Naturligt ren - Yhteishyvä

Naturligt ren

Luonnollista puhtautta

Den flytande biodegraderbara tvålen LV Biohajoava tillverkas i Heinävesi enligt traditionellt recept. Förpackningen har förändrats och förnyats under årens lopp, men det hemliga receptet är detsamma som för flera decennier sedan.

some.share_label
contributors.writer
Hanna Moilanen
contributors.photo
SOK

LV fast tvål och LV Biohajoava flytande tvål är bekanta tvålar för många finländare, men när man duschar eller badar bastu tänker man i allmänhet inte på tvålens ursprung. 

Den flytande tvålen LV Biohajoava tillverkas vid Berner Oy:s fabrik i Heinävesi i Södra Savolax. I den rena och snygga fabriken, som doftar hygien, tillverkas bland annat tvål och diskmedel. Produktionslinjerna kan användas för tillverkning av olika produkter, men de måste rengöras omsorgsfullt mellan varven.

När man stiger in i den stora ljusa fabrikshallen möts man av ljudet från olika maskiner – det susar, brusar och knäpper. Fabrikens nya maskinpark har sänkt bullernivån avsevärt, men många av de anställda bär fortfarande hörselskydd. I syfte att minska enformigheten och undvika ensidig fysisk belastning byter de anställda arbetsuppgifter under arbetsdagen.

För känslig hud

Processen börjar med att fabrikens truckar lyfter ner stora tunnor från hallens höga lagerhyllor. Tunnorna innehåller bland annat de fettsyror och alkalier som behövs för tillverkningen av tvål. 

Tvålingredienserna förs över i ett stort tillverkningskärl med en volym på cirka 10 000 liter enligt mycket strikta regler. Därefter blandas komponenterna med stor noggrannhet.      

"Den känsliga tillverkningsfasen sköts uteslutande av erfaren personal – fabrikens vikarier får inte delta i denna del av tillverkningen. Noggrannheten står som garanti för att tvålen är trygg att använda. Om förhållandet mellan baser och syror är det rätta blir tvålen en neutral och trygg produkt", säger arbetsledare Marko Kräkin.

Den biodegraderbara flytande tvålen och de övriga LV-produkterna, som lämpar sig för personer med allergier och känslig hud, är utvecklade i samarbete med Allergi- och astmaförbundet.

Tvålens kvalitet och egenskaper övervakas fortlöpande av fabrikens laboratorium, vars hyllor är fyllda av burkar och förpackningar från gångna tider. Laboratoriechef Sari Timonen häller lite flytande tvål i en bägare varefter hon mäter pH-värdet.  

pH-mätaren visar det önskade resultatet, vilket inte överraskar Sari Timonen – satsens pH-värde mättes redan innan tvålen förpackades. Innan produktionen får grönt ljus skall pH-värdet och produktens övriga egenskaper motsvara specifikationerna.

Ursprungligt recept

Produktfamiljen LV såg dagens ljus för över 50 år sedan när dermatologiprofessorn Carl-Erik Sonck utvecklade en fast tvål för nordbornas känsliga hud. Hans målsättning var att kombinera effektiv personlig hygien med varsam hudvård. 

Några år senare utvecklades den flytande tvålen, som fortfarande görs enligt det ursprungliga receptet.

"Ursprungsreceptet är så bra att vi inte har behövt förändra eller modifiera det. Förpackningarna och framtoningen har däremot förnyats under årens lopp", säger Salla Eklund som ansvarar för LV-brandet.    

De ursprungliga produktvärdena kvarstår också – brandet bygger och har alltid byggt på effektiv hygien, säkerhet och finländskt arbete. Fabriken i Heinävesi, som sysselsätter cirka 50 personer, är en betydande arbetsgivare i regionen.  

Receptet och tillverkningsmetoden har alltid varit en välbevarad hemlighet.

"Hemligheten bakom produktens framgång är de ingående råvarorna och förhållandet mellan dem. Vid några enstaka tillfällen har vi av förekommen anledning undersökt alternativa ingredienser, men eftersom de ursprungliga råvarorna är överlägsna har vi valt att följa det ursprungliga receptet", säger Salla Eklund.

"Hemligheten bakom produktens framgång är de ingående råvarorna och förhållandet mellan dem."

Förpackningslinje

När den flytande tvålen är färdig förpackas den vid en produktionslinje vars maskiner kan ställas in för olika stora förpackningar.

De tomma förpackningarna läggs i en behållare, ur vilken förpackningsmaskinen plockar dem. Därefter fyller maskinen förpackningarna sex åt gången.

Jaana Kiukkonen står vid produktionslinjen och förser de fyllda förpackningarna med doseringspumpar. Pumparna skruvas fast maskinellt. Därefter förses de vita tvålförpackningarna med etiketter och satsnummer.

"Med hjälp av satsnumret på förpackningen kan vi spåra och identifiera de ingående råvarorna. Vi förvarar laboratorieproverna tre år efter analysen", säger fabrikschef Jari Puustinen.

I slutet av produktionslinjen viker en maskin ihop pappemballage och placerar därefter sex tvålförpackningar i varje låda. Emballeringen avslutas med att maskinen försluter lådorna med lim.  Emballerare Henri Liukko övervakar processen och fyller vid behov på lim och ovikta papplådor.  Han flyttar de färdiga lådorna till en lastpall för transport till lagret.

När lastpallen är full plastar lagerarbetare Matti Kinnunen in den och lyfter upp den på rätt plats i lagerhyllan med en gaffeltruck. Ungefär en vecka senare, när den mikrobiologiska analysen har visat att produkten uppfyller kvalitetskraven, kan tvålen skickas ut till affärerna och konsumenterna.

LV-produkterna är utvecklade i samarbete med Allergi- och astmaförbundet.

publication_info.published_label: 18.6.2015
publication_info.modified_label: 11.12.2018
some.share_label