Hur kommer jag i gång med aktieplacering? - Yhteishyvä

Hur kommer jag i gång med aktieplacering?

Kuinka sijoittamisessa pääsee alkuun?

Placeringar och aktiehandel kan låta svårt, men samtidigt lockar en eventuell möjlighet att bli förmögnare. Ifall aktieplacering intresserar kommer man i gång redan med ett mindre kapital och med lite förstudier. Följande frågor och svar hjälper dig när du funderar om placering är något för dig.

some.share_label
contributors.writer
Petra Sneck
contributors.expert
Kehityspäällikkö Lilian Bergström, S-Pankki. S-Osakekaupan palveluntarjoaja on FIM Sijoituspalvelut Oy.
contributors.photo
SOK

Man kan köpa och sälja aktier hemma i soffan med hjälp av sina webbanks­koder. Placering i aktier kräver varken stort kapital eller in­gående studier. Vi kartlade hur man kommer i gång om man är intresserad av sparformen. Vi fick hjälp av Sari Lounasmeri som är verkställande direktör för Börsstiftelsen som främjar värdepapperssparande och Hans Segercrantz som är huvudmäklare på kapitalförvaltningsbolaget FIM.

Lönar det sig att placera pengar på ett konto, i fonder eller i aktier?

Lounasmeri: "Risk och avkastning går hand i hand. På ett bankkonto är pengarna trygga, men räntan, alltså avkastningen, är nästan obefintlig. Den som placerar sina medel i aktier eller i en fond kan få en kännbar avkastning, men sparformen är förenad med risker."

Segercrantz: "Fondsparande innebär att man äger andelar i en spridd fond. Kapitalet behöver inte vara stort. Fondspararen betalar en förvaltningsavgift till kapitalförvaltningsbolaget. Självständigt placerande kräver mer aktivitet och kunskaper än fondsparande, men man kan välja placeringsobjekt själv. På lång sikt ger en aktieplacering betydligt bättre avkastning än sparande på konto, men på kort sikt förekommer i allmänhet rätt stora svängningar."

Är aktieplacerande något för mig?

Lounasmeri: "Man behöver inte vinna på Lotto eller ärva en stor summa pengar för att bli aktieplacerare, men man måste ha pengar som inte behövs för det dagliga livet. Många har till exempel slutat röka och placerat de sparade slantarna i aktier."

Segercrantz: "Det lönar sig inte att placera i aktier om man inte är beredd att ta en viss risk. Om man däremot vill ha god avkastning på sina pengar och accepterar risken är placering i aktier ett bra alternativ."

Hur kommer man i gång?

Det är lätt att placera i aktier – det enda man behöver är ett bankkonto och ett värdeandelskonto för aktierna. Värdeandelskontot kan öppnas hos den egna banken eller hos ett kapitalförvaltningsbolag. Kunden och tjänsteleverantören tecknar ett förmedlingsavtal i vilket transaktionsvillkoren anges. Kunden kan handla självständigt via exempelvis webbanken och/eller via en mäklare.

"Det är lätt att börja spara i aktier: förutom ett bankkonto behövs ett värdeandelskonto för aktierna."

Hur identifierar man ett bra placeringsobjekt?

Sådana företag som uppvisar ett positivt rörelseresultat och som har betalat ut dividend flera år i rad är i allmänhet intressanta placeringsobjekt. Många placerare väljer att köpa aktier i företag som inte betalar ut någon nämnvärd dividend, men som förväntas vara framgångsrika på längre sikt. Ekonomitidskrifterna och de så kallade P/E-listorna innehåller nyttig information för placerare. Börsstiftelsen har en egen P/E-lista. Placerarna förväntar sig kraftig tillväxt hos företag vars P/E-tal är högt. P/E-talet anger förhållandet mellan aktiens pris och resultatet per aktie.

Det lönar sig i regel att välja stabila företag inom olika branscher som placeringsobjekt. Till en början bör man helst välja bekanta branscher. Man kan till exempel köpa aktier i det egna arbetsgivarföretaget, men då bör man beakta att man kan förlora både arbetsplatsen och sina placeringar om företaget av någon anledning går omkull.

Hur undviker man förluster?

Lounasmeri: "Det viktigaste är att sprida placeringarna. Konkurser är relativt sällsynta, men det lönar sig ändå att placera i olika objekt.

