Internet Explorer -selainta ei enää aktiivisesti tueta. Suosittelemme käyttämään sivustoamme esimerkiksi Google Chrome tai Mozilla Firefox -selaimilla.

Testamentti – teko-ohjeet

Teksti:
Petra Sneck
Asiantuntija:
lakimies Juhani Laine, HOK-Elannon Perunkirjoitustoimisto
Kuvat:
SOK
Julkaistu: 31.3.2015
|
Muokattu: 31.8.2020
Testamentilla voi määrätä jäämistönsä jakamisesta kuoleman jälkeen. Omaisuutensa voi testamentata kenelle tahansa ihmiselle tai esimerkiksi rekisteröidylle yhdistykselle tai säätiölle.

Tekemällä testamentin voi esimerkiksi turvata avopuolison talouden. Joissakin tapauksissa sillä voi saada myös etuja perintöverotuksessa. Rintaperillisillä, eli vainajan lapsilla tai aiemmin kuolleiden lasten jälkeläisillä, on kuitenkin testamentista huolimatta oikeus lakiosaansa, joka on puolet lakimääräisestä perintöosuudesta.

Esimerkiksi ainoa lapsi, joka ainoana lakimääräisenä perillisenä olisi saanut koko perittävän jäämistön, on oikeutettu saamaan puolet kyseisestä jäämistöstä, vaikka testamentissa olisi määrätty toisin. Lakiosaoikeus koskee vain rintaperillisiä.

Jos testamenttia ei ole tehty ja lakimääräisiä perillisiä ei ole, jäämistö menee valtiolle. Tämän vuoksi henkilöt, joilla ei ole lakimääräisiä perillisiä, haluavat usein määrätä omaisuudestaan testamentilla.

Testamentti on tehtävä kirjallisesti

Testamentin voi tehdä jokainen 18 vuotta täyttänyt, joka ymmärtää testamentin merkityksen. Jo 15 vuotta täyttänyt voi kuitenkin määrätä omalla työllään ansaittujen varojen kohtalosta.

Testamentin on oltava kirjallinen ja perustuttava tekijänsä vapaaseen tahtoon. Kahden esteettömän todistajan on oltava paikalla ja allekirjoitettava testamenttiasiakirja yhdessä testamentin tekijän kanssa.

Testamentin todistajaksi eivät kelpaa:

 • alle 15-vuotias tai psyykkiseltä tilaltaan todistajaksi kelpaamaton henkilö
 • testamentintekijään suoraan ylenevässä tai alenevassa polvessa olevat sukulaiset, kuten lapset, lapsenlapset, vanhemmat tai isovanhemmat, tai testamentintekijään ylenevässä tai alenevassa lankoussuhteessa oleva henkilö
 • testamentintekijän puoliso
 • testamentintekijän veli tai sisar tai näiden puoliso
 • testamentintekijän ottovanhempi tai ottolapsi.

Todistajien on tiedettävä, että kyseessä on testamentti. Sisältöä ei heille tarvitse kertoa.

Säilytä testamentin alkuperäiskappale esimerkiksi tallelokerossa tai muussa pankin säilytyspalvelussa. Kerro säilytyspaikasta myös omaisille.

Keskinäinen testamentti turvaa puolison talouden

Keskinäinen testamentti tarkoittaa kahden tai useamman testamentin yhdistämistä samalle testamenttiasiakirjalle. Keskinäistä testamenttia koskevat samat muotomääräykset kuin yhden henkilön tekemää testamenttia.

Tyypillisesti keskinäisiä testamentteja tekevät aviopuolisot, jotka haluavat parantaa leskeksi jäävän puolison oikeuksia.

Keskinäinen testamentti voi olla hyvä ratkaisu myös avopuolisoille. Avopuolisoilla ei lain nojalla esimerkiksi ole avio-oikeutta toistensa omaisuuteen, mutta testamentilla voidaan parantaa eloon jäävän avopuolison asemaa.

Perintöveron määrään voidaan vaikuttaa esimerkiksi jakamalla perintö usealle edunsaajalle niin pieniin osuuksiin, ettei niistä mene perintöveroa. Alle 20 000 euron suuruiset perinnöt ovat saajilleen täysin verovapaita.

Yleisimmät testamenttityypit

Omistusoikeustestamentti siirtää jäämistön omistus- ja käyttöoikeuden samalle henkilölle, joka myös maksaa perintöveron saamastaan omaisuudesta.

Käyttöoikeustestamentin saaja saa käyttää saamaansa omaisuutta ja saa siitä mahdollisesti kertyvän tuoton, esimerkiksi pankkitalletusten koron. Hänellä ei ole oikeutta myydä omaisuutta. Hallinta- tai käyttöoikeudesta ei makseta perintöveroa.

Perintöverotuksen kannalta hallintaoikeustestamentti on usein edullinen ratkaisu, mutta kaikissa tilanteissa omaisuuden omistuksen ja hallinnan erottaminen toisistaan ei kannata.

Tuotto-oikeustestamentin saaja saa tuoton tietystä omaisuudesta, kuten osakesalkun osingot. Testamentin verotuskohtelu on samanlainen kuin käyttöoikeustestamentin.

Ennen testamentin laadintaa

 • Mieti, mitä haluat omaisuudellesi tapahtuvan kuoleman jälkeen ja kenelle sen haluat osoittaa. Harkitse, vastaako lakimääräinen perimysjärjestys omaa tahtoasi vai kannattaisiko perinnön jakoon vaikuttaa testamentilla.
 • Riitojen välttämiseksi suvun arvokorut tai erityistä tunnearvoa sisältävän irtaimiston voi määrätä jopa esinekohtaisesti nimetyille saajille. Huomaa, että tällöin testamentinsaajan asema kuolinpesässä on erilainen kuin jos hänelle olisi määrätty jokin osuus jäämistöstä.
 • Perinnöksi saatua omaisuutta voi siirtyä perillisen puolisolle avioeron yhteydessä, jos perillisen puolison avio-oikeutta ei ole suljettu pois testamentilla.
 • Testamentissa voidaan määrätä testamentille toimeenpanija. Tämä voi olla hyödyllistä, jos testamentinsaajat ovat keskenään erimielisiä.
 • Testamentintekijä voi koska tahansa peruuttaa tekemänsä testamentin. Yksinkertaisin tapa on hävittää testamenttiasiakirja. Tämän vuoksi on yleensä suositeltavaa, että testamentista laaditaan vain yksi alkuperäinen kappale.
 • Testamenttia laadittaessa on yleensä suositeltavaa kääntyä asiantuntijan puoleen. Testamentti voidaan julistaa pätemättömäksi esimerkiksi silloin, jos se ei täytä muotovaatimuksia.

Lisätietoja:

HOK-Elannon Perunkirjoitustoimisto

Lisää aiheesta