar sig fast i minnet, men varje gång jag är ute i naturen lär jag mig något nytt."

"I Helsingfors är det lätt att kombinera urbant liv och naturhobbyer."

Ta naturen till en del av din vardag

 • Varje stund i naturen gör gott. Vistas mycket i naturen och gör naturen till en del av vardagen.
 • Utnyttja parker och skogsområden i din näromgivning. Kartlägg ortens grönområden.   
 • Välj vardagsrutter som går genom parker och grönområden. Begravningsplatser är i allmänhet gröna och rofyllda.
 • Flytta in naturen i hemmet och på arbetsplatsen. Grönväxter, naturbilder och utsikt mot träd och gräsmattor lindrar stressen. Välj en naturbild som skärmsläckare.    
 • Ta med barnen ut i naturen. Låt barnen tumla runt i parken och skogen – klättring, skutt och hopp utvecklar motoriken.

Resultat från förfrågan Naturens inverkan

Procenttalen och de "gröna" citaten i artikeln är tagna ur Yhteishyvä.fi:s enkät Luonnon vaikutukset (Naturens inverkan) som gjordes i januari–februari. Sammanlagt 2 441 läsare deltog i enkäten.

Läsarnas favoritmiljöer top 3

 • skog 55 %
 • strandområden 19 %
 • egen gård eller trädgård 11 %.

Hur ofta rör du dig i naturen?

 • flera gånger per dag 7 %
 • en gång per dag 14 %
 • flera gånger i veckan 36 %
 • en gång i veckan 14 %
 • några gånger per månad 17 %
 • mer sällan 11 %
 • aldrig 1 %.

Hemmets grönväxer...

 • ökar trivseln 75 %
 • piggar upp 58 %
 • renar luften 47 %
 • ger avkoppling 17 %
 • minskar stressen 9 %.

Källor: intervjuer, professor Liisa Tyrväinens föredrag Luonto terveyden ja hyvinvoinnin lähteenä (ung. Naturen som källa för hälsa och välbefinnande) och psykolog Kirsi Salonens bok Mielen luonto. Eko- ja ympäristöpsykologian näkökulma (ung. Själens landskap ur eko- och miljöpsykologisk synvinkel.) (Green Spot, 2010)

publication_info.published_label: 21.3.2014
publication_info.modified_label: 11.12.2018
some.share_label