En portfölj med 5–10 olika aktier är i allmänhet optimal, men i början av placerarkarriären kan antalet med fördel vara mindre. Det lönar sig inte att ha över 30 olika aktier i portföljen eftersom uppföljningen då blir oproportionerligt svår."

När lönar det sig att placera?

Lounasmeri: "Aktiemarknaden återspeglar förväntningar gällande det ekonomiska läget. Priserna stiger i allmänhet innan ekonomin svänger uppåt och vice versa. Tyvärr är aktiemarknaden inte ett helt pålitligt orakel. Det bästa är att placera i slutet av en lågkonjunktur, men då tryter ofta pengarna. Eftersom det är svårt att förutspå framtiden lönar det sig i regel att placera någorlunda jämnt under en längre tidsperiod."

"Eftersom det är svårt att förutspå framtiden, lönar det sig i regel att placera någorlunda jämnt under en längre tidsperiod."

Vilka kostnader medför placerandet?

För aktieköp- och aktieförsäljning debiteras ett fast eller procentuellt arvode. Minimiarvodena är i allmänhet relativt låga. De procentuella arvodena, som varierar mellan olika mäklare och uppdrag, är i regel 0,2–0,5 procent av affärens pris.

Hur mycket pengar behöver man för att komma i gång?

Det är bra om man kan avvara några hundra euro, men man kan också starta med en mindre summa. Det lönar sig att välja en mäklare som debiterar måttliga arvoden.

Vad bör man följa med som aktiesparare?

Om man placerar i stora företag som bevakas av massmedia räcker det i allmänhet att följa med nyheterna. Genom att följa med företagsspecifika nyheter och ekonominyheter får man en mångsidigare och mer nyanserad bild av kursutvecklingen och de bakomliggande faktorerna.

Bör man ha en egen strategi?

Lounasmeri: "Det är bättre att ha en egen strategi än att okritiskt följa tidningarnas placeringsråd. Råd som är avsedda för placerare som köper och säljer aktier kortsiktigt lämpar sig mindre bra för dem som är intresserade av långtidsplaceringar och vice versa. En egen strategi hjälper i allmänhet placeraren att behålla lugnet. Ett effektivt sätt att undvika panik och överstor iver är att upprätthålla ett separat 'placerarjag'."

Segercrantz: Många nybörjare behåller olönsamma placeringar alltför länge och säljer lönsamma papper alltför snabbt. Det gäller att ha tålamod, att acceptera misslyckanden och att avyttra olönsamma placeringar tillräckligt snabbt."

Aktieplacerarens ABC

A Med aktiehandel avses i allmänhet placerande i börsnoterade företag. Börsen är en elektronisk handelsplats med fortlöpande aktiehandel.

B Aktiehandel bedrivs av privatpersoner, företag, sammanslutningar och professionella  placerare så som försäkringsbolag och finansinstitut.

C Avkastningen utgörs av värdestegring och dividender.

S-Aktiehandel i webbanken

  • S-Bankens lättanvända tjänst S-Aktiehandel (S-Osakekauppa), som öppnades på kundernas begäran i webbanken, är ett forum för självständig handel med aktier.
  • Gå med i S-Aktiehandel genom att öppna ett konto i S-Banken. När du har ett konto är det lätt att aktivera tjänsten i webbanken. Du behöver inget separat program.
  • Du får automatiskt tillgång till ett värdeandelskonto och ett FIM Placeringskonto, via vilket all värdepappersrelaterad penningtrafik sker.
  • Du kan handla på följande börser: OMX Nordic, First North och Xetra (ETF – börsnoterade fonder).
  • Genom att definiera ett maximibelopp för aktieköp och ett minimibelopp för aktieförsäljning försäkrar du dig om att du inte köper för dyrt och säljer för billigt.
  • Följ fortlöpande med portföljutvecklingen, uppdragens status, de realiserade transaktionerna samt överlåtelsevinsterna och -förlusterna i webbanken. Bankens rapporter är till stor hjälp vid bland annat granskningen av skatteförslaget.
  • Mer information om S-Aktiehandel: www.s-pankki.fi/sv, S-Bankir och S-Bankens kundtjänst.
publication_info.published_label: 24.7.2015
publication_info.modified_label: 11.12.2018
some.share_label