Internet Explorer -selainta ei enää aktiivisesti tueta. Suosittelemme käyttämään sivustoamme esimerkiksi Google Chrome tai Mozilla Firefox -selaimilla.

Vakuutukset liukastumisen varalta

Teksti:
Annette Saksman. Artikkelia on päivittänyt Mari Koski 22.10.2015.
Kuvat:
SOK
Julkaistu: 10.10.2015
|
Muokattu: 31.8.2020
Vapaaehtoinen tapaturmavakuutus suojaa kotona ja vapaa-ajalla. Työmatkalla tapahtuneen liukastumisen korvaa työnantaja.

Kotona ja vapaa-ajalla sattuneen liukastumisen vaatima lääkäri- tai sairaalahoito on maksettava itse, ellei se tapahdu taloyhtiön tai yrityksen laiminlyönnin takia. Tapaturmavakuutus korvaa äkilliset ruumiinvammat, jotka syntyvät esimerkiksi liukastuttaessa, kaaduttaessa tai pudottaessa. Vakuutus korvaa yleensä tiettyyn pisteeseen saakka myös ansiotason menetyksen, mikäli vamma on pitkäkestoinen tai pysyvä.

Työantajan lakisääteinen tapaturmavakuutus

Työssä ja työmatkalla tapahtuneet tapaturmat korvataan työnantajan lakisääteisen tapaturmavakuutuksen kautta. Työnantaja on velvollinen vakuuttamaan työntekijän, jos hän on töissä kalenterivuoden aikana yli 12 päivää.

Liukastumisen seurausten korvaaminen

Korvausta liukastumisesta aiheutuneista vammoista voi hakea omien vakuutusten lisäksi taholta, joka on vastuussa tapaturmapaikan kunnossapidosta. Vastuu on kunnalla tai kiinteistön omistajalla, joka voi olla yritys tai taloyhtiö.

Asunto-osakeyhtiössä vastuu on ensisijaisesti hallituksella. Jos hallitus ei pysty todistamaan tarpeeksi huolellista kunnossapitoa, hallituksen puheenjohtaja saattaa joutua henkilökohtaiseen korvausvastuuseen. Vahingot korvataan kiinteistön omistajan kiinteistövakuutuksesta.

Liukastumisen pitää kuitenkin johtua laiminlyönnistä: lunta ei ole kolattu tai kulkuväylää ei ole hiekoitettu. Laiminlyönniksi ei tavallisesti lasketa esimerkiksi sitä, että lumityöt tehdään vasta pyryn loputtua.

Lääkärihoitoa vaatineesta liukastumisvammasta tulee ilmoittaa mahdollisimman pian kiinteistön edustajalle, esimerkiksi isännöitsijälle. Jos tapaturma tapahtuu työmatkalla, sen korvaa työnantaja. Tapahtuneesta kannattaa silti ilmoittaa myös kiinteistön omistajalle, jotta liukkaus tai muu puute kunnossapidossa saadaan hoidetuksi.

Kunnan vastuulla olevat alueet:

  • kadut ja tiet
  • yleiset alueet, kuten torit, aukiot ja puistot.

Kiinteistön vastuulla olevat alueet:

  • jalkakäytävät
  • muut kulkuväylät
  • parkkipaikat.

Kiinteistön omistajan velvollisuudet

Kiinteistön omistajaan sovelletaan korostettua huolellisuusvelvollisuutta. Se tarkoittaa, että pienikin huolimattomuus kunnossapidossa voi aiheuttaa korvausvastuun. Vastuu ei poistu, vaikka kunnossapitotyöt ulkoistettaisiin huoltoyhtiölle. Kiinteistön omistajan tulee myös poistaa jalankulkuväyliä haittaavat lumivallit, vaikka ne olisivat aiheutuneet kunnan tekemistä lumitöistä.

Jos kunta hoitaa tavallisesti kiinteistön omistajan vastuulla olevan alueen, kuten jalkakäytävän, vastuu kunnossapidosta siirtyy kunnalle. Kunta vastaa tavallisesti kiinteistölle johtavan tien tai kadun kunnossapidosta. Kiinteistön omistajan velvollisuutena on poistaa jalankulkua haittaava lumi ja jää sekä hiekoittaa liukkaat kulkuväylät.

Käännetty todistustaakka

Liukastumisen aiheuttamassa korvausvaatimuksessa sovelletaan käännettyä todistustaakkaa. Liukastujan ei tarvitse todistaa jalankulkuväylän liukkautta vaan ainoastaan olleensa paikalla. Kunnan ja kiinteistön omistajan velvollisuus on todistaa, ettei paikalla ollut liukasta.

Vahinkojen ennaltaehkäisy

Tavanomaisten lumi- ja hiekoitustöiden lisäksi kiinteistön omistajalla on velvollisuus ennaltaehkäistä liukastumista ja vaaratilanteita poistamalla katolla olevaa lunta ja jäätä tarpeeksi ajoissa. Rakennuksen viereiset kulkuväylät on eristettävä puomeilla, jos katolta saattaa pudota lunta tai jäätä.

Lähteet: Tapaturmavakuutuslaitosten liitto ja Vakuutus- ja rahoitusneuvonta FINE

Vapaa-ajan tapaturmavakuutus korvaa

  • välittömän hoidon yksityisellä lääkäriasemalla tai sairaalassa
  • vakuutusehdoissa sovitut lisäkorvaukset, kuten päivärahan työkyvyttömyyden varalta tai korvauksen pysyvän haitan varalta.

Liukastuminen autosta noustaessa

Ajoneuvoon nousemisen tai poistumisen yhteydessä kannattaa olla tarkkana. Vaikka parkkipaikka tai katu olisi liukas, kiinteistön omistaja ei välttämättä ole velvollinen korvaamaan tapaturmaa.

Vakuutusyhtiö saattaa katsoa, että autosta nouseminen ja poistuminen ovat ajoneuvon liikenteeseen käyttämisen muotoja, jolloin vahinko tulisi korvata ajoneuvon liikennevakuutuksesta.

Liikennevahinkolautakunnan kannan mukaan ajoneuvon käyttäminen loppuu vasta silloin, kun henkilö on ehtinyt ottaa joitakin askelia ajoneuvosta poispäin ennen kaatumista.