Välj krediten med förnuft - Yhteishyvä

Välj krediten med förnuft

Valitse luotto järkevästi

Det finns flera olika lösningar för den som vill handla på kredit. Vilken kredit man än väljer bör man fästa uppmärksamhet vid kreditvillkoren och tänka på vad de lånade pengarna kostar.

some.share_label
contributors.writer
Hasse Härkönen
contributors.expert
johtaja Erik Sirén, Vakuutus- ja rahoitusneuvonta FINE ja talous- ja velkaneuvoja Ilkka Passi, Helsingin kaupunki
contributors.photo
SOK

Tvättmaskinen har sagt upp kontraktet, barnen behöver nya datorer – livet och vardagen är fyllda av mer eller mindre oförutsedda utgifter. Det lönar sig att försöka förutse sina kommande utgifter och att regelbundet spara en slant för att kunna täcka åtminstone en del av utgifterna. Ju mer man har lagt undan, desto mindre behöver man låna när något inträffar och ju mindre man lånar, desto lägre blir totalkostnaden.

När man jämför olika krediter bör man fästa särskild uppmärksamhet vid den verkliga årsräntan, som anger vad krediten kostar. Kreditgivaren är alltid skyldig att uppge den verkliga årsräntan. Beviljande av kredit förutsätter att sökandens kredituppgifter är i skick.

Omedelbar tillgång till nyttigheten med avbetalning

Vad är ett avbetalningsköp?

Med avbetalningsköp avses att man betalar en vara i rater. Kunden får tillgång till nyttigheten genast när avtalet har träffats och den första raten har betalats. Med äganderättsförbehåll avses att säljaren äger nyttigheten tills köparen har erlagt hela köpeskillingen eller en överenskommen del därav. 

För vad lämpar sig ett avbetalningsköp?

Bilar, hushållsapparater och möbler köps ofta på avbetalning. Avbetalningsköp lämpar sig för sådana situationer där köparen vill ha tillgång till nyttigheten omgående, men inte har pengar att betala hela köpeskillingen genast.

Beakta följande:

 • Vid avbetalningsköp bör man beakta den totala kostnaden. Avbetalningsköp omfattar ofta olika avgifter som kan höja totalpriset avsevärt.
 • Det är viktigt att anpassa avbetalningarnas storlek till den egna ekonomin och betalningsförmågan.
 • I allmänhet kan man, om man så önskar, betala det återstående skuldbeloppet på en gång utan extra avgifter.
 • Många affärer har egna betalkort som möjliggör avbetalningsköp.

Flexibel flexkredit

Vad är en flexkredit?

Flexkrediten, som är en kredit utan säkerhet, kan lyftas i delar. Man betalar ränta endast på det belopp som man har lyft. Krediten återbetalas i månadsrater och man kan i allmänhet få två amorteringsfria månader per år. Om man vill kan man återbetala hela kreditbeloppet på en gång utan tilläggsavgift. Kreditbeloppet varierar mellan kreditgivarna, men är i allmänhet 2 000–25 000 euro.

För vad lämpar sig en flexkredit?

Flexkrediten lämpar sig för finansiering av planerade anskaffningar och oförutsedda utgifter.  Krediten kan användas till exempel för finansiering av en mindre renovering.

Beakta följande:

 • Eftersom flexkrediten inte förutsätter någon säkerhet är den dyrare än andra krediter, men på grund av dagens gynnsamma ränteläge är flexkrediten ändå relativt förmånlig. Räntemarginalen är i allmänhet 6–8 procent.
 • Flexkrediten kan omfatta andra kostnader så som uppläggningsavgift, kontoavgift och överföringsavgift. Beräkna totalkostnaden så vet du vad krediten kostar!
 • Ju längre lånetiden är, desto högre blir den totala räntekostnaden.
 • Om man behöver pengar för renovering av hemmet lönar det sig i allmänhet att ansöka om ett renoveringslån hos banken eftersom räntan på renoveringslån är avdragsbar i beskattningen.

Med hjälp av den verkliga årsräntan kan man räkna ut kreditens totalkostnad och jämföra olika kreditformer och -alternativ.

Kreditkortet är ett behändigt betalningsmedel

Vad är ett kreditkort?

Kreditkortet är ett betalningsmedel som möjliggör inköp av varor och tjänster på kredit. De vanligaste allmänna kreditkorten, bland annat Visa och MasterCard, kan användas för betalning av varor och tjänster runtom i världen, medan affärernas egna kreditkort i allmänhet endast kan användas i respektive affär/affärskedja. 

