Varför flyttar fåglarna? - Yhteishyvä

Varför flyttar fåglarna?

Miksi linnut muuttavat?

Flyttfåglarna är på jakt efter mat. Den nordiska vintern har inte mat åt alla arter, därför är de tvungna att flytta söderut. Skydds- och forskningschefen Teemu Lehtiniemi på BirdLife Finland förklarar varför fåglarna flyttar fram och tillbaka.

some.share_label
contributors.writer
Heidi Hänninen
contributors.expert
suojelu- ja tutkimusjohtaja Teemu Lehtiniemi, BirdLife Suomi
contributors.photo
SOK

Naturen försöker alltid utnyttja alla resurser som står till buds, därför finns det liv överallt. I naturens näringskedja använder de mer utvecklade organismerna de mindre utvecklade som näring, och olika arter tävlar överallt om de tillgängliga matreserverna.

I norr finns det inte mycket mat på vintern, och även förhållandena är svåra. En del av fågelarterna, som till exempel tjädern och talltitan, har anpassat sig till livet i dessa knappa och besvärliga förhållanden. Men det finns så lite näring att dela på, att naturen inte kan hålla mer än ett fåtal fåglar vid liv. Därför måste en stor del av fåglarna ta sig söderut.

På sommaren blir dagarna längre och vädret blir varmare även i norr. Då finns det också rikligt med mat, i synnerhet för insektätande fåglar. Däremot kan det då i varma länder vara knappare med föda på grund av värme och torka.

Djurens behov av att använda tillgängliga resurser har gett upphov till en flyttrörelse, i vilken fåglarna kommer och häckar i norden, då förhållandena där är mest gynnsamma och återvänder inför vintern till trakter som då har mera att bjuda dem.

publication_info.published_label: 14.8.2015
publication_info.modified_label: 11.12.2018
some.share_label