Internet Explorer -selainta ei enää aktiivisesti tueta. Suosittelemme käyttämään sivustoamme esimerkiksi Google Chrome tai Mozilla Firefox -selaimilla.

Elämän menot: Työttömyys

Teksti:
Petra Sneck
Kuvat:
SOK
Julkaistu: 8.1.2015
|
Muokattu: 31.8.2020
Työttömyyden kohdatessa tulot ja menot on mietittävä uudelleen. Työttömyysajan tuet eivät korvaa palkkaa, joten joistain menoista voi joutua luopumaan. Parhaimman tuen saa liittymällä työttömyyskassaan heti työsuhteen alussa.

Työttömän perustoimeentulo turvataan työttömyyspäivärahalla tai muulla tuella. Työttömyyden alkaessa on tärkeää ilmoittautua työnhakijaksi TE-toimistoon heti töiden loputtua, viimeistään ensimmäisenä työttömyyspäivänä. Sen jälkeen voi hakea työttömyysturvaa joko työttömyyskassasta tai Kelasta. Kaikista työttömyysetuuksista maksetaan veroa.

Peruspäiväraha

 • Kela maksamaa peruspäivärahaa voi saada, jos ei ole työttömyyskassan jäsen.
 • Peruspäivärahaa voi saada, jos täyttää työssäoloehdon eli on ollut töissä vähintään 26 viikkoa (noin 6 kuukautta) viimeisten 28 viikon aikana. Lisäksi työajan on pitänyt olla vähintään 18 tuntia viikossa ja kokoaikatyön palkka alan työehtosopimuksen mukainen tai vähintään 1 165 euroa kuukaudessa.
 • Tuen suuruuteen vaikuttavat työttömyysaikaiset ansiotulot sekä eräät sosiaalietuudet, kuten kotihoidontuki. Työttömyysajan ansiotuloissa perussääntö on, että jokainen palkkana maksettu euro vähentää peruspäivärahaa 50 senttiä.
 • Peruspäivärahaa maksetaan 5 päivän omavastuuajan jälkeen. Omavastuuaika alkaa aikaisintaan siitä, kun hakija ilmoittautuu työnhakijaksi.
 • Peruspäiväraha on 32,80 euroa päivässä, ja sitä maksetaan 5 päivältä viikossa.
 • Tukea maksetaan enintään 500 päivän ajan.
 • Jos tuen saajalla on lapsia, maksetaan päivärahaan lapsikorotus.

Ansiosidonnainen päiväraha

 • Ansiosidonnaista päivärahaa saa työttömyyskassaan kuuluva työtön.
 • Työttömyyskassaan on pitänyt kuulua vähintään 26 viikkoa eli puoli vuotta. Tukea saa, jos on ollut töissä vähintään 26 viikkoa viimeisten 28 kuukauden aikana.
 • Päiväraha muodostuu peruspäivärahan suuruisesta perusosasta ja tulojen mukaan määräytyvästä ansio-osasta.
 • Ansiosidonnaista päivärahaa voi saada noin kahden vuoden ajan.

Työmarkkinatuki

 • Työmarkkinatuki on tarkoitettu työntekijälle, joka on tulossa työmarkkinoille tai ei täytä työssäoloehtoa.
 • Työmarkkinatuki on tarveharkintainen, eli tuen suuruuteen vaikuttavat omien tulojen lisäksi samassa taloudessa asuvien vanhempien tulot.
 • Ammattiin kouluttautuneelle työmarkkinatukea maksetaan 5 päivän omavastuuajan jälkeen. 
 • Jos hakijalla ei ole ammattikoulutusta, tukea maksetaan vasta 5 kuukauden odotusajan jälkeen.
 • Työmarkkinatuki on 32,80 e/pv, ja sitä maksetaan 5 päivältä viikossa.
 • Tuesta vähennetään esimerkiksi työnhakijan saama lasten kotihoidon tuki. Myös työttömyysajan ansiotulot vaikuttavat tuen määrään.

Nuorisotakuu

Tarkoituksena on tarjota jokaiselle alle 25-vuotiaalle nuorelle ja alle 30-vuotiaalle vastavalmistuneelle työ-, harjoittelu-, opiskelu, työpaja- tai kuntoutuspaikka viimeistään kolmen kuukauden kuluessa työttömäksi joutumisesta.

 • Sanssikortti auttaa alle 30-vuotiaita työllistymään. Kortilla työnantaja saa tukea palkkakustannuksiin ja työnhakija työehtosopimuksen mukaista palkkaa. Kortti on voimassa kolme kuukautta kerrallaan.
 • Yli 30-vuotiaiden työttömien taas on mahdollista hakea työllistymisensä avuksi duunikorttia.

Selvitä työttömyysturvasi ajoissa.

Laskujen maksuun voi neuvotella lisäaikaa

Työttömyys vähentää tuloja vääjäämättä, joten työtön voi joutua karsimaan menojaan. Suunnittelemalla ja listaamalla tulot ja menot, hahmottaa, mistä pystyy tiukan paikan tullen säästämään. Ensin kannattaa maksaa asumiseen liittyvät kustannukset, kuten vuokra, sähkö ja vesi, sillä häätö ja merkintä luottotietoihin vaikeuttavat uuden asunnon saamista. Muita välttämättömiä menoja ovat muun muassa ruoka, lainanlyhennys, puhelin- ja vakuutusmaksut.

Jos lainan takaisinmaksusta selviäminen ei onnistu, on otettava heti yhteyttä lainan myöntäjään ja neuvoteltava uudesta maksuaikataulusta. Joskus lyhennysvapaajakso asuntolainaan saattaa auttaa maksuvaikeuksissa. Ensimmäiseksi lyhennysvapaalle kannattaa siirtää matalakorkoisin velka.

Kilpailuttamalla sähkö-, puhelin- ja vakuutusmaksut voi kertyä säästöä huomattava summa.

Kannattaa muistaa, että taloustilanne ei korjaannu ottamalla kulutusluottoja tai pikavippejä.

Jos jäät työttömäksi

 • Ilmoittaudu työnhakijaksi vähintään ensimmäisenä työttömyyspäivänä. 
 • Ilmoittautumisen voi tehdä verkossa tai puhelimitse. Työnhaun voi aloittaa jo ennen työttömyyden alkamista.
 • Hae Kelasta tai työttömyyskassasta tukea tai päivärahaa.
 • Pidä työnhakusi voimassa, ettet menetä tukia.
 • Aloita työnhaku heti, mutta ole realistinen. Työn saamisessa voi mennä aikaa. Suurin osa työttömäksi jääneistä löytää uuden työn kolmessa kuukaudessa.
 • Pohdi, voisitko opiskella uuden ammatin tai täydentää ammattiosaamistasi.

Mistä apua?

Neuvoja tukien hakemiseen saa

 • TE-toimistoista, Kelasta ja työttömien yhdistyksistä. 

Talouden suunnittelussa auttavat

 • Kuluttajaviraston talous- ja velkaneuvonta
 • Takuu-Säätiön puhelinpalvelu
 • kunnan talousneuvonta
 • kunnan sosiaalitoimisto.

Lisätietoja: