Naturlig sötma - Yhteishyvä

Naturlig sötma

Hunaja makeuttaa luonnollisesti

Hunajayhtymäs produkt Den nya skördens honung blir till på finländska biodlingar i samarbete mellan biodlare och hundra­tusentals flitiga bin.

some.share_label
contributors.writer
Rebeca Romero
contributors.photo
SOK

En stor bisvärm surrar frenetiskt kring en av biodlingens kupor. Hunajayhtymä Tuotanto Oy:s verkställande direktör Melvin Jaanisk klär sig i en vit skyddsoverall, handskar och en hatt med skyddsnät (slöja) varefter han går fram till bikupan med vana steg.

"Fastän bina är odlarens bästa vänner gäller det att klä sig i ordentliga skyddsplagg innan man skördar honungen. Insekterna blir sura och går ibland till anfall när man "stjäl" den honung som de har stretat för hela sommaren", säger Melvin Jaanisk.

Den nya skördens honung blir till på bland annat gården Laarimäki i Loimaa, som är en av Hunajayhtymä Tuotanto Oy:s många biodlingar. I syfte att bevara honungens egenskaper och sommarblomstrens aromer förpackas honungen i burkar omedelbart efter slungningen.

Biodling och honungsproduktion är en verksamhet som fortgår hela året, men den livligaste perioden infaller under sensommaren. Framförallt skördetiden, som infaller i augusti, ger biodlarna bråda dagar.

Finländarna konsumerar cirka 580 gram honung per person och år. Den inhemska honungsproduktionen, som varierar från år till år, täcker 45–75 procent av finländarnas konsumtion.

Biodling förekommer i nästan hela landet. Det totala antalet producerande bikupor är cirka 50 000. Antalet kupor per biodling varierar mellan en och flera hundra.

Drottning, drönare och arbetare

Den egentliga produktionsfasen vidtar tidigt på våren när drottningen börjar lägga ägg. Bisamhällena har endast en drottning.

Arbetarna är sterila honor och drönarna är hannar vars enda uppgift är att befrukta drottningen.

Under sommaren samlar bina in nektar från omgivningens blommor. Den insamlade nektarn omvandlas till honung som lagras i sexkantiga honungsceller.

"Bina vet vilka blommor som har den sockerrikaste nektarn. När insekterna har hittat en bra nektarkälla byter de inte ut den förrän nektarn är slut", säger Melvin Jaanisk.

Bina tillför nektarn olika enzymer och koncentrerar den genom att fläkta bort vatten. När honungen är färdig lägger bina den i kupans vaxceller och täcker den med ett vaxlock som fungerar som barriär mot fukt och mikrober. Fukthalten avgör hur honungen utvecklas under lagringen i de täckta cellerna.

Honungen slungas

Melvin Jaanisk lyfter upp en honungsram åt gången ur kupan och skakar av bina. De bin som inte lossnar avlägsnar han med en biborste. Ramarna lastas på en bil för transport till gårdens slunghall.

I slunghallen avlägsnas vaxlocket med en för ändamålet utvecklad avtäckningsgaffel, varefter ramarna med vaxkakor placeras i en slunga.

"Man kan äta honungen direkt ur cellerna om man vill. Honung som är avsedd att ätas direkt ur cellerna kallas kakhonung eller jungfruhonung – man biter en bit av vaxkakan, tuggar på den och spottar sedan ut vaxet om man inte vill svälja det", säger Melvin Jaanisk.

När slungan är fylld startas den. Centrifugalkraften i den roterande slungan pressar ut honungen ur cellerna. Vaxrester och annat skräp filtreras bort, varefter honungen tappas på stora kärl. Vid behov kan honungens konsistens och viskositet förändras genom omrörning innan den emballeras.

Mångsidig produkt

Honungen är färdig att avnjutas som sådan, men man kan också arbeta den mjuk och smidig.

"Finländsk blomsterhonung kristalliseras relativt snabbt. Eftersom konsumenterna vill ha finkristallin honung som är mjuk och bredbar rörs honungen om dagligen under ett par veckors tid innan den emballeras. Honung som har kristalliserats i en honungsburk kan göras mjuk genom att ställa burken i varmt vatten", säger Melvin Jaanisk.

Den färdiga honungen transporteras till emballeringsavdelningen där den förpackas i burkar. Innan honungsburkarna transporteras ut till affärerna och konsumenterna får de vila i ett kylrum. Syftet med kyllagringen är att uppnå rätt kristalliseringsgrad hos honungen.

Honung är ett mycket mångsidigt livsmedel som används vid bland annat matlagning och bakning och för sötning av olika drycker. Om man använder honung i stället för vanligt socker bör man tänka på att honungen är cirka 30 procent sötare än socker.

Honung används också som läkemedel mot bland annat hosta. Man får inte ge honung till barn under ett år eftersom den kan innehålla bakterien Clostridium botulinum.

Föda för vintersömnen

Arbetet på biodlingen är långt ifrån avslutat. Efter skördeperioden gäller det att trygga följande års produktion.

"När honungen har skördats börjar bina förbereda sig för övervintring. Insekterna får en sockerlösning av vilken de tillverkar en honungsliknande substans som används som vinterfoder. För att bina skall hinna behandla sockerlösningen och täcka över cellerna med ett skyddande vaxlock före vintern måste lösningen ges medan det ännu är varmt i luften", säger Melvin Jaanisk.

Ett bisamhälle består av 60 000–80 000 bin med olika uppgifter.

publication_info.published_label: 26.1.2015
publication_info.modified_label: 4.12.2018
some.share_label