För vad lämpar sig ett kreditkort?

Kreditkortet lämpar sig utmärkt för betalning av bland annat vardagsinköp och tjänster. Kortet är också ett utmärkt betalningsmedel när man är på resa.

Beakta följande:

 • För inköp som betalas med kreditkort faktureras kortinnehavaren i allmänhet en gång i månaden. Om man inte betalar hela det fakturerade beloppet på en gång betraktas det resterande beloppet som räntegrundande kredit.
 • Kortvillkoren är i stort sett desamma hos alla kreditkortsföretag. Det lönar sig att anpassa kreditgränsen till de egna behoven eftersom kortets årsavgift i allmänhet bestäms av kreditgränsen. 
 • Kreditkort bör användas och förvaras omsorgsfullt. Ett kreditkort som hamnar i fel händer kan ge innehavaren ekonomiska bekymmer.

Snabblån endast i nödfall

Vad är ett snabblån?

Ett snabblån är en kortvarig kredit utan säkerhet som beviljas mycket snabbt. Snabblån beviljas inte kl. 23–7. Den verkliga årsräntan på snabblån och andra krediter under 2 000 euro får vara högst referensräntan plus 50 procent. Kreditgivaren bryr sig inte om användningsändamålet. Snabblånens återbetalningstid är i allmänhet en månad.

För vad lämpar sig ett snabblån?

Snabblån bör komma i fråga endast vid akut och kortvarigt behov av pengar. Innan man lyfter ett snabblån bör man försäkra sig om att man kan återbetala lånet inom utsatt tid.

Beakta följande:

 • Snabblånen är mycket dyra krediter som i allmänhet bör noga övervägas.
 • Det är uttalat viktigt att återbetala ett snabblån inom utsatt tid – en försening kan medföra stora extra utgifter.
 • Den som står i beråd att ansöka om ett snabblån bör jämföra lånealternativen omsorgsfullt via till exempel nätet.
 • De första snabblånen lanserades i Finland år 2005. Under de senaste åren har reglerna skärpts, vilket har minskat antalet kreditgivare på lånemarknaden.

Ju längre lånetiden är, desto högre blir den totala räntekostnaden. Snabb återbetalning håller kostnaderna nere.

Kredit utan säkerhet hos S-Banken

"S-Banken erbjuder sina kunder förmånliga krediter och okomplicerad ansökan om lån. Ansökningarna behandlas och krediterna beviljas på S-Bankens kundtjänstställen, som finns där kunderna rör sig", säger Marja Pajulahti som är direktör för S-Bankens privatkundsverksamhet.

 • S-Lånet lämpar sig för finansiering av till exempel mindre renoveringar i hemmet. Den upp till 12 år långa amorteringstiden ger låga månadskostnader. S-Lån utan säkerhet beviljas 25 år fyllda, i Finland fast bosatta personer vars regelbundna arbets- eller pensionsinkomster är minst 2 000 euro i månaden. Lånebeloppet är 5 000–20 000 euro.
 • S-Flexkrediten, som är ett kontinuerligt lån utan säkerhet för personer som har fyllt 26 år, lämpar sig för finansiering av planerade anskaffningar och oför­utsedda utgifter. Krediten kan lyftas i delar och ränta debiteras endast på det belopp som man har lyft. Lånebeloppet är 2 000–10 000 euro.   
 • S-Produktkrediten är en engångskredit som ger betalningstid vid inköp av varor hos Prisma, Kodin Terra och S-Rauta. Krediten beviljas genom  snabbeslut. Kreditbeloppet, som är 200–5 000 euro, kan återbetalas i rater. Den räntefria betalningstiden är i genomsnitt 30 dagar. Produktkrediten beviljas personer som har fyllt 18 år.   
 • S-Förmånskortet Visa Credit är ett internationellt gångbart kreditkort utan årsavgift avsett för handelslagens ägarkunder. Betalning med kortet på S-gruppens verksamhetsställen ger både Bonus och betalningssättsförmån (0,5 procent). Den räntefria betalningstiden är i medeltal 30 dagar och kreditlimiten är 800–10 000 euro. Kortinnehavaren kan beviljas två betalningsfria månader per år.

Återbetalningsschemat och amorteringsbeloppen bör anpassas till den egna ekonomin och betalningsförmågan.

publication_info.published_label: 20.11.2014
publication_info.modified_label: 11.12.2018
some.share_label