Internet Explorer -selainta ei enää aktiivisesti tueta. Suosittelemme käyttämään sivustoamme esimerkiksi Google Chrome tai Mozilla Firefox -selaimilla.

Elämän menot: Sairastuminen

Teksti:
Petra Sneck
Kuvat:
SOK
Julkaistu: 5.1.2015
|
Muokattu: 31.8.2020
Jokaisella on oikeus julkiseen terveydenhuoltoon eli kunnan järjestämään perusterveydenhuoltoon ja erikoissairaanhoitopalveluihin. Paljon sairastavan turvana on maksukatto.

Jokaisella on oikeus julkiseen terveydenhuoltoon eli kunnan järjestämään perusterveydenhuoltoon ja erikoissairaanhoitopalveluihin. Julkinen terveydenhuolto tuotetaan verovaroin, joten potilaalle kertyvät maksut ovat pieniä. Paljon tai pitkään sairastavaa suojaa maksukatto.

Maksukatto

Kunnallisen terveydenhuollon asiakasmaksuissa on maksukatto, johon lasketaan kalenterivuoden ajan muun muassa terveyskeskuksen avosairaanhoidon lääkäripalvelut, fysioterapia, sarjahoito, sairaalan poliklinikkamaksut, päiväkirurgian maksut sekä lyhytaikaisen laitoshoidon maksut.

Vuonna 2015 maksukatto on 679 euroa. Jos maksukatto ylittyy, potilas saa avohoidon palvelut pääsääntöisesti maksutta ja lyhytaikaisen laitoshoidon maksu alenee. Alle 18-vuotiaaan maksukatto on yhteinen hänen huoltajansa kanssa.

Terveyspalvelujen käyttäjän on muistettava itse seurattava maksukaton täyttymistä. Maksetut maksut merkitään terveyskeskuksesta saatavaan seurantakorttiin. Todistuksen maksukaton täyttymisestä antaa terveyskeskus tai muu julkinen terveydenhuolto.

Maksukaton täyttymistä on muistettava seurata itse.

Lääkekustannukset

  • Lääkkeille on oma maksukattonsa. Vuonna 2015 se on 612,20 euroa. Katon täyttymisen jälkeen asiakas maksaa vain 1,50 euron omavastuun lääkettä kohti.
  • Kela seuraa omavastuuosuuden täyttymistä apteekista saatujen tietojen perusteella. Apteekeista välitetään ainoastaan tiedot korvattuina ostetuista lääkkeistä. Kun omavastuuosuus on ylittynyt, Kela lähettää asiakkaalle ilmoituksen.
  • Korvauksen saa suoraan apteekista, kun esittää Kela-kortin ja Kelan ilmoituksen lisäkorvausoikeudesta. Korvausta voi myös hakea takautuvasti puolen vuoden ajan.

Matkakorvaukset

Lääkärikäynteihin liittyvistä matkoista voi saada matkakorvausta. Korvausta voi saada sairauteen, raskauteen, synnytykseen tai Kelan kuntoutukseen liittyvistä matkoista.

Kela korvaa yleensä matkan lähimpään yksityisen tai julkisen terveydenhuollon lääkäriin tai hoitolaitokseen. Matkakustannukset korvataan pääasiassa halvimman matkustustavan mukaan. Taksimatka voidaan korvata, jos terveydenhuollon ammattilainen on arvioinut taksin käytön olevan tarpeellista potilaan terveydentilan tai esimerkiksi puutteellisten julkisten liikenneyhteyksien takia.

  • Potilaan omavastuu on vuoden 2015 alusta alkaen 16 euroa.

Julkisen terveydenhuollon maksut vuosille 2015–2018

MaksuSummaHuomioitavaa
Terveyskeskuslääkärin vastaanotto32,10 euroa/vuosi.Kunta voi vaihtoehtoisesti periä 16,10 euroa kolmelta ensimmäiseltä käyntikerralta vuodessa.
Päivystyskäynti terveyskeskuksessaEnintään 22,10 euroa/kerta.

Käytössä viikonloppuisin, pyhinä ja arkisin klo 20–08.

Voidaan periä myös vuosimaksun tai kolmesta käyntikerrasta maksaneelta.
Käyttämättä ja peruuttamatta jäänyt lääkärin vastaanottoaika tai sairaalapalveluEnintään 39,60 euroa.

Voidaan periä 15 vuotta täyttäneeltä.

Koskee myös hammashuollon, erikoissairaanhoidon avohoidon ja röntgenkuvauksen aikoja.
Sairaalan poliklinikkamaksuEnintään 32,10 euroa/käynti. 
Päiväkirurginen toimenpideEnintään 105,50 euroa. 
Sairaalan hoitopäivämaksu

Enintään 38,10 euroa/vrk.

Psykiatrisessa sairaalassa enintään 17,60 euroa/vrk.
 
Päivä- tai yöhoito sairaalassaEnintään 17,60 euroa/vrk. 
SarjahoitoEnintään 8,80 euroa/kerta.

Koskee esimerkiksi jatkuvaa fysioterapiaa sekä dialyysi- tai sädehoitoa.

Voidaan periä korkeintaan 45 käynniltä kalenterivuoden aikana.
Pitkäaikainen laitoshoitoEnintään 85 prosenttia täysi-ikäisen potilaan nettotuloista.Yli kolme kuukautta kestävä hoitojakso.

Sairausajan tuet

 

Työntekijällä on oikeus olla pois töistä, kun hän on sairauden takia työkyvytön. Palkkaa saadakseen työntekijän on toimitettava työnantajalle lääkärintodistus, josta ilmenee sairauden diagnoosi ja sairaudesta johtuva työkyvyttömyys.

Kela maksaa sairauspäivärahaa, kun sairaslomaa on kestänyt kymmenen päivää. Sairauspäivärahaa maksetaan 16–67-vuotiaalle hakijalle, joka ei sairautensa takia kykene tekemään työtään. Sairauspäivärahan määrä riippuu hakijan ansiotuloista. Sitä maksetaan enintään noin vuoden ajalle.

Ulkomailla sairastuminen

  • Sairastumisen mahdollisuuteen kannattaa varautua jo ennen matkaa. Kohdemaan terveydenhuollosta kannattaa ottaa selvää hyvissä ajoin.

  • Euroopan matkalle kannattaa ottaa mukaan eurooppalainen sairaanhoitokortti. Kortin saa maksutta Kelalta, ja se on voimassa kaksi vuotta kerrallaan.

  • Eurooppalainen sairaanhoitokortti ei kuitenkaan kelpaa EU- ja Eta-valtioiden ja Sveitsin ulkopuolella.

  • Jos hoidon antaja ei hyväksy eurooppalaista sairaanhoitokorttia, kiireellisen hoidon korvauksia voi hakea jälkikäteen Kelalta.

  • Matkailijalla kannattaa aina olla matkavakuutus. Esimerkiksi kotiuttaminen Suomeen on hyvin kallista ja vaikea järjestää ilman kattavaa vakuutusta.

Lisätietoja: