Vacker grön gräsmatta - Yhteishyvä

Vacker grön gräsmatta

Kaunis vihreä nurmikko

Kalkning, gödsling och luftning av gräsmattan hör till vårens trädgårdsarbeten. Gräsmattan behöver tillsyn och vård under hela växtperioden. Följande fem råd hjälper dig att hålla gräsmattan grön och välmående.

some.share_label
contributors.curator
Heidi Hänninen
contributors.photo
SOK

1. När gräsmattan kan beträdas på våren är det dags att kratta bort löv och gammalt gräs. Vid röjningen kan man använda redskap som är avsedda för luftning av gräsmattan.

2. Vid vårgödslingen bör man använda gödselmedel vars näringsinnehåll är anpassat till ändamålet. Under växtperioden lönar det sig att gödsla gräsmattan två till tre gånger. Gräsmattan bör vattnas efter gödslingen. Alternativt kan man gödsla när det regnar.

3. Vid krattningen eller röjningen hittar man ofta fläckar med dött gräs. Innan man sår nytt gräs på dessa ställen bör man perforera ytan. Hålen fylls med kalkad och gödslad mylla varefter ytan jämnas. Gräsfröerna sås på den jämna ytan varefter de täcks med ett tunt jordlager. Jorden bör hållas fuktig tills gräset börjar växa.    

4. En gammal gräsmatta kan ges nytt liv genom täckning, kalkning och luftning. Täckmaterialet sprids ut över gräsmattan flera gånger under växtperioden. En från början väl kalkad gräsmatta behöver inte kalkas de första åren. Därefter rekommenderas kalkning med några års mellanrum.    

5. Regelbunden klippning av gräsmattan håller mossa och ogräs borta. En väl ansad gräsmatta får tillräckligt mycket ljus och luft, vilket håller den i trim. Vid klippning förkortas gräset med ungefär en tredjedel. Det lönar sig inte att lämna kvar gräshögar på gräsmattan eftersom de gör att den gulnar.

publication_info.published_label: 23.2.2015
publication_info.modified_label: 11.12.2018
some.share_label