Så här ger du enklast pengar till dina barnbarn - Yhteishyvä

Så här ger du enklast pengar till dina barnbarn

Näin lahjoitat rahaa lapsillesi helpoiten

Många vill spara pengar till sina barn och barnbarn. Hur ska man placera pengarna så att mottagaren drar maximal nytta av dem?

some.share_label
contributors.writer
Marita Kokko
contributors.photo
SOK

Många mor- och farföräldrar funderar över hur de kan spara pengar till sina barn och barnbarn. Det är bra att jämföra olika alternativ innan man ger en gåva så att mottagaren får så stor nytta av pengarna som möjligt. Läs S-Bankens utvecklingschef Anna Kurtelius råd om olika alternativ.

Placerings- och sparförsäkringar

Anna Kurtelius ger föräldrar och mor- och farföräldrar rådet att sätta sig in de lösningar som placerings- och sparförsäkringar erbjuder. I dem är bland annat försäkringsersättningen till anhöriga skattefri ända upp till 35 000 euro. I en försäkringsportfölj kan man enkelt och kostnadsfritt byta placeringar så ofta man vill.

"Det är ett bra alternativ om man vill placera lite mer, för besparingar på hundratals tusen är även i skattemyndighetens intresse", konstaterar Kurtelius.

Man kommer överens om sparlösningarna med föräldrarna, för det är alltid barnets förmyndare som tecknar en placerings- eller sparförsäkring i en minderårigs namn. När barnet är försäkringstagare kan även andra betala försäkringspremierna. Då kan faddrar, mor- och farföräldrar och andra närstående inom gränsen för gåvoskattereglerna betala in valfritt belopp på försäkringen.

Alternativt kan förmyndaren teckna försäkringen i sitt eget namn och ange barnet som förmånstagare. Då bestämmer förmyndaren själv när besparingarna ska betalas ut till barnet.

Kontosparande och gåvor

Far- och morföräldrar kan överföra pengar direkt till barnets eget konto via nätbanken. Kontosparande är enligt Kurtelius ett välbekant och tryggt sparande, men avkastningen är inte svindlande under det rådande ränteläget.

Far- och morföräldrar har även möjlighet att överföra pengar i form av gåvor. Man kan ge 3 999 euro åt gången till varje barn, barnets make/maka/partner eller barnbarn, då den övre gränsen för skattefri gåva är på 4 000 euro.

En familj på fyra personer får exempelvis skänka sammanlagt 15 996 euro utan gåvoskatt. Gåvan kan upprepas vart tredje år.

Man kan ge 3 999 euro åt gången till varje barn, barnets make/maka/partner eller barnbarn, då den övre gränsen för skattefri gåva är på 4 000 euro.

Fonder

Sparande i fonder är ett bra alternativ i många fall. Även vid fondsparande ingår barnets föräldrar ett avtal i barnets namn och bestämmer hur ofta och vilka belopp som ska betalas in till fondsparandet. Far- och morföräldrarna överför pengar till kontot, varifrån föräldrarna enligt avtalet överför dem till barnets fondkonto.

"Speciellt lågriskfonder är relativt stabila och trygga", säger Kurtelius.

Så länge som barnet är minderårigt har föräldrarna rätt att använda både fondportföljen och kontot som pengarna till fonden överförs ifrån.

"I Finland beslutar förmyndarna, det vill säga oftast föräldrarna, om allt som rör minderåriga barn. Det gäller även pengar", betonar Kurtelius.

Aktiesparande

Man kan enkelt börja spara i aktier exempelvis via nättjänsten hos den egna banken. Det är dock bra att ta reda på en del saker innan man börjar handla med aktier.

"Om föräldrarna är intresserade av aktier, tål risker bra och har erfarenhet av placeringar kan aktieplaceringar vara förmånligt för barnet. Om de egna kunskaperna eller intresset inte räcker till kan man även använda sig av bankens kapitalförvaltningstjänster."

Man bör fråga sin bank om lämpliga lösningar för den egna situationen. Utöver sparbeloppen har det även betydelse för vilka lösningar som är lämpliga om målet är ett så tryggt sparande som möjligt, om man vill få högre avkastning på pengarna och hur lång placeringshorisont man har.

Om de egna kunskaperna eller intresset inte räcker till kan man även använda sig av bankens kapitalförvaltningstjänster."

Konst

Man bör inte nödvändigtvis tänka på investeringar i konst som en direkt gåva till barnet. Konst kan vara en bra och lönsam investering ur de vuxnas synvinkel, men barnet förstår inte nödvändigtvis värdet på en sådan gåva.

"Barnet kommer säkert att uppskatta gåvan senare, men barn under tio år kan bli väldigt besvikna, trots att det är en Scherfbeck."

