Är du beroende av sociala medier? Identifiera symtomen - Yhteishyvä

Är du beroende av sociala medier? Identifiera symtomen

Koukuttaako some? Tunnista nettiriippuvuuden oireet

Tjusningen med webben och de sociala medierna ligger i att vi är intresserade av andra människor och den information som finns om dem. Många fastnar i de sociala medierna för att läsa om andras angelägenheter och glömmer att den egna familjen finns i närheten.

some.share_label
contributors.writer
Marika Harjumaa
contributors.photo
SOK

A-klinikstiftelsens kommunikationschef Aino Majava berättar att nätanvändningen i många finländska hem har negativ inverkan på det dagliga livet. Nätets stora attraktionskraft hämmar både umgänget och ärendeskötseln.

"Nättjänsterna är utformade så att de framkallar beroende. Musklicken ger mentalt välbefinnande."

"De övriga familjemedlemmarna upplever surfaren som frånvarande fastän han eller hon är fysiskt närvarande", säger Aino Majava.

Identifiera symtomen

  • Får du ångest av att sakna nätuppkoppling?
  • Har du lämnat saker ogjorda på grund av din nätanvändning?
  • Har någon påpekat att du är för mycket på nätet?
  • Har du själv varit bekymrad över din nätanvändning?

Testa följande

  • Medge ditt beroende och diskutera det med någon. Nätberoende är en vanlig företeelse som du kan diskutera med familjen.
  • Slå av telefonen (pekplattan) eller lämna den hemma när du går ut.
  • Undvik sidor som är svåra att lämna. Radera beroendeframkallande applikationer.
  • Inaktivera apparatens applikations- och meddelandesignaler.
  • Håll en nätpaus. Pausen kanske inte löser problemen, men den visar att man kan göra saker på olika sätt. Vetskapen möjliggör en förändring.
publication_info.published_label: 29.11.2016
publication_info.modified_label: 11.12.2018
some.share_label