Försäkringarna i skick - Yhteishyvä

Försäkringarna i skick

Liikkuja, ovatko vakuutuksesi kunnossa?

Anni Jääskeläinen lyfter tyngder, cyklar, rastar hunden, simmar och spelar hockey och fotboll.

Musiker Anni Jääskeläinen, 38, som motionerar och tävlar i tyngdlyftning, undrar vilken olycksfallsförsäkring hon bör teckna. Utvecklingschef Kirsi Katainen från LokalTapiola ger råd i försäkringsfrågor.

some.share_label
contributors.writer
Noora Valkonen
contributors.photo
SOK

Hurudan olycksfallsförsäkring bör jag teckna?

Om du endast konditionstränar räcker en vanlig olycksfallsförsäkring, men om du tävlar lönar det sig att teckna en separat idrottsförsäkring (sport-skydd). Idrottsförsäkringen ger bredare skadeskydd än en vanlig olycksfallsförsäkring.

Hurudan försäkring bör jag teckna för tävlingar?

Du kan utvidga olycksfallsförsäkringen med ett tilläggsskydd som täcker skador som uppstår i din idrottsgren och vid därmed förbundna tävlingar. Tilläggsskyddet kan även anslutas till en resenärförsäkring om du deltar i tävlingar utomlands.

Täcker en vanlig olycksfallsförsäkring skador som uppstår vid exempelvis ett löpningsevenemang?

Olycksfallsförsäkringen gäller vid idrottsevenemang i vilka den försäkrade deltar som amatör. Arrangören kan kräva deltagarlicens, spelpass och/eller en ansvarsfrihetsförsäkran.

Täcker olycksfallsförsäkringen en sträcknings-skada som uppstår vid cykling?

Olycksfallsförsäkringen täcker plötsliga skador förorsakade av yttre faktorer. Muskelsträck-ning till följd av plötsliga rörelser och ansträngningar betraktas som en sådan skada.

Ersätter olycksfallsförsäkringen redskapsskador?

Olycksfallsförsäkringen ersätter personskador och därmed förbundna glasögonskador. Redskapsskador kan ersättas av hemförsäkringen.

publication_info.published_label: 4.10.2017
publication_info.modified_label: 4.12.2018
some.share_label