Galonbyxor och en cykel eller fritidsaktiviteter

Småbarn sliter ut galonbyxorna och växer snabbt ur gummistövlarna. Småbarnsfamiljer kan behöva hjälp från närstående med vardagens inköp. Far- och morföräldrar kan trygga förskolebarns vardagsliv med användbara presenter, exempelvis när man ska köpa en cykel, en skateboard eller skridskor. De kan även ta med barnen på en semester som blir en upplevelse de aldrig glömmer.

Fritidsaktiviteter är en stor utgiftspost i många familjer. Juniorhockeyspelarens utrustning och avgifter för fritidsaktiviteter och matchresor slukar hundratals euro redan från början och det kan gå tusentals euro till en konståkande isprinsessas dräkter, skridskor, träningar och tävlingsresor. Ridlektioner kostar cirka 1 000 euro om året, och därutöver tillkommer kostnader för utrustningen.

Det finns knappast några fritidsaktiviteter som är helt gratis, för det går åt åtskilliga liter bensin bara till att skjutsa barnen. Därför är det enligt Kurtelius ett bra alternativ att spara pengar på ett konto till kläder, utrustning och fritidsaktiviteter. På det sättet bidrar man till barnets vardagsliv.

Körkort och bil

Ungdomar drömmer om en moped, körkort och en bil, senare om studier och en egen bostad. Även en begagnad moped kostar cirka tusen euro. Att skaffa körkort slukar redan i första omgången mellan 1 000 och 2 000 euro beroende på ort.

"Jag tycker att det är viktigt att barn och ungdomar får lära sig att bli medvetna om vilka kostnader det medför att ha en bil. Unga tror ofta att det bara går åt pengar till själva fordonet, men tänker inte på att man även måste betala för försäkringar, service och bensin. Man bör göra ungdomar medvetna om allt de förbinder sig till när de köper en billig bil", understryker Kurtelius.

Därför bör man lära barn att självständigt använda pengar och spara. Kurtelius konstaterar också att det bästa sparandet för barn är att lära dem hur man handskas med pengar.

"Jag tycker att det är viktigt att barn och ungdomar får lära sig att bli medvetna om vilka kostnader det medför att ha en bil."

Egen bostad

De vuxnas värld blir mer konkret när man behöver en egen bostad. Priset på en etta i tillväxtcentra går på 70 000–200 000 euro och det behövs en andel besparingar eller säkerheter. Det finns även alternativ inom boende, för man hittar även en bostad med mindre pengar. Det finns hyresbostäder eller förmånliga kollektivbostäder.

"Att bo i kollektiv är både trendigt och ekologiskt. Då lär man sig att använda pengar på ett helt annat sätt, för då måste man komma överens om vem som köper kaffe eller toalettpapper och hur man delar på försäkringar, el och internetanslutning", säger Kurtelius.

Far- och morföräldrar kan trygga förskolebarns vardagsliv med användbara presenter, exempelvis när man ska köpa en cykel, en skateboard eller skridskor.

Eget konto redan till bebisen

Ofta öppnar föräldrar ett alldeles eget konto till sin bebis, som även far- och morföräldrar och faddrar vill ha numret till. De kan sätta in pengar på kontot på exempelvis bemärkelsedagar.

"I min familj har vi öppnat ett eget konto till barnen redan när de var bebisar. Jag har uppmuntrat de som sätter in pengar att skriva fina eller uppmuntrande ord på meddelanderaden. Det är rörande att läsa senare – exempelvis när mormor har satt in barnets första euro på kontot och skrivit något kärleksfullt till. De här meningarna blir ett unikt barndomsminne för barnet", säger Kurtelius.

"Hos oss på S-Banken kan även en 15-åring öppna ett eget konto. Då har enbart hon eller han tillgång till kontot. Unga kan med förmyndarnas tillstånd även få nätbankskoder och ett betalkort så att de kan sköta sin ekonomi självständigt", säger Kurtelius.

På kontot kan de exempelvis sätta in pengar de tjänat in på sommarjobb, pengar de fått från föräldrarna för att ha hjälpt till hemma och eventuell månadspeng. Dessutom kan föräldrarna och far- och morföräldrarna betala in gåvor direkt på den ungas eget konto.

I många familjer sparar man barnbidraget från FPA för barnets framtid. Eftersom barnbidraget betalas ut till barnet fram till dess att det fyller 17 år hinner det bli en rejäl summa pengar. I många familjer är barnbidraget emellertid ett viktigt tillskott i vardagsekonomin, som behövs till köttfärs och skor. Det är enligt Kurtelius ett lika viktigt sätt att använda pengarna till gagn för barnet.

publication_info.published_label: 21.12.2015
publication_info.modified_label: 11.12.2018
some.share_label