Internet Explorer -selainta ei enää aktiivisesti tueta. Suosittelemme käyttämään sivustoamme esimerkiksi Google Chrome tai Mozilla Firefox -selaimilla.

Mitä palkkalaskelma sisältää?

Teksti:
Lauri Haapanen, täydentänyt Annette Saksman. Artikkeli päivitetty 3.8.2015.
Kuvat:
SOK
Julkaistu: 3.8.2015
|
Muokattu: 31.8.2020
Palkasta peritään verojen lisäksi erilaisia maksuja. Palkkakuitin lukeminen on helppoa, kunhan peruskäsitteet ovat hallussa.

Palkkalaskelma on kuukausittain saatava tosite, jossa eritellään palkan koostumus ja palkasta perityt verot ja muut maksut. Palkkakuitista selviää kuluvana vuotena kertynyt palkka ja siitä maksettu ennakonpidätys. Tavallisesti palkkakuitista näkee myös työsuhteen alkamispäivämäärän, palkan maksupäivämäärän ja ajanjakson, jolta maksettava palkka on kertynyt.

Palkkalaskelman yleisimmät asiat

Kuukausipalkka

Työntekijä ei saa koko kuukausipalkkaa tililleen, sillä niin kutsutusta bruttopalkasta tehdään lakisääteisiä vähennyksiä, kuten verot. Sovitun kiinteän palkan päälle voi tulla myös erilaisia lisiä.

Ennakonpidätys

Veroprosentin määräämä osuus bruttopalkasta, joka on suurin palkasta tehtävä vähennys. Kalenterivuoden aikana maksetut verot näkyvät palkkakuitin kohdassa "ennakonpidätys verokauden/verokortin alusta".

Veroprosentti

Palkkakuitista ilmenee, minkä veroprosentin mukaan ennakonpidätys on suoritettu. Veroprosentti määräytyy kuukausipalkan koon mukaan.

Kuukausipalkkaa verotetaan perusprosentin mukaisesti tiettyyn tulorajaan saakka. Tuloraja voi olla vuosittainen tai kuukausittainen. Rajan mahdollisesti ylittävää osuutta verotetaan lisäprosentin mukaan.

Sivutulon verottaminen

Jos palkansaajalla on kuukausipalkkaisen työn lisäksi sivutyö, siitä tulevaa palkkaa verotetaan sivutuloverokortin mukaisesti. Sivutuloverokortti on tilattava erikseen.

Sosiaaliturvamaksu

Veroprosentti sisältää sosiaaliturvamaksun, joka koostuu sairausvakuutuksen päivärahamaksusta ja sairaanhoitomaksusta.

Vuonna 2015 sairausvakuutusmaksu on 2,08 prosenttia palkasta. Sosiaaliturvamaksua ei makseta alle 16-vuotiaalle eikä 68 vuotta täyttäneelle maksetuista palkoista.

Työeläkevakuusmaksu

Työntekijältä peritään työeläkelain (TyEL) mukaista työeläkevakuutusmaksua keskimäärin 6 prosenttia bruttopalkasta. Maksulla rahoitetaan työeläkkeitä nyt ja tulevaisuudessa. Alle 18-vuotiailta ei peritä TyEL-maksua, mutta heille ei myöskään kerry eläkettä tehdystä työstä.

Työttömyysvakuutusmaksu

Työntekijän bruttopalkasta otetaan 0,65 prosenttia työttömyysvakuutusmaksua. Se menee työttömyysvakuutusrahastoon, joka maksaa muun muassa ansiosidonnaisia päivärahoja ja palkkaturvaa.

Ammattiliiton jäsenmaksu

Ammattiliittojen jäsenmaksuissa on eroja, mutta tavallisesti ne ovat 1–2 prosenttia bruttopalkasta. Summa sisältää liiton ja työttömyyskassan maksun.

Nettopalkka

Nettopalkka on summa, josta on vähennetty ennakonpidätys ja muut maksut. Työnantaja maksaa nettosumman palkkapäivänä työntekijän tilille.

Palkkalaskelma on hyvä tarkistaa joka palkanmaksun yhteydessä. Laskelma tulee tavallisesti postitse kotiin tai sähköisenä verkkopankkiin.

Työnantaja perii työntekijän palkasta

  • verojen ennakonpidätyksen

  • eläkemaksut

  • työttömyysturvamaksun

  • sairausvakuutuksen päivärahamaksun

  • mahdollisen ammattiliiton jäsenmaksun.

Muista maksuista huolehtiminen on automaattisesti työnantajan vastuulla, mutta ammattiliiton jäsenmaksun perimisestä on sovittava erikseen.