Vart flydde medelåldern? - Yhteishyvä

Vart flydde medelåldern?

Minne karkasi keski-ikä?

I och med att människornas livslängd ökar, förskjuts också medelåldern till ett allt senare skede i människans liv. Det är svårt att längre uppfatta en nybliven 35-årig mamma eller pappa som medelålders, eller en 68-åring i arbetslivet som en åldring. Vad innebär medelåldern nuförtiden?

some.share_label
contributors.writer
Miia Vähähyyppä
contributors.photo
SOK

Människans livscykel, såsom vi är vana vid att den ser ut, har med tiden genomgått en förändring: i och med att människan blir allt äldre, infaller olika livsskeden och livssituationer vid en allt högre ålder. Dessutom har olika åldersgruppers levnadssätt förändrats i hög grad.

Inom psykologin tidsbestäms medelåldern ofta till 35–65 år. I verkligheten har en 35-årig finländare ännu en ganska lång väg kvar till mitten av livet. Hon eller han har kanske nyligen fått sitt första barn och fått sin första fasta anställning bara några år tidigare. I de flesta fall har hon eller han levt bara litet mer än en tredjedel av sitt liv.

"Det har forskats ganska litet i det faktum att medelåldern har förskjutits till ett senare skede, men det ser ut som om en förskjutning av medelåldern både som ett livsskede och en livserfarenhet skulle pågå hela tiden", säger forskningschef Katja Kokko som studerat medelåldern vid Gerontoliska forskningscentralen vid Jyväskylä universitet.

På förändringar i detta livsskede inverkar i synnerhet människans livslängd, barn och arbete. Den största orsaken är förmodligen den ökade livslängden, vilket gjort att också arbetskarriärerna har förlängts. De längre arbetskarriärerna drar för sin del ut på den senare änden av livscykeln, eftersom det är svårt att längre anse en 67-åring i arbetslivet som en åldring. Till råga på allt får människor barn vid allt högre ålder, och barnen bor allt längre hemma hos föräldrarna.

Medelålderskrisen är en myt

Kokko tror att medelåldern i framtiden kommer att förskjutas till ett ännu senare skede i människornas liv. Hon hoppas samtidigt på en mer positiv inställning till medelåldern, i synnerhet i arbetslivet.

"Människor tror att de kognitiva förmågorna, såsom minne och problemlösning, minskar redan hos 50-åringar. Det stämmer inte", säger Kokko.

Enligt Kokko är också den mångomtalade medelålders- eller femtioårskrisen närmast en myt, och man har börjat kritisera den amerikanske forskaren Daniel Levinsons kända livscykelteori.

"Det är snarare så att de förändringar i levnadssättet som inträffar i medelåldern förklaras av de stora händelser som infaller vid samma tidpunkt. Barnen kan till exempel flytta bort eller föräldrarna insjukna", säger Kokko.

"Förändringarna i levnadssättet som inträffar i medelåldern förklaras av de stora händelser som infaller vid samma tidpunkt."

En underbar tid

Trots att man inom psykologin anser att medelåldern i allmänhet infaller i åldern 35–65, finns det stora variationer i människors erfarenhet av och syn på medelåldern.

"Det är intressant, att människor i olika ålder definierar medelåldern på olika sätt. Enligt ungdomar börjar medelåldern relativt tidigt, enligt föräldrarna senare", säger Kokko.

Det är kanske också svårt att definiera medelåldern på grund av att åldern inte längre karaktäriserar människors val i lika hög grad som förut, och deras levnadsbanor har blivit allt mer mångformiga. Det är sällan som man ser en medelålders människa sitta i gungstolen med en pipa i munnen, utan han eller hon kan till exempel ha en styvfamilj eller studera till ett nytt yrke.

Samtidigt är människor mer positivt inställda till medelåldern än tidigare. De här beror i stor utsträckning på att människor kan leva sina liv på det sätt de vill och mycket friare än tidigare. Livet kan bestå av lördagsbastu och ett naturprogram eller motcykel och en jordenruntresa.

"Man har märkt att i synnerhet medelålders kvinnor har nått livets höjdpunkt. Också i våra egna undersökningar ansåg över 90 procent av människor i medelåldern att deras liv är åtminstone betydelsefullt", säger Kokko.

Det är svårt att förstå den egna åldern

"Jag är nu som medelålders på många sätt en annan människa än i 20-årsåldern.
Min självsäkerhet har ökat och jag är bättre på att lyssna på mitt inre och min egen vilja. Efter 40-års ålder märkte jag att jag har fler krämpor och att vikten inte minskar på samma sätt som när jag var yngre. I synnerhet på morgnarna händer det att jag ser trött och medelålders ut. I mitt inre bor emellertid också mitt unga jag, och därför är det emellanåt svårt att inse sin egen ålder. 

Givetvis kan man kan i medelåldern göra samma saker som när man var ung, men man orkar till exempel inte längre gå ut på restaurang, och den rastlöshet som hör ungdomen till har försvunnit. Var och en får vara sin egen person, leva och klä sig som den vill. Jag vågar också själv gå mina egna vägar i allt högre grad.

