Mitt, ditt eller vårt bostadslån? - Yhteishyvä

Mitt, ditt eller vårt bostadslån?

Minun vai meidän asuntolaina?

Ett bostadsköp kan finaniseras med antingen gemensamt lån eller separata lån. Läs vad experterna anser om finansieringsalternativen?

some.share_label
contributors.writer
Miia Vähähyyppä
contributors.expert
tutkimuspäällikkö Anu Raijas, Kilpailu- ja kuluttajavirasto ja henkilöasiakasliiketoiminnan johtaja Marja Pajulahti, S-Pankki
contributors.photo
SOK

Ljust parkettgolv, stora fönster och 80 kvad­rat­meter. Som gjord för oss! När ett par står i beråd att köpa sin första gemensamma bostad står de inför ett stort ekonomiskt beslut: lönar det sig att finansiera bostadsköpet med ett gemensamt lån eller med separata lån? 

Forskningschef Anu Raijas från Konkurrens- och konsumentverket och Marja Pajulahti, som är direktör för S-Bankens privatkundsverksamhet, svarar på nio frågor och berättar vad man bör tänka på när man ansöker om bostadslån.

Min fru och jag vill spara pengar till en gemensam bostad. Spelar det någon roll om vi sparar på ett gemensamt eller på separata BSP-konton?

Nej, det gör det inte. Om ni väljer att spara på separata konton kan ni slå ihop besparingarna när ni köper bostaden. Eftersom sparande på ett BSP-konto (bostadssparpremiekonto) i allmänhet förutsätter en månatlig minimideponering kan det vara lättare att spara på ett gemensamt konto.

Vi vill ansöka om ett gemensamt bostadslån trots att vi inte är gifta. Är det problematiskt för banken?

Nej, det är det inte. Banken bedömer varje låneansökan individuellt. Ni kan alltså ansöka om antingen ett gemensamt lån eller om separata lån.  

Min fru har betydligt lägre inkomster än jag. Hur kan vi fördela lånet rättvist?

När man ansöker om ett gemensamt bostadslån kan man komma överens om att den ena parten betalar mer än den andra, men man bör samtidigt avtala om hur bostaden ägs – den som betalar mer bör äga en större andel av bostaden än den som betalar mindre. Alternativt kan man ansöka om separata lån, men låga inkomster kan utgöra ett hinder för beviljande av lån. 

Undersökningar har visat att den bästa lösningen är att den som har högre inkomster tar ett större betalningsansvar än den andra. Med tanke på parförhållandet är det viktigt att vardera parten har ungefär lika mycket pengar att röra sig med – parförhållandet kan rubbas av att den ena parten har högre levnadsstandard än den andra. 

Min fru är lite tankspridd och glömmer ibland att betala sina räkningar. Hur kan jag försäkra mig om att hon sköter låneamorteringen? 

Ett gemensamt hushållskonto, till vilket vardera parten överför ett avtalat belopp varje månad, är en bra lösning. Det gemensamma kontot kan användas för låneskötsel och betalning av andra gemensamma utgifter så som försäkringspremier och elräkningar. Om du är osäker på om din fru har skött lånet kan du kontrollera detta hos banken.

Jag tror inte att vi blir osams om pengar. Lönar det sig ändå att komma överens om skötseln av bostadslånet?

Jo, det lönar sig alltid att göra upp en noggrann betalningsplan som vardera parten godkänner och vill följa. En överenskommen betalningsplan förebygger missförstånd, gräl och otrevliga överraskningar.

Betalningsplanen kan anpassas till parternas ekonomi – man kan komma överens om till exempel lika stora betalningar eller om en fördelning som baserar sig på vardera partens inkomster och/eller förmögenhet. Eftersom båda parterna ansvarar för ett gemensamt lån är det viktigt att båda känner till lånevillkoren och betalningsplanen. Om endast den ena parten sköter lånet och amorteringarna kan eventuella problem förbli okända för den andra parten. Situationen, parförhållandet och inställningen till pengar kan förändras på vägen!

En överenskommen betalningsplan förebygger gräl och otrevliga överraskningar.

Vi har separat ekonomi. Varför skulle vi ta ett gemensamt bostadslån?

Ett gemensamt bostadslån är mindre bindande än det gemensamma hemmet. Det är mycket svårt att sälja sin andel av ett gemensamt hem till någon annan än den andra ägaren eller utan den andra ägarens samtycke.

När man lyfter ett gemensamt lån kan man komma överens om hur låneansvaret fördelas och vid behov kan parterna hjälpa varandra med låneskötseln vid till exempel sjukdomsfall.

Ett gemensamt bostadslån kräver endast en låneförhandling med banken och dessutom behöver man ju inte betala dubbla skötselkostnader. Den vanligaste orsaken till att par väljer att ansöka om gemensamma bostadslån är att parternas sammanlagda inkomster gör det lättare att få lån. Gemensamma bostadslån är vanligare än separata lån.

Vilka är fördelarna med separata lån?

Separata bostadslån kan förebygga tvister om parterna har olika konsumtionsvanor. Lånen kan amorteras i olika takt och parternas pengar hållas i sär. Det är alltid viktigt att fördela äganderätten i förhållande till betalningen.

Om den ena parten har förmögenhet eller driver ett företag kan det vara klokt att ha separata lån. Om man vill skydda sin förmögenhet mot eventuella ekonomiska svårigheter kan man också skriva ett äktenskapsförord.

Vad händer med ett gemensamt lån om man skiljer sig?

Det återstående lånebeloppet fördelas mellan parterna enligt vad de har betalat fram till skilsmässan. Om vardera parten har betalat lika mycket delas det återstående lånebeloppet i två lika stora delar. Den gemensamma bostaden avyttras i allmänhet vid en skilsmässa, vilket innebär att det återstående lånet kan återbetalas till banken.

Om parterna betalar olika mycket av ett bostadslån bör de upprätta ett dokument som visar hur mycket de har betalat. Dokumentet underlättar beräkningen vid en eventuell skilsmässa. Fastän det kan kännas motbjudande bör man diskutera vad som händer vid en eventuell skilsmässa redan när man ansöker om bostadslånet.

Vad annat bör man tänka på när man ansöker om bostadslån?

Det lönar sig att be om offerter från olika banker. Beakta referensräntan, marginalräntan, skötselkostnaderna och bankens övriga tjänster. Säkerställ att lånebeloppet är det rätta och att månadskostnaden inte blir för hög. Bostadslånet får inte lägga beslag på hela inkomsten!

Tänk på att det kan vara svårt att få bostadslån om man inte har besparingar eller förmögenhet.

Man behöver ha tillräckligt med pengar kvar att leva på.

Diskutera åtminstone följande med din partner

  • Gemensamt eller separata lån? Vilket alternativ är bättre?
  • Kom överens om hur ni delar upp lånet och äganderätten till bostaden.
  • Säkerställ att ni har samma uppfattning om lånebetalningen. Om lånet är gemensamt är lika betalning i allmänhet det bästa alternativet. Ni kan också komma överens, gärna skriftligen, om att den ena sköter lånet och den andra sköter hushållets övriga utgifter.
  • Beakta eventuella otrevliga överraskningar så som skilsmässa, arbetslöshet, sjukdom och dödsfall. Diskutera vad ni gör om olyckan är framme! Det finns olika försäkringar som ger ekonomiskt skydd vid oförutsedda händelser.
publication_info.published_label: 26.1.2015
publication_info.modified_label: 11.12.2018
some.share_label