En dag i de vuxnas värld - Yhteishyvä

En dag i de vuxnas värld

Päivä aikuisten maailmassa

I Företagsbyns Prisma-affär förbereder man sig för dagens första rusning. Expedit Neea Puttonen fyller hyllorna.

I Företagsbyn får eleverna i grundskolans åk 6 lära sig tålmodighet, kundbetjäning, interaktion och samarbete. Lunchrasten är en bekant företeelse, men skatterna förbryllar.

some.share_label
contributors.writer
Ulla Ylönen
contributors.photo
SOK

Projektkoordinator Essi Lehtovaara betraktas av 66 ögonpar när hon går igenom dagens program. Eleverna är ivriga och otåliga – de har bråttom till jobbet!

I Företagsbyn i Villmanstrand, som koordineras av Ekonomiska Informationsbyrån, TAT, och dess samarbetspartner, arbetar de 12–13 år gamla eleverna under en skoldag. Eleverna jobbar inom olika yrken, shoppar och fattar beslut genom omröstning.

Miniatyrstaden i skolan Armilan koulus gymnastiksal har två huvudgator längs vilka det finns en bank, ett energiverk, en fabrik, ett fastighetsbolag, en restaurang, ett postkontor, en modeaffär, en tidningsredaktion, en läkarcentral, två marketar och naturligtvis ett stadshus.  

Eleverna söker upp sina arbetsplatser och börjar bekanta sig med sina respektive jobb. Alla har ett yrkesspecifikt uppgiftskort med noggrann beskrivning av dagsprogrammet inklusive raster.  

"Personalmöte! Ingen får avlägsna sig", hojtar verkställande direktör Sabina Saarinen.

Fabriken The Switch tillverkar motorer och generatorer till vindkraftverk. Mekaniker Tuomas Soukka är inte särskilt förtjust i att sitta på ett personalmöte. Han skulle hellre skaffa material till den generator som han skall bygga under dagen. Till verkställande direktörens uppgifter hör att hitta en köpare till generatorn. Bakom väggen säljer Villmanstrands Energi bland annat vindkraftsel. Kontoret svämmar nästan över av kunder som vill teckna elavtal.

Lön och rusning

Läkarcentralen är fylld till bredden av klienter som vill boka tid för anställningsundersökning. Överläkare Rasmus Parkkari och läkarcentralens fysioterapeut, sjukskötare och två företagsläkare får lägga manken till för att hinna undersöka synen och mäta blodtrycket på alla i byn.

På banken kan eleverna kvittera ut bankkort. När den virtuella lönen har betalats in på deras konton kan de handla saft och karameller i Företagsbyns affärer. Personalen i de två marketarna förbereder sig för den förestående rusningen genom att fylla hyllorna med varor.  Prismachefen Julia Yanchukovitch är på väg till fastighetsbolaget för att skriva under ett hyresavtal.

"Sedan styr jag stegen till banken för att ansöka om lån. Elavtalet träffade jag redan tidigare. På eftermiddagen har jag ett viktigt möte med personalen", säger hon.

Tio timmars studier

Eleverna i åk 6 i skolorna Lemin koulu, Tainion koulu, Myllymäen koulu och Itä-Suomen koulu fick tio timmars specialundervisning inför dagen i Företagsbyn.

Barnen i Itä-Suomen koulu i Villmanstrand fick lära sig att tänka i ekonomiska och samhälleliga banor under lektionerna i bland annat fysik, historia och matematik. 

"Beskattningen behandlades i anslutning till undervisningen i procenträkning", säger lärare Anne Palola.

Hennes grupp i Företagsbyn omfattar 25 elever, som hon själv har intervjuat och tilldelat arbetsuppgifter.

"Alla var nöjda med tilldelningen av jobb. Ingen klagade", säger Palola.

Under de förberedande lektionerna behandlades både privata och offentliga tjänster. I Villmanstrandsskolans omgivning finns levande exempel på vardera sektorn, nämligen en Prisma-affär, en bilaffär, ett metallföretag, en pizzeria och en förskola.  

"De flesta visste att utbildningen i Finland är avgiftsfri, men få kände till att skolorna finansieras med skattemedel", berättar Anne Palola.

Drömjobb

Livet i Företagsbyn går sin gilla gång. Eleverna handlar, gör offerter, sköter bankaffärer...

Under lunchrasten kan de pusta ut en stund, precis som i verkliga livet. Aake Karppanen, som arbetar i en av Företagsbyns affärer, blir blek när han ser en hög med räkningar.

"Därför har vi så mycket pengar på kontot just nu", suckar han.

Siiri Pekkanen från Lemi jobbar som expedit och stortrivs.

"Jag har fått lära mig bland annat kundbetjäning och hyllplacering. När jag går i åk 8 vill jag jobba som praktikant i en riktig affär", säger hon.

Efter arbetsdagen samlas alla på Företagsbyns torg. Företagens och samfundens verkställande direktörer stiger upp på estraden. 

"Berätta för oss alla vad ni har lärt er under dagen i Företagsbyn", säger Essi Lehtovaara och räcker över mikrofonen till "cheferna".

"Vi har lärt oss att företagande och ledning är krävande uppgifter, att pengar inte växer på träd, att räkningar och skatter måste betalas, att man kan deponera pengar på banken, att det lönar sig att spara energi...", säger de trötta men lyckliga eleverna.

"Tålamod, samarbete och samhörighet är nyckeln till framgång", avrundar Prismachefen Julia Yanchukovitch.

Företagsbyn

Syftet med studiehelheten Företagsbyn, som riktar sig till eleverna i grundskolans åk 6, är att göra eleverna förtrogna med samhället och företagsvärlden. Programmet kulminerar i en "arbetsdag" i inlärningsmiljön Företagsbyn. Under läsåret 2014–2015 är antalet Företagsbyar åtta, varav en är ambulerande. Under vårterminen 2014 var den ambulerande byn stationerad i Villmanstrand, varifrån den nu fortsätter till Björneborg.

"I Företagsbyn får eleverna prova på arbetslivet i så gott som autentisk miljö", säger projektkoordinator Essi Lehtovaara från Ekonomiska Informationsbyrån TAT. 

Hon har utbildat både elevernas lärare och Företagsbyns handledare. TAT har koordinerat verksamheten sedan år 2010. Varje läsår arbetar cirka 30 000 elever, det vill säga hälften av årskullen, i landets Företagsbyar. 

"Företagsbyn i Villmanstrand besöktes av cirka 2 500 elever från Södra Karelen och Kymmenedalen", säger Lehtovaara.

Företagsbyn hade cirka 70 besökare från tre till fyra skolor per dag. Alla som jobbade i ett visst samfund var från samma skola. Programmet finansieras av undervisnings- och kulturministeriet, kommunerna samt olika stiftelser och företag, däribland S-gruppen.

Deltagandet i finansieringen, som rimmar med S-gruppens samhällsansvar, gagnar företagets synlighet och framtoning som arbetsgivare.

publication_info.published_label: 21.8.2014
publication_info.modified_label: 11.12.2018
some.share_label