Jag arbetar inte, för jag vill vara hemma när mitt barn, som går i andra klass, kommer hem från skolan. I annat fall skulle barnet vara tvunget att tillbringa dagarna ensam hemma. Barnet har haft ett hjärtfel som har blivit opererat och korrigerat. Det här har möjligtvis gjort mig en aning överbeskyddande. Det här är någonting som både min man och jag är vana vid från vår barndom, för jag uppfostrades av min mormor, och också min svärmor var hemmafru.

Min hobby är att blogga, vilket ger mig överraskande mycket. Även om jag fysiskt är hemma, finns det plats för mycket annat trevligt i mitt liv än att sköta hemmet. Bloggvärlden har gett mig äkta hjärtevänner. Det känns trevligt att först lära känna någon skrivledes och sedan plötsligt träffas på ett kafé.

Jag hoppas att vi får vara friska och vitala också när vi har pensionerat oss, att vi orkar resa och sköta barnbarnen, så att vi kan skapa äkta band till dem.

När barnen mår bra, vardagen rullar på och min make och jag ibland får tillbringa tid på tu man hand, är livet gott. Det hjärtfel som mitt barn lidit av, och de lyckade operationerna, har gett mig ett nytt perspektiv på bekymmer.   Också en vanlig vardag gör mig mycket lycklig."

Vem: Tiia Koivusalo, 46

Familj: Man, 8-, 10-, 18- och 22-åriga barn och hund

Yrke: Karriär i bankbranschen, nu hemmafru

Hobbyer: Promenader med hunden, skriver bloggen Minäkö keski-ikäinen

Jag reser halva året

"Jag kallar mig själv för levnadsresenär. Jag reser ungefär halva året, och har fram till nu redan besökt mer än 58 länder. För närvarande bor jag i Montenegro, där jag har för avsikt att tillbringa några månader.

Mitt arbete består av att driva ett diskussionsforum på nätet. Det är min uppgift att moderera, marknadsföra och sköta det tekniska underhållet av diskussionsforumet. Jag har inga arbetstider, men i allmänhet arbetar jag mindre än hälften av de timmar som ingår i en normal arbetsdag. Det syns i mina inkomster, men jag uppskattar fritid och för mig räcker det att jag kan försörja mig. Jag bor på billiga värdshus och reser i allmänhet i förmånliga länder, vilket gör att jag kan hålla utgifterna i schack.

Mina hobbyer är resor, fotografering, videofilmning och cykling, och jag använder mer tid till dessa än till själva arbetet. Dessutom skriver jag reseblogg. Att blogga är för mig ett meningsfult sätt att dela bilder och videor på nätet, och det känns inte så ensamt på en resa när läsarna är med.

En medelålders människa är enligt min åsikt en människa i åldern 45–59 som arbetar mycket, betalar bolån, fostrar barn och fetmar. Själv är jag inte någon typisk medelålders människa, och jag upplever också att jag för närvarande lever mitt eget liv i högre grad än tidigare.  Ännu för 15 år sedan hade jag en 50–60 timmars arbetsvecka som butikschef i en mobilaffär.

Resandet blev mitt levnadssätt när jag bodde ett halvt år i Ukraina. Jag märkte då att jag klarar mig med reklamintäkterna från diskussionsforumet. Jag förstod också att jag kan arbeta var som helt, och efter det längtade jag inte längre tillbaka till stressen i mitt tidigare arbete.

Mitt levnadssätt i medelåldern skiljer sig mycket från mina föräldrars liv. De fostrade sex barn och hade inte resor som hobby. Till all tur godkänner de ändå mitt levnadssätt."

Vem: Esa Isopahkala, 49

Familj: Föräldrar, bror, fyra syskon

Yrke: Att driva ett diskussionsforum

Hobbyer: Bloggning (matkablogi.fi), resor, cykling, fotografering och videofilmning

70 % anser att medelåldern har förskjutits mot en allt senare tid. Enligt Samarbetets läsare är en medelålders människa 40–65 år.

Resultaten från enkäten om medelåldern

Procenttalen och texten i grått i artikeln har samlats in från Yhteishyvä.fi:s enkät om medelåldern i januari–februari 2015. Enkäten besvarades av 2 149 läsare.

De tre största orsakerna till att medelåldern har förskjutits mot en allt senare tid:

1. Den genomsnittliga livslängden har ökat.

2. Allt äldre är friskare än tidigare.

3. Människor vill leva en förlängd ungdom.

Tre saker som bäst karaktäriserar medelåldern:

1. Man vågar vara sig själv.

2. Man retar inte längre upp sig över småsaker.

3. Man stannar hellre hemma än går ut och festar.

Tre saker som en medelålders person inte kan göra:

1. Resa utomlands som au pair

2. Få barn.

3. Festa till morgonen.

Medelålders använder mest tid till:

1. Arbete

2. Familjeliv

3. Hobbyer

publication_info.published_label: 24.4.2015
publication_info.modified_label: 11.12.2018
some.share_label