Vad är 112-dagen? - Yhteishyvä

Vad är 112-dagen?

Mikä on 112-päivä?

112-dagen är en påminnelse om nödnumret 112 och samtidigt en riksomfattande kampanj om säkerheten i vardagen. Under kampanjdagarna 8–14.2 ordnas evenemang i syfte att få alla att tänka på hur skador och olycksfall kan förebyggas.

some.share_label
contributors.curator
Niina Korhonen
contributors.photo
SOK

Den egentliga 112-dagen infaller 11 februari, men själva kampanjen sträcker över hela vecka 6 (8–14.2). Under dagarna ordnas olika 112-evenemang runt om i landet.

Brandsäkerheten i hemmet kan tryggas med små medel. Kontrollera att sin brandalarm är i skick och se till att du har en brandfilt till hands i köket.

publication_info.published_label: 25.1.2016
publication_info.modified_label: 11.12.2018
some.share_label