Vågar du öppna din plånbok? - Yhteishyvä

Vågar du öppna din plånbok?

Puhu rohkeasti rahasta

Elina Pulkkinen (t.v.), Hanna Jokinen och Tico Svart arbetar inom vårdbranschen. Vännerna tror att en offentlig diskussion om lönerna skulle hjälpa människor att prissätta sin arbetsinsats.

Vännerna Tico, Hanna och Elina vet att pengar tenderar att försvinna och att låg lön är ett känsligt ämne. Läs tipsen om varför det lönar sig att diskutera pengar.

some.share_label
contributors.writer
Miia Vähähyyppä
contributors.photo
SOK

1. Skäms inte för din inkomstnivå

"När jag jobbade som närvårdare skämdes jag för min låga lön och för att jag, efter att ha betalt hyran och räkningarna, var tvungen att fundera på om jag hade råd att köpa ett paket knäckebröd eller en liter mjölk. Den som aldrig har varit i motsvarande situation kan nog inte förstå hur det känns", säger Tico Svart, 21, från Helsingfors. I dag arbetar han på Finlands närvårdar- och primärskötarförbund.

De andra vid kaffebordet nickar instämmande. En låg lön räcker inte långt. Ticos kompisar, närvårdarna Hanna Jokinen, 35, och Elina Pulkkinen, 34, säger att man nog kan tala om lönen med sina arbetskamrater och vänner, men att frågan i övrigt är tabubelagd. De anser att man borde diskutera lönefrågan mer än man gör i dag.

"Min yrkesgrupp gör ett tungt jobb för låg lön. En öppen diskussion om lönenivån skulle kanske öka förståelsen för vår situation. Eftersom felet inte är vårt finns det ingen anledning att skämmas", säger Hanna Jokinen från Hattula.

Elina Pulkkinen från Toijala är irriterad på vissa människors bristande sinne för proportioner.

"Man hör ibland ingenjörer med flera tusen euro i månadslön klaga på att pengarna inte räcker till. Det får mig att se rött – de borde avstå från hälften av sin lön innan de uttalar sig på det sättet", skämtar hon.

Tico Svart anser att allas löner borde vara öppna och offentliga – det skulle underlätta prissättningen av arbete.

"Systemet med avtalslön kan leda till att en populär arbetstagare får högre lön än sina kolleger och arbetskamrater. Öppna och offentliga löner skulle minska hemlighetsmakeriet", säger han.

  • Expertråd: "Bristen på transparens gör lönefrågan tabubelagd. Samhället borde eftersträva större öppenhet och en rättvis lönepolitik. Öppenhet i lönefrågor kan dock leda till pinsam jämförelse av exempelvis de anställdas prestationer och arbetsinsatser", säger S-Bankens utvecklingschef Anna Kurtelius.

2. Tala öppet om utgifterna

"Jag är nog en slarver. Jag betalar mina räkningar, men de återstående pengarna tenderar att försvinna: När jag är ute på stan gör jag av ofta med någon tia på kaffe och några tior på impulsköp i butikerna", säger Hanna Jokinen.

Hennes vardagsutgifter fördelar sig på ungefär samma poster som alla andras, nämligen mat, bensin, elektricitet och så vidare. Hon är gift och paret har gemensamt lönekonto. Jokinen och hennes man kommer i regel väl överens om ekonomin, men ibland diskuterar de hur eventuella biinkomster skall användas.

Tico Svart och Elina Pulkkinen, som inte heller är särskilt sparsamma, anser också att man bör tala öppet om ekonomin med sin partner.

"I allmänhet håller jag i pengarna och undviker onödiga inköp, men när jag är utomlands på semester tillåter jag mig att spendera – kreditkortsräkningen kommer ju först senare, säger Pulkkinen med ett leende.

Tico Svart är noggrann och bokför sina inkomster och utgifter i en Excel-tabell som hjälper honom att balansera ekonomin.

"När jag har fått lön går jag gärna ut på stan och handlar exempelvis nya skor och en ny parfym. Om jag känner mig riktigt stadd vid kassa köper jag ibland en hel omgång nya kläder och slår runt på kvällen", säger Svart.

  • Expertråd: "Prata, prata, prata! Det är viktigt att diskutera pengar med sin partner och att komma överens om hur man täcker åtminstone de gemensamma utgifterna på ett rättvist sätt. Det lönar sig alltid att bokföra sina utgifter – att sluta ögonen och hålla tummarna får nästan undantagslöst tråkiga konsekvenser", säger Anna Kurtelius.

3. Boendekostnaderna i styr

"När jag köpte min första bostad för nästan tio år sedan beslöt jag att aldrig mer bo på hyra. I dag bor jag i min tredje egna lägenhet", säger Elina Pulkkinen.

Boendet är i allmänhet den största utgiftsposten, men en eventuell bil slukar också mycket pengar. För Pulkkinen, ­som bor i ett område utan kollektivtrafik, är bilen ett måste. 

Trion har talat mycket om boendekostnader och konstaterat att Tico Svart betalar mer i hyra för sin lägenhet än Hanna Jokinen och hennes man amorterar på sitt huslån. 

"Helsingfors är en ekonomisk dödsfälla för singlar. Den höga hyran, som i mitt fall är 800 euro i månaden, och alla andra utgifter belastar en enda inkomst", säger Svart.

Eftersom han vill vara rörlig och kunna flytta utan större besvär föredrar han att bo på hyra. 

Jokinen och hennes man vurmar för gamla amerikanska bilar. Parets tre bilar, som är mycket mer än bara fortskaffningsmedel, slukar en hel del pengar i bland annat bensin och försäkringspremier. 

"Bilarna är så vackra och ljudet från V8-motorerna får mig att rysa av välbehag", säger Jokinen.

Hon är äventyrslysten och upplever pengar som ett medel att kunna göra olika saker. Varför spara när man aldrig vet hur morgondagen ter sig?

"Vi lever här och nu och kan inte ta med oss någonting när vi lämnar jordelivet", inflikar Elina Pulkkinen.

  • Expertråd: "Eftersom boendet alltid är en betydande utgiftspost lönar det sig att fundera på vilken boendeform som är den lämpligaste. Tumregeln är att boendekostnaderna, det vill säga hyran eller bolagsvederlaget samt eventuella amorteringar och utgifterna för bland annat elektricitet och vatten, inte borde överstiga 40 procent av inkomsterna. Var och en bör fråga sig vad som är viktigt och värt att satsa sina pengar på", säger Anna Kurtelius.

Varför tala om pengar?

  • Pengar, eller snarare användningen av pengar, är den vanligaste orsaken till osämja i ett parförhållande. Det är särskilt viktigt att vara överens inför större anskaffningar så som bostadsköp. Kom ihåg att respektera den andra parten – penningrelaterad kritik upplevs lätt som personlig!
  • Det lönar sig i allmänhet att diskutera sina penningproblem med någon. En god vän kan ge råd, kläcka idéer och föreslå lösningar som man inte själv har tänkt på. Var också lyhörd för andras problem.
  • Om det känns svårt att ställa frågor om ekonomin kan man börja med att berätta om sig själv. Kom ihåg att pengar är ett känsligt ämne och respektera alltid den ekonomiska integriteten!

Tipsen gavs av S-Bankens utvecklingschef Anna Kurtelius.

publication_info.published_label: 12.7.2016
publication_info.modified_label: 11.12.2018
some.share_label