Internet Explorer -selainta ei enää aktiivisesti tueta. Suosittelemme käyttämään sivustoamme esimerkiksi Google Chrome tai Mozilla Firefox -selaimilla.

Nuoren kesätyö

Teksti:
Lauri Haapanen, täydentänyt Annette Saksman. Artikkeli päivitetty 3.8.2015.
Asiantuntija:
työmarkkinapäällikkö Nina Meincke, SOK
Kuvat:
SOK
Julkaistu: 3.8.2015
|
Muokattu: 31.8.2020
Työsopimus, verokortti ja työtodistus. Ensimmäisessä kesätyössään aloittava nuori joutuu tutustumaan moniin uusiin asioihin.

Kesätyö kartuttaa pankkitilin lisäksi työkokemusta. Työntekijän velvollisuuksiin kuuluu saapua työpaikalle ajallaan ja tehdä työnantajan osoittamat työt, kunhan ne vastaavat työsopimuksessa sovittua.

Työsopimus allekirjoitetaan työpaikan varmistuttua. Hyvä työnantaja tekee sopimuksen aina kirjallisena, mutta työnantajan voi myös velvoittaa siihen. Suullinen sopimus on sitova, mutta riitatilanteissa on vaikea todistaa, mitä on sovittu.

Verokortti

Työntekijä toimittaa työantajalle verokortin, kun työsopimus on allekirjoitettu. Ennen työn aloittamista kannattaa jo laskea, kuinka paljon on siihen mennessä vuoden aikana tienannut ja kuinka paljon tulee todennäköisesti tienaamaan.

Jos arvioidut tulot eroavat satasia tai tuhansia verokorttiin merkitystä ansiotulosta, on aihetta hankkia uusi verokortti. Jos tulot ylittävät perusprosentin tulorajan eli summan, jonka mukaan veroprosentti on laskettu, ylimenevää osuutta verotetaan korkeamman lisäprosentin mukaan. Lisäksi mitä paremmin ennakonpidätys onnistuu, sitä vähemmän työntekijä saa mätkyjä tai palautuksia.

Palkanmaksu

 • Työnantajan velvollisuus on maksaa palkka ajallaan. Jos palkka ei ole tilillä sovittuna palkkapäivänä, asiasta voi huomauttaa esimiehelle.
 • Jos huomautus ei tehoa, maksamattomasta palkasta kannattaa lähettää vaatimus sähköpostitse, jolloin siitä jää kirjallinen todiste.

Palkkakuitti

Palkkakuitista kannattaa tarkistaa, että mahdolliset ylityö-, ilta- ja viikonloppulisät on maksettu. Palkkalaskelmasta selviävät myös bruttopalkasta tehdyt vähennykset: ennakonpidätys, TyEL- ja työttömyysvakuutusmaksut sekä esimerkiksi lounasseteleiden vähennykset. Jos jokin palkkakuitin kohdista on epäselvä, kannattaa kysyä neuvoa palkanlaskennasta.

Lomakorvaus

Kesätöissä ja muissa lyhyissä työsuhteissa lomia ei yleensä pidetä vapaina, vaan ne maksetaan rahana työsuhteen päättyessä. Lomakorvausta kertyy lain mukaan vähintään yhdeksän prosenttia kuukausipalkasta, mutta joidenkin alojen työehtosopimus voi kerryttää lomakorvausta enemmänkin.

Työtodistus

 • Työsuhteen päättyessä työnantajalla on velvollisuus antaa työntekijälle työtodistus.
 • Jos työsuhde jatkuu esimerkiksi osa-aikaisena, työnantajan tarvitsee antaa välityötodistus vain pyydettäessä.
 • Työtodistukseen saa kirjoittaa arvioinnin työntekijän työtaidoista ja käytöksestä vain, jos työntekijä pyytää sitä. Käytännössä työtodistuksessa arvioidaan usein työtehtäviä ja niiden osaamista.
 • Todistuksen voi pyytää kymmenen vuoden ajan työsuhteen päättymisestä.

Video: Millaista on olla kesätöissä S-ryhmässä?

Työsopimuksessa sovitaan muun muassa:

 • työtehtävät
 • työsopimuksen kesto ja työsuhteen laatu
 • päivittäinen työaika
 • palkka ja luontoisedut, esimerkiksi puhelinetu tai lounassetelit
 • mahdollinen koeaika ja sen pituus
 • sopimuksessa noudatettava työehtosopimus, joka määrittää esimerkiksi alan vähimmäispalkan.

Halutessaan työntekijä voi pyytää työpaikan luottamusmiestä tarkistamaan sopimuksen ennen allekirjoitusta.

Ammattiliiton jäsenyys

Oman alan ammattiliittoon ja työttömyyskassaan voi liittyä myös kesätyön ajaksi. Ammattiliitot neuvottelevat työehtosopimuksesta, auttavat jäseniään oikeusturva-asioissa ja tarjoavat työttömyysturvaa, koulutusta sekä vapaa-ajantoimintaa. Liitosta voi kysyä neuvoa esimerkiksi palkkaan liittyvistä epäselvyyksistä.

Lisätietoja: