Tips för tysta arbetsdagar - Yhteishyvä

Tips för tysta arbetsdagar

Kuusi vinkkiä hiljaiseen työpäivään

Juli är en tyst månad på många arbetsplatser. Den som jobbar när kollegorna är lediga kan passa på att planera hösten och lära sig nya arbetsmetoder.

some.share_label
contributors.writer
Tiina-Mari Haka
contributors.expert
viestintäpäällikkö Noora Järnefelt, 925 Design
contributors.photo
SOK

1. Planera hösten

Planera in höstens aktiviteter i din kalender. Reservera ett par timmar varje vecka för att till exempel skriva föredrag eller presentationer. Reservera också några timmar varje vecka för sådana arbetsuppgifter som inte kan skjutas upp. Berätta för dina kollegor och medarbetare att dessa timmar är heliga, det vill säga att du inte är tillgänglig för annat just då.

2. Effektiv tidshantering

Systematisk tidshantering (time management) gör det lättare att klara sina arbetsuppgifter. Minneslappar i all ära, men det lönar sig att prova olika telefon- och/eller datorbaserade applikationer. Fördelen med dessa lösningar är att all information finns samlad på ett ställe. Varför inte anslå en del av juli till att hitta en lämplig applikation för tidshantering?

De avgiftsfria applikationerna Evernote och TeuxDeux, som fungerar med både smarttelefon och dator, är effektiva och lättanvända verktyg för tidshantering.

Testa de valda applikationerna under en vecka och avgör sedan vilken som passar dig bäst. Gör en skriftlig utvärdering av applikationerna.

3. Effektiv användning av block och penna

Den traditionella "block och penna-metoden" kan finslipas. Med hjälp av tekniken Bullet Journal kan man hålla analog reda på sin tidsanvändning. Börja med att skapa en innehållsförteckning på första sidan i häftet. Använd följande uppslag för innevarande månad: Skriv månadens dagar på den vänstra sidan och fyll därefter i de viktigaste arbetsuppgifterna med tidsgränser (deadline). Rita en ruta efter varje arbetsuppgift och kryssa i rutan när uppgiften är utförd. Använd de följande sidorna för dagsvisa anteckningar, tidsscheman och minneslistor. Upprepa manövern för varje ny månad. Varför inte anslå en del av juli till att testa tekniken? 

4. Armar uppåt sträck!

Tröskeln att utföra pausgymnastik när kontoret är fullt av människor kan vara alltför hög, men under de tysta sommarmånaderna kan man i lugn och ro sträcka på sig mellan varven. Rör på axlarna, rotera överkroppen eller gör några situps till exempel före lunchrasten! Undvik att sitta stilla hela dagen. Genom att röra på dig då och då stimulerar du ämnesomsättningen och din kreativitet.

5. Gå ut

Varför inte hålla mötet utomhus? Frisk luft och miljöombyte inverkar positivt på mötesdeltagarna, gruppdynamiken och engagemanget.

Om du inte är bunden vid ditt skrivbord kan du ta din bärbara dator under armen och gå ut och sätta dig på till exempel en parkbänk.

6. Korta och koncisa meddelanden

Sträva efter att skriva korta, högst fem meningar långa e-postmeddelanden! Korta meddelanden sparar tid för både avsändaren och mottagaren. Genom att formulera sig kort och koncist och förse e-postmeddelandet med en informativ rubrik ökar man sannolikheten för att mottagaren läser meddelandet. Meddelanden med god rubricering är dessutom lätta att hitta vid en senare tidpunkt.  Varför inte anslå en del av juli till att finslipa skrivtekniken?

publication_info.published_label: 18.6.2014
publication_info.modified_label: 11.12.2018
some